Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansök om allmän pension

Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från det att du fyllt 62 år, eller 63 år (gäller från 2023). Ansök helst tre månader innan du vill få din första pensionsutbetalning. 

Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder, om du är född 1960 och från 63 års ålder om du är född 1961 och 1962. Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få garantipension.

Du kan fylla i och skicka in din ansökan om allmän pension tidigast ett år före det att du uppnått den ålder som gäller för ditt första uttag av allmän pension.

Mer om höjda pensionsåldrar 

Ansök om allmän pension på Mina sidor

När du fyllt i ansökan får du en preliminär beräkning av din pension. Du loggar in med din e-legitimation.

Bra att veta innan du ansöker

 • Ansök helst tre månader innan du vill ha din första utbetalning.  Det är för att det kan behövas kompletterande uppgifter. 
 • Du kan ansöka om pension som tidigast från och med den månad din ansökan kommer in till oss. Du kan inte ansöka om pension retroaktivt.
 • Väljer du att arbeta vidare och väntar med att ansöka om pension, behöver du inte höra av dig till Pensionsmyndigheten om det.  
 • Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och skriver under din ansökan. Om ansökan behöver kompletteras kan det förlänga handläggningstiden. 
 • Du behöver ta ställning till hur mycket du vill ta ut varje månad. Vill du ta ut 100 procent eller 75, 50 eller 25 procent.
 • Du kan också välja att bara ta ut premiepensionen eller en del av den. 
 • Du behöver också ta ställning till om din premiepension ska placeras i traditionell försäkring istället för fondförsäkring.
 • Du kan som regel bara ansöka om efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepensionen för första gången.
 • Har du tidigare bott i ett annat land behöver du lämna mer uppgifter till oss i ansökan. Och tänk på att ansöka tidigare än tre månader, gärna sex månader före du vill ha din pension.

Om du tidigare bott i ett annat land än Sverige

Mer om allmän pension

Efter att du ansökt om allmän pension

När du lämnat in din ansökan om allmän pension och din ansökan är komplett får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden. Tänk på att vi måste ha in din ansökan minst tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Utbetalning av allmän pension sker antingen den 18 eller 19 varje månad. Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer.

Uppgifter du behöver vid ansökan

Vid inloggning och signering via Mina sidor behöver du tillgång till e-legitimation. I övrigt behöver du följande uppgifter för att kunna skicka in din ansökan:

Dina uppgifter 

 • Personuppgifter
 • Telefonnummer
 • Bankkonto
 • Civilstånd 
 • Namn på maka/make/partner/sambo
 • Personnummer för maka/make/partners/sambo
 • Familjeförhållande utifrån boende

De val du behöver ta ställning till

 • Vill du ta ut hela din inkomstpension eller en del av den?
 • Vill du ta ut hela din premiepension eller en del av den?
 • Vilket datum vill du börja ta ut din pension?
 • Vill du att din premiepension ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring?
 • Vill du ansöka om efterlevandeskydd för din premiepension? Du kan som regel bara ansöka om efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepensionen för första gången.

Om du tidigare varit bosatt i annat land behöver du lämna fler uppgifter för att den svenska pensionen ska kunna beräknas på ett korrekt sätt. Vill du ansöka om pension från annat land krävs ytterligare uppgifter.

Om du tidigare bott i annat land än Sverige

För att kunna bestämma hur din svenska pension ska beräknas krävs att du:

 • Anger vilket eller vilka länder du varit bosatt i efter det att du fyllt 15 år och under vilka tidsperioder.
 • Anger om du har beviljats pension och/eller livränta från något annat land, samt det aktuella beloppet i ursprungsvaluta före skatteavdrag.
 • Om du fick uppehållstillstånd vid ankomsten till Sverige med flyktingstatusförklaring, behöver du ange det.

Saknar du e-legitimation och kan inte ansöka via webben?

Du kan besöka närmaste servicekontor för en blankett eller ladda ned blanketten och fylla i den direkt eller skriva ut och fylla i den. 

Besök ett servicekontor eller kontakta kundservice

Ansök om tjänstepension via tjänstepensionsbolagen

Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om hos tjänstepensionsbolagen. Kontakta det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller för dig.

Tjänstepension från arbetsgivaren

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Ta reda på om du har rätt till bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension.

Du kan ha rätt till bostadstillägg om du bor i Sverige, är över 65 år, om du är född 1957, och över 66 år om du är född 1958 eller 1959, och tar ut hela din allmänna pension inklusive premiepension. Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du bor tillsammans med en partner.

Gör en preliminär beräkning innan du ansöker om bostadstillägg.

Bostadstillägg

Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få bostadstillägg.

Mer om pensionsåldrar och riktålder

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Du måste själv anmäla förändringar som påverkar storleken på din pension. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Anmäl förändringar - du som bor utanför Sverige

Beställ pensionärsintyg för att ta del av rabatter

Pensionärsintyg kan du beställa för att ta del av rabatter för exempelvis kollektivtrafik och olika evenemang.

Beställ pensionärsintyg

Datum för pensionsutbetalningar

Vilken dag du får din utbetalning beror på när i månaden du är född.

Utbetalningsdagar