Tillgänglighet | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Tillgänglighet

Vi försöker att i största möjliga mån ta hänsyn till grupper med särskilda behov i utvecklingen av vår webbplats.   

Riktlinjer

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ger riktlinjer om hur innehåll på webben kan göras mer tillgängligt för människor med funktionshinder. Riktlinjerna är avsedda för alla som utvecklar stilmallar och innehåll för webben.

Talsyntes

Webbplatsen erbjuder också så kallad talsyntes. Det innebär att man kan få texten uppläst med syntetiskt tal om så önskas. Talsyntesen nås via Lyssna-ikonen på webbsidan. Talsyntesen finns inte tillgänglig via Mina sidor, när du loggat in med e-legitimation. 

Teckenspråk

På webbplatsen finns utvalda delar av innehållet på teckenspråk som filmats. Du hittar filmerna genom en länk via sidfoten. 

Textstorlek

Textstorleken på vår webbplats är relativ enligt riktlinjerna i vägledningen för webbutveckling. Det innebär större flexibilitet så att du själv kan ställa in den textstorlek som passar dig bäst.

Vägledning för webbutveckling med officiella riktlinjer, PTS