När betalas din pension ut? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer.

Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för till exempel inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg. Utbetalningsbeskedet kommer du att få i januari varje år, efter att din pension räknats ut. 

När du loggar in på Mina sidor kan du se dina utbetalningar varje månad och tidigare pensionsutbetalningar. Vid månadens början sker det en omräkning, därför kan du inte se något förrän ungefär efter tio dagar.

Om du har fått bostadstillägg beviljat betalas det som regel ut tillsammans med pensionen som du får från Pensionsmyndigheten. Har du sökt bostadstillägg i samband med ansökan om pension får du normalt ditt beslut om bostadstillägg först efter att du fått ditt utbetalningsbesked om din pension. Det beror på att Pensionsmyndigheten först måste vänta in uppgifter om tjänstepensioner.

När pensionen och andra utbetalningar betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född.

Utbetalningsdagar 2019
Om du är född 1-15 i månaden
Om du är född 16-31 i månaden

18 januari*

18 januari 

18 februari

19 februari

18 mars

19 mars

18 april*

18 april

17 maj

20 maj

18 juni

19 juni

18 juli

19 juli

19 augusti*

19 augusti

18 september

19 september

18 oktober*

18 oktober

18 november

19 november

18 december

19 december
* Betalning till utlandet för dag 1-15 görs en dag tidigare, 17 januari, 18 april, 16 augusti och 17 oktober.

De olika delarna i pensionen är allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande till pension. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar.

Om ordinarie utbetalningsdag infaller en lördag får du pengarna på fredagen. Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen. Utbetalningsdagarna är reglerat i lag (förordning 2002:782). 

Ändra bankkonto för din pensionsutbetalning

Vill du ändra bankkonto till ett annat konto behöver du logga in på Mina sidor med e-legitimation. Bor du utanför Sverige anmäler du ändringen via blankett.

Anmäl bankkonto i tre steg

  1. Logga in med din e-legitimation på Mina sidor.
  2. Välj Ändra utbetalningskonto i menyn och ändra till det konto du vill ha din utbetalning till.
  3. Signera och skicka in din ändring.

Senast datum vi behöver ha ha din kontoändring hos oss

Vad händer med utbetalningen när någon dör?

Hade den avlidne personen allmän pension, efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas ersättningarna ut till dödsboet för hela den månad han eller hon dog.

Sammanfattning

  • Din pension betalas ut en gång i månaden. När den betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född.
  • Har du andra förmåner betalas de ut samtidigt som din pension.
  • Vill du ändra bankkonto behöver du logga in på Mina sidor.