Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Missuppfattningar om äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd till äldre som saknar tillräcklig pension för att kunna ha en skälig levnadsnivå. Det sprids en del missuppfattningar om äldreförsörjningsstödet, vi går här igenom de vanligaste. 

”Äldreförsörjningsstödet är högre än garantipensionen"

Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå på 7 333
kronor per månad, dels en skälig bostadskostnad på maximalt 7 500 kronor per månad.

Äldreförsörjningsstödets storlek beror på pensionärens inkomster efter skatt. Full garantipension till ensamstående som är född 1938 och senare är 11 603 kronor per månad före skatt. Full garantipension för en gift person är 10 505 kronor. Sedan kan bostadstillägg på maximalt 7 290 kronor per månad beviljas. Beloppen gäller för 2024.

Garantipensionen är skattepliktig, men även efter att skatten är dragen blir beloppet för full garantipension högre än beloppet för skälig levnadsnivå för äldreförsörjningsstöd. En pensionär med garantipension får aldrig i total nettosumma mindre än en pensionär med äldreförsörjningsstöd, om de i övrigt har samma förhållanden. Se beräkningsexempel som grundar sig på genomsnittlig bostadskostnad för pensionärer med bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd och genomsnittlig skatt. Exemplen visar belopp för den som lever som ensamstående.

Garantipension och bostadstillägg

Bostadskostnad: 5 449 kronor
Inkomster: endast full garantipension 
Tillgångar: inga 

Garantipension efter skatt: 10 201 kronor
Bostadstillägg: 5 954 kronor
Totalt belopp efter skatt: 16 155 kronor

Äldreförsörjningsstöd

Bostadskostnad: 5 449 kronor
Inkomster: inga 
Tillgångar: inga

Äldreförsörjningsstöd för skälig levnadsnivå: 7 333 kronor
Äldreförsörjningsstöd för bostad: 5 449 kronor
Totalt belopp (skattefritt): 12 782 kronor

”Pensionerna blir lägre när fler beviljas stödet”

Äldreförsörjningsstödet är politiskt beslutat och bekostas av statsbudgeten, inte pensionssystemet. Det innebär att varken inkomst- eller premiepensionsnivåerna påverkas av hur många som får äldreförsörjningsstöd. 

”Du kan få stödet utan att ha bott en enda dag i Sverige”

Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstöd kan bara beviljas om du är fast bosatt i Sverige. 

”Det görs ingen ekonomisk prövning när du ansöker om stödet”

Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstödets storlek beror på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad.

”Du kan ha tillgångar och pension från utlandet utan att det påverkar stödets storlek”

Det stämmer inte. Alla inkomster, även de som kommer från utlandet, påverkar äldreförsörjningsstödets storlek.

”Du kan vistas utomlands under en lång tid och ändå få stödet”

För att få äldreförsörjningsstöd ska du vara bosatt i Sverige. Om du regelbundet vistas utomlands kan detta innebära att du inte längre anses vara bosatt i Sverige och då har du inte längre rätt till äldreförsörjningsstödet. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/EES eller Schweiz. Utanför dessa länder kan du inte vistas längre än tre månader för att behålla ditt äldreförsörjningsstöd.

Så fungerar äldreförsörjningsstödet

Äldreförsörjningsstödet är en del av grundskyddet inom pensionssystemet, tillsammans med garantipension och bostadstillägg. För att kunna få full garantipension behöver pensionären kunna tillgodoräkna sig 40 bosättningsår i Sverige.

Personer som kommit till Sverige sent i livet och då inte kunnat tjäna in till någon inkomstpension och samtidigt saknar pension från hemlandet får en mycket liten garantipension eller ingen pension alls. För att kunna ha en skälig levnadsnivå och en bostad finns därför möjlighet att få äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten, istället för ekonomiskt bistånd från kommunen.

Äldreförsörjningsstödet prövas för alla pensionärer som ansöker om bostadstillägg.

Statistik om äldreförsörjningsstöd

  • Medelbelopp: cirka 4 000 kronor per månad
  • Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd: cirka 24 000 personer