Missuppfattningar om äldreförsörjningsstöd | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Missuppfattningar om äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd till äldre som saknar tillräckligt med egna inkomster för att kunna ha en skälig levnadsnivå. Det sprids en del missuppfattningar om stödet som till exempel att pensionerna blir lägre ju fler som beviljas stödet eller att stödet bara går till invandrare.

Vi går igenom de vanligaste missuppfattningar om äldreförsörjningsstödet.

Äldreförsörjningsstödet går bara till invandrare

Det stämmer inte. Alla som bor i Sverige och har fyllt 65 år kan bli beviljade äldreförsörjningsstöd.

Äldreförsörjningsstödet är högre än garantipensionen

Full garantipension till ensamstående som är född 1938 och senare är 8 076 i månaden före skatt år 2018. Samma siffra för en gift person är 7 204 kronor. Sedan kan bostadstillägg på maximalt 5 560 kronor månad beviljas.

Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå på 5 634
kronor per månad (2018), dels en skälig bostadskostnad på maximalt 6 620 kronor (om hyran är så hög). Beloppen gäller för 2018. Äldreförsörjningsstödets storlek beror på pensionärens inkomster efter skatt.

Även om garantipensionen är skattepliktig är denna pension, också sedan skatten är dragen, högre än beloppet för skälig levnadsnivå. En garantipensionär kommer aldrig att i total nettosumma få mindre än en person med äldreförsörjningsstöd om de i övrigt har samma förhållanden. Även en garantipensionär kan få äldreförsörjningsstöd.

Pensionerna blir lägre när fler beviljas stödet

Äldreförsörjningsstödet är politiskt beslutat och bekostas av statsbudgeten, inte pensionssystemet. Det innebär att varken inkomst- eller premiepensionsnivåerna påverkas av hur många som får äldreförsörjningsstöd. 

Du kan få stödet utan att ha bott en enda dag i Sverige

Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstöd kan bara beviljas om du är fast bosatt i Sverige. 

Det görs ingen ekonomisk prövning när du ansöker om stödet

Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstödets storlek beror på både dina inkomster och din hyra.

Du kan ha tillgångar och pension från utlandet utan att det påverkar stödets storlek

Det stämmer inte. Alla inkomster, även de som kommer från utlandet, påverkar äldreförsörjningsstödets storlek.

Du kan vistas utomlands under en lång tid och ändå få stödet

För att få äldreförsörjningsstöd ska du vara bosatt i Sverige. Om du regelbundet vistas utomlands kan detta innebära att du inte längre anses vara bosatt i Sverige och då har du inte längre rätt till äldreförsörjningsstödet. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/EES. Utanför EU/EES kan du inte vistas längre än tre månader för att behålla ditt äldreförsörjningsstöd.