Så kan brexit påverka din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så kan brexit påverka din pension

Storbritannien har anmält sin avsikt att träda ut ur EU. Utträdesdatumet har nu flyttats fram till senast 31 januari 2020. Det är möjligt att Storbritannien lämnar EU tidigare, om det förhandlade utträdesavtalet godkänns av det brittiska parlamentet. Men mycket är fortfarande osäkert och det är därför inte möjligt att lämna någon detaljerad information om hur pensioner kommer att påverkas på kort och lång sikt.

Det finns ett förslag till avtal om utträde som ännu inte har godkänts av det brittiska parlamentet. Risken finns därför fortfarande att Storbritannien lämnar EU utan att det finns ett godkänt avtal, en så kallad hård brexit. Både EU och Sverige har förberett sig för denna situation genom att ta fram förslag till lagstiftning som ska mildra konsekvenserna för de enskilda som påverkas. Lagstiftningen ska gälla under en övergångsperiod för att enskilda ska ha möjlighet att anpassa sig.

På den här sidan kan du läsa om hur brexit kan påverka din pension. Pensionsmyndigheten följer utvecklingen i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och kommer löpande att uppdatera sidan med ny information.

Information in English

Brexit, the name for the UK withdrawal agreement process, mainly affects individuals who: 

  • Live in the UK and receive a Swedish Guaranteed Pension, 
  • Have worked or lived in the UK, 
  • Are a British citizen who lives and works in Sweden.

Regardless of whether the UK has an approved an agreement with the EU when they leave, the Swedish Government has produced transitional legislation to mitigate the effects for individuals who are affected. In most cases, this means that no changes will occur for six months.

Read more

Om du bor i Storbritannien och får en ersättning från Pensionsmyndigheten

De pensioner och förmåner som beräknas på inkomster du tjänat under ditt liv,  så kallade inkomstgrundande förmåner, har du rätt att få oavsett vilket land du bor i. Det innebär att inkomstpension, premiepension och inkomstgrundande efterlevandepensionen kommer att fortsätta betalas ut som vanligt även efter att Storbritannien lämnar EU.

Om du har garantipension kan din rätt till ersättning påverkas. Det finns dock förslag på lagstiftning som innebär att garantipensionen ska fortsätta att betalas ut under en övergångsperiod till pensionärer  bosatta i Storbritannien.

Om du har arbetat eller bott i Storbritannien före utträdesdatumet

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal kommer Pensionsmyndigheten inte längre att kunna få information om dig och dina förmåner direkt från Storbritanniens myndigheter. För att efter brexit kunna få pension eller annan ersättning från Pensionsmyndigheten som baseras på att du tidigare arbetat eller bott i Storbritannien, kommer du därför i samband med din ansökan om pension att själv behöva skaffa intyg från brittiska myndigheter som visar att du har arbetat eller bott där. Pensionsmyndigheten har ingen möjlighet att i förväg ta emot sådana intyg utan dessa kan lämnas tidigast i samband med en ansökan om pension.

Om du är brittisk medborgare och bor i Sverige

Din uppehållsrätt i Sverige upphör när Storbritannien lämnar EU. Det finns dock en tidsbegränsad lagstiftning som ger brittiska medborgare rätt att fortsätta vistas och arbeta i Sverige utan uppehålls- och arbetstillstånd till och med den 29 mars 2020.

Det är Migrationsverket som har hand om beslut om uppehållsrätt och uppehålls- och arbetstillstånd. Du hittar mer information på Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förberedelse för brexit

På regeringens webbplats kan du läsa om det förberedande arbetet för Storbritanniens utträde ur EU. Där förklaras vad brexit betyder för de medborgare som särskilt berörs.