Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så kan du påverkas av att Storbritannien lämnar EU (Brexit)

Storbritannien avser att lämna EU den 1 februari 2020. EU och Storbritannien har förhandlat fram ett utträdesavtal som träder i kraft i samband med utträdet.

Övergångsperiod under 2020

Utträdesavtalet innebär en övergångsperiod då EU:s regelverk fortsätter att gälla även för Storbritannien. Övergångsperioden sträcker sig fram till den 31 december 2020, med möjlighet till förlängning som längst till och med 31 december 2022. Under övergångsperioden kommer socialförsäkringen och de regler som gäller pensioner i stort att fungera som tidigare.

Pensionsutbetalningar för dig som hade utbetalning av pension vid övergångsperiodens start, påverkas inte under den perioden på grund av brexit, men kan liksom tidigare påverkas av andra skäl. För dig som ansöker om pension för första gången efter den 1 februari 2020, kommer garantipension enbart att betalas ut om du bor i Sverige eller i annat EES-land/Schweiz, det vill säga inte om du bor i Storbritannien. Din inkomstbaserade pension (inkomstpension och premiepension) betalas ut oavsett var i världen du bor.

Utträdesavtalet reglerar ett flertal olika områden, däribland socialförsäkring och pensioner. Utträdesavtalet innebär i stort att de som omfattas av EU:s regler vid övergångsperiodens slut, den 31 december 2020, kommer att omfattas av dessa även efter att Storbritannien lämnat EU.

EU och Storbritannien ska nu förhandla om vad som ska gälla i framtiden för de EU-medborgare som först efter övergångsperioden väljer att bo och eller arbeta i Storbritannien och för de britter som på motsvarande sätt väljer att bo och/eller arbeta i en EU-medlemsstat.