Ansök om allmän pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om allmän pension

Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från det att du fyllt 61 år. Om du är född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 62 år. 

Mer om uttagsåldrar

För att börja göra din ansökan om allmän pension behöver du ha fyllt 60 år eller 61 år om du är född 1959 eller senare och vara folkbokförd i Sverige. 

Ansök om allmän pension på Mina sidor

När du fyllt i ansökan får du en preliminär beräkning av din pension. Du loggar in med din e-legitimation.

Bra att veta innan du ansöker

 • Ansök helst tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Du kan inte få din pension utbetald retroaktivt.
 • Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och skriver under din ansökan. Om ansökan behöver kompletteras kan det försena handläggningstiden. 
 • Du behöver ta ställning till hur mycket du vill ta ut varje månad. Helt belopp, tre fjärdedels belopp, halvt belopp eller en fjärdedels belopp.
 • Du kan också välja att bara ta ut premiepensionen eller en del av den. 
 • Du behöver också ta ställning till om din premiepension ska placeras i traditionell försäkring istället för fondförsäkring.

Uppgifter du behöver vid ansökan

Dessa uppgifter kommer du att behöva för att kunna göra din ansökan:

Dina uppgifter 

 • Personuppgifter
 • Telefonnummer
 • Bankkonto
 • Civilstånd 
 • Namn på maka/make/partner/sambo
 • Personnummer för maka/make/partners/sambo
 • Familjeförhållande utifrån boende
 • Vid inloggning och signering via Mina sidor behöver du tillgång till e-legitimation.

De val du behöver ta ställning till

 • Vill du ta ut hela din inkomstpension eller en del av den?
 • Vill du ta ut hela din premiepension eller en del av den?
 • Vilket datum vill du börja ta ut din pension?
 • Vill du att din premiepension ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring?
 • Vill du ansöka om efterlevandeskydd för din premiepension?

Om du varit bosatt i annat land

 • Ange vilket eller vilka länder du varit bosatt i efter det att du fyllt 15 år.
 • Ange tidsperioden du var bosatt utomlands.
 • Tidsperioden som du arbetat utomlands.
 • Om du arbetat i annat land någon gång måste du ange vilka länder, inklusive Sverige.
 • Ta reda på om du har pension och/eller livränta från ett annat land.
 • Ta fram underlag som styrker att du har beviljad pension och/eller livränta, samt det aktuella beloppet.
 • Om möjligt, ta reda på ditt utländska försäkringsnummer.
 • Har du flyktingstatus behöver du ange det.

Saknar du e-legitimation och kan inte ansöka via webben?

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt genom att logga in med din e-legitimation kan du besöka närmaste servicekontor för en blankett. Du kan också ringa oss på kundservice så hjälper vi dig vidare.

Besök ett servicekontor eller kontakta kundservice

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Efter du ansökt om allmän pension

När du lämnat in din ansökan om allmän pension och din ansökan är komplett får du ett beslut från oss månaden före första utbetalningsmånaden. Tänk på att vi måste ha in din ansökan minst tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Ansök om tjänstepension via tjänstepensionsbolagen

Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om hos tjänstepensionsbolagen. Kontakta det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller för dig.

Mer om tjänstepension från arbetsgivaren

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Du måste själv anmäla förändringar som påverkar storleken på din pension. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Anmäl förändringar - du som bor utanför Sverige

Beställ pensionärsintyg för att ta del av rabatter

Pensionärsintyg kan du beställa för att ta del av rabatter för exempelvis kollektivtrafik och olika evenemang.

Beställ pensionärsintyg

Datum för pensionsutbetalningar

Vilken dag du får din utbetalning beror på när i månaden du är född.

Utbetalningsdagar

Har du frågor om hur man ansöker om allmän pension?

Vanliga frågor om att ansöka om allmän pension