Så kan du påverkas av att Storbritannien lämnar EU (Brexit) | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så kan du påverkas av att Storbritannien lämnar EU (Brexit)

Storbritannien avser att lämna EU den 1 februari 2020. EU och Storbritannien har förhandlat fram ett utträdesavtal som träder i kraft i samband med utträdet.

Övergångsperiod under 2020

Utträdesavtalet innebär en övergångsperiod då EU:s regelverk fortsätter att gälla även för Storbritannien. Övergångsperioden sträcker sig fram till den 31 december 2020, med möjlighet till förlängning som längst till och med 31 december 2022. Under övergångsperioden kommer socialförsäkringen och de regler som gäller pensioner att fungera som tidigare. Dina utbetalningar från Pensionsmyndigheten under den perioden påverkas därför inte på grund av brexit, men kan liksom tidigare påverkas av andra skäl.

Utträdesavtalet reglerar ett flertal olika områden, däribland socialförsäkring och pensioner. Utträdesavtalet innebär i stort att de som omfattas av EU:s regler vid övergångsperiodens slut, den 31 december 2020, kommer att omfattas av dessa även efter att Storbritannien lämnat EU.

EU och Storbritannien ska nu förhandla om vad som ska gälla i framtiden för de EU-medborgare som först efter övergångsperioden väljer att bo och eller arbeta i Storbritannien och för de britter som på motsvarande sätt väljer att bo och/eller arbeta i en EU-medlemsstat.

Sveriges förberedelse för brexit

På regeringens webbplats kan du läsa om det förberedande arbetet för Storbritanniens utträde ur EU.

Regeringen förklarar vad brexit betyder för de medborgare som särskilt berörs.