Ansök om allmän pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om allmän pension

Du kan som tidigast börja ta ut din pension från det att du fyllt 61 år. Ansök helst tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Du ansöker enklast om pension direkt på vår webb.

För att börja göra din ansökan om allmän pension behöver du ha fyllt 60 år, vara folkbokförd i Sverige och ha en e-legitimation för att logga in till Mina sidor. 

Ansök om allmän pension

Du blir stegvis guidad genom din ansökan. När du fyllt i ansökan får du en preliminär beräkning av din pension. För att ansöka behöver du logga in på Mina sidor med din e-legitimation.

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Innan du ansöker om allmän pension

Bra att tänka på innan du ansöker om din allmän pension.

 • Ansök helst tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Du kan inte få din pension utbetald retroaktivt.
 • Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och skriver under din ansökan. Om ansökan behöver kompletteras kan det försena handläggningstiden. 
 • Ta ställning till om du vill ta ut hela månadsbeloppet, tre fjärdedels månadsbelopp, halvt månadsbelopp eller en fjärdedels månadsbelopp. Du kan också välja att bara ta ut premiepensionen eller en del av den.
 • Ta ställning till om din premiepension ska placeras i traditionell försäkring istället för fondförsäkring.

Uppgifter till din ansökan

Dessa uppgifter kommer du att behöva för att kunna göra din ansökan.

Dina uppgifter 

 • Personuppgifter
 • Telefonnummer
 • Bankkonto
 • Civilstånd 
 • Namn på maka/make/partner/sambo
 • Personnummer för maka/make/partners/sambo
 • Familjeförhållande utifrån boende
 • Vid signering via webb behöver du tillgång till e-legitimation, mobilt BankID.

De val du behöver ta ställning till

 • Vill du ta ut hela din inkomstpension eller en del av den?
 • Vill du ta ut hela din premiepension eller en del av den?
 • Vilket datum vill du börja ta ut din pension?
 • Vill du att din premiepension ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring?
 • Vill du ansöka om efterlevandeskydd för din premiepension?

Om du varit bosatt i annat land

 • Ange vilket eller vilka länder du varit bosatt i efter det att du fyllt 15 år.
 • Ange tidsperioden du var bosatt utomlands.
 • Tidsperioden som du arbetat utomlands.
 • Om du arbetat i annat land någon gång måste du ange vilka länder, inklusive Sverige.
 • Ta reda på om du har pension och/eller livränta från ett annat land.
 • Ta fram underlag som styrker att du har beviljad pension och/eller livränta samt det aktuella beloppet.
 • Om möjligt, ta reda på ditt utländska försäkringsnummer.
 • Har du flyktingstatus behöver du ange det.

Efter du ansökt om allmän pension

När du lämnat in din ansökan om allmän pension och din ansökan är komplett får du ett beslut från oss månaden före första utbetalningsmånad. Tänk på att vi måste ha in din ansökan minst tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Ta ut din tjänstepension

Om du vill ta ut din tjänstepension ska du vända dig till respektive tjänstepensionsbolag.

Mer om tjänstepension från arbetsgivaren

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Du måste själv anmäla förändringar som påverkar storleken på din pension. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Anmäl förändringar - du som bor utanför Sverige

Beställ pensionärsintyg för att ta del av rabatter

Pensionärsintyg kan du beställa för att ta del  av rabatter för till exempel kollektivtrafik och olika evenemang.

Beställ pensionärsintyg

Datum för pensionsutbetalningar

Vilken dag du får din utbetalning beror på när i månaden du är född.

Utbetalningsdagar

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt - kontakta oss

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt genom att logga in med ditt bankID kan du besöka närmaste servicekontor för en blankett eller ring oss på kundservice så hjälper vi dig vidare.

Besök ett servicekontor eller kontakta kundservice

Har du frågor om hur man ansöker om allmän pension?

Vanliga frågor om att ansöka om allmän pension