Byt fonder – så gör du | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Byt fonder – så gör du

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka. Antingen gör du ett eget fondval eller låter statens sparalternativ AP7 Såfa förvalta din premiepension. Du kan göra ditt fondbyte för din premiepensionen när du loggat in på Mina sidor på webben. Det kostar ingenting och du kan byta hur ofta du vill.

Vi avråder alltid från att göra fondbyten eller logga in med din e-legitimation på uppmaning från någon annan. 

Sök och jämför premiepensionens fonder

Mer om statens sparalternativ AP7 Såfa för premiepensionen

Att byta fonder

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor med din e-legitimation. Under Mina tjänster kan du söka och byta fonder.

Fondvalsguiden - ett hjälpverktyg

Du kan också ta hjälp av vårt hjälpverktyg, Fondvalsguiden som har tagits fram för att underlätta för dig som pensionssparar. Guiden hjälper dig att ta ställning till hur du vill förvalta din premiepension.

Fondvalsguiden - stöd för ditt fondval

Steg för steg – så byter du fonder

Steg 1 - Välja fonder

Börja med att välja de fonder du är intresserad av, eller välj statens förvaltningsalternativ. Du kan ha upp till tio fonder samtidigt. Du kan endast byta till max fem fonder.

Steg för steg - välj fonder och ange fördelning

A Välj fonder med "Sök och välj fonder". Du kan söka efter fonder på flera sätt.

B Skriv in fondnummer och klicka på knappen "Lägg till". Fonden läggs då till i listan.

C "Statens förvaltningsalternativ" leder till fyra statliga sparalternativ som du kan välja mellan. De kan endast väljas till 100 procent och alltså inte kombineras med varandra eller med fonder du väljer själv.

D "Fondfakta" ger mer information om varje enskild fond, dess värdeutveckling, risknivå och avgift. Du kan jämföra fondfakta för flera fonder.

E Med "Jämför fonder" kan du jämföra fonderna som finns i listan mer utförligt.

Steg 2 - Ta bort fonder och ange fondfördelning

För att ta bort fonder klickar du på "Ta bort" som finns på varje tabellrad med fonder.

Steg för steg - så tar du bort fonder

OBS! Fonderna tas inte bort förrän fondbytet är genomfört. Du kan alltså ta bort och lägga till fonden i tabellen igen utan att den försvinner ur ditt innehav.

Välj fonder och ange fördelning

Du fördelar dina premiepensionspengar procentuellt mellan fonderna du valt. Aktuell fördelningen kan vara annan än vald fördelning. Det beror på att dina fonder utvecklas olika bra. De fonder som går bäst utgör efter ett tag en större del av ditt sparande.

Steg för steg - fördelning av fonder

A "Vald fördelning" visar vilken fördelning som valdes vid senaste fondbytet.

B "Aktuell fördelning" visar hur fördelningen ser ut idag. Om det står 0% i kolumnen innebär det att du inte har fonden.

C I kolumnen för "Önskad fördelning" anger du fördelningen som du vill byta till. Summan måste bli 100 procent.

OBS! Om du väljer att återställa din aktuella fördelning till den valda hanteras det som ett fondbyte och mellanskillnaden säljs och köps.

D Gå vidare för att kontrollera din beställning.

Steg 3 - Godkänn  och signera beställningen

Du kan granska de val du gjort och därefter godkänna beställningen.

A "Nuvarande fondportfölj" visar vilken fondfördelning som du har just nu.

B "Beställning" visar den fondfördelning du vill genomföra.

C Välj "Ja" eller "Nej" om du vill få ett bekräftesebrev hem till din brevlåda eller via "Mina meddelanden" om du är ansluten till den tjänsten. Du kan alltid se genomförda fondbyten när du loggat in på Mina sidor.

D När du valt "Godkänn och signera" kommer du att få en dialogruta för att signera din beställning.

Steg 3 - Godkänn beställningen

Steg 3 - Bekräftelse

Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din fondbytesbeställning. Du har möjlighet att skriva ut en papperskopia med "Skriv ut".

Beställer du ett fondbyte innan klockan 24 utförs handeln som regel vardagen efter.

Steg för steg - få bekräftelse

Har du frågor om premiepensionsfonder eller fondbyten?

Vanliga frågor om premiepensionsfonder och fondbyten