Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansök om allmän pension

Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka om allmän pension. Ansök helst tre månader innan du vill få din första pensionsutbetalning. 

Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år. Garantipension och inkomstpensionstillägg kan du ha rätt till från den månad du fyller 66 år.

Om du har sjukersättning från Försäkringskassan får du behålla den fram till månaden innan du ska fylla 66 år.Läs mer om det hos Försäkringskassan.

Du kan fylla i och skicka in din ansökan om allmän pension tidigast ett år före det att du uppnått den ålder som gäller för ditt första uttag av allmän pension.
Mer om höjda pensionsåldrarSå fungerar allmän pension

 

Ansök om allmän pension på Mina sidor

När du fyllt i ansökan får du en preliminär beräkning av din pension. Du loggar in med din e-legitimation.

Bra att veta innan du ansöker

Allmänt om ansökan

 • Ansök helst tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Det är för att det kan behövas kompletterande uppgifter. 
 • Du kan ansöka om pension som tidigast från och med den månad din ansökan kommer in till oss. Du kan inte ansöka om pension retroaktivt.
 • Väljer du att arbeta vidare och väntar med att ansöka om pension, behöver du inte höra av dig till Pensionsmyndigheten om det. Du väljer själv hur sent du vill börja ta ut din pension.
 • Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och skriver under din ansökan. Om ansökan behöver kompletteras kan det förlänga handläggningstiden. 
 • Ta ställning till hur mycket du vill ta ut varje månad. Du kan välja att ta ut hela, tre fjärdedelar, halva eller en fjärdedel av din pension.
 • Tänk på att om du har sjukersättning från Försäkringskassan får du behålla din sjukersättning fram till månaden innan du ska fylla 66 år.

Vid inloggning och signering via Mina sidor behöver du tillgång till e-legitimation. I övrigt behöver du följande uppgifter för att kunna skicka in din ansökan:

Dina uppgifter 

 • Personuppgifter
 • Telefonnummer
 • Bankkonto
 • Civilstånd 
 • Namn på maka/make/partner/sambo
 • Personnummer för maka/make/partners/sambo
 • Familjeförhållande utifrån boende

De val du behöver ta ställning till

 • Vill du ta ut hela din inkomstpension eller en del av den?
 • Vill du ta ut hela din premiepension eller en del av den?
 • Vilket datum vill du börja ta ut din pension?
 • Vill du att din premiepension ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring?
 • Vill du ansöka om efterlevandeskydd för din premiepension? Du kan som regel bara ansöka om efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepensionen för första gången.

Om du tidigare varit bosatt i annat land behöver du lämna fler uppgifter för att den svenska pensionen ska kunna beräknas på ett korrekt sätt. Vill du ansöka om pension från annat land krävs ytterligare uppgifter.Om du tidigare bott i annat land än Sverige

För att kunna bestämma hur din svenska pension ska beräknas krävs att du:

 • Anger vilket eller vilka länder du varit bosatt i efter det att du fyllt 15 år och under vilka tidsperioder.
 • Anger om du har beviljats pension och/eller livränta från något annat land, samt det aktuella beloppet i ursprungsvaluta före skatteavdrag.
 • Om du fick uppehållstillstånd vid ankomsten till Sverige med flyktingstatusförklaring, behöver du ange det. Detta gäller bara dig som är född 1957 eller tidigare. 

Du kan besöka närmaste servicekontor för en blankett eller ladda ned blanketten och fylla i den direkt eller skriva ut och fylla i den. Besök ett servicekontor eller kontakta kundservice

Din premiepension

 • Du kan välja att bara ta ut premiepensionen eller en del av den. 
 • Du behöver också ta ställning till om din premiepension ska placeras i traditionell försäkring istället för fondförsäkring.
 • Du kan som regel bara ansöka om efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepensionen för första gången.

Om du har bott eller arbetat i annat land än Sverige

 • Har du tidigare bott i ett annat land behöver du lämna mer uppgifter till oss i din ansökan. Tänk också på att ansöka tidigare än tre månader, gärna sex månader före du vill ha din pension. Om du tidigare bott i ett annat land än Sverige

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Efter att du ansökt om allmän pension

När du lämnat in din ansökan om allmän pension kan det ta upp till tre månader innan du får din första utbetalning. Tiden för beslut beror på om uppgifter behöver kompletteras.
När din ansökan är komplett får du beslutet från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden. Om du har en digital brevlåda kommer beslutet att skickas till den.

Om din ansökan lämnas in i god tid och godkänns, sker utbetalningen samma månad som du valt att få din utbetalning. Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer.
Utbetalningsdagar

Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om hos tjänstepensionsbolagen. Kontakta det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller för dig.Tjänstepension från arbetsgivaren

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. För att kunna ansöka om bostadstillägg som pensionär behöver du uppfylla vissa grundkrav.

 • Du måste bo i Sverige.
 • De behöver ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension.
 • Du behöver vara 66 år eller äldre. Är du född 1960 eller senare kommer andra åldrar gälla för dig.
  Pensionsåldrar och riktålder

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du bor tillsammans med en partner. Gör en preliminär beräkning innan du ansöker om bostadstillägg.Testa om du kan få bostadstillägg

Du måste själv anmäla förändringar som påverkar storleken på din pension. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.Anmäl förändringar som påverkar din pension

Anmäl förändringar - du som bor utanför Sverige

Pensionärsintyg kan du beställa för att ta del av rabatter för exempelvis kollektivtrafik och olika evenemang.Beställ pensionärsintyg