Så kan brexit påverka din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så kan brexit påverka din pension

Den 29 mars 2019 är det planerat att Storbritannien ska lämna EU. Men mycket är fortfarande osäkert och det är därför inte möjligt att lämna någon detaljerad information om hur pensioner kommer att påverkas på kort och lång sikt.

Det finns ett förslag till avtal om utträde som ännu inte har godkänts av det brittiska parlamentet. Risken finns därför att Storbritannien lämnar EU utan att det finns ett godkänt avtal, en så kallad hård brexit. Både EU och Sverige har förberett sig för denna situation genom att ta fram förslag till lagstiftning som ska mildra konsekvenserna för de enskilda som påverkas. Lagstiftningen ska gälla under en övergångsperiod för att enskilda ska ha möjlighet att anpassa sig.

På den här sidan kan du läsa om hur brexit kan påverka din pension. Pensionsmyndigheten följer utvecklingen i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och kommer löpande att uppdatera sidan med ny information.

Om du bor i Storbritannien och får en ersättning från Pensionsmyndigheten

De pensioner och förmåner som beräknas på inkomster du tjänat under ditt liv,  så kallade inkomstgrundande förmåner, har du rätt att få oavsett vilket land du bor i. Det innebär att inkomstpension, premiepension och inkomstgrundande efterlevandepensionen kommer att fortsätta betalas ut som vanligt även efter att Storbritannien lämnar EU.

Om du har garantipension kan din rätt till ersättning påverkas. Det finns dock förslag på lagstiftning som innebär att garantipensionen ska fortsätta att betalas ut under en övergångsperiod till pensionärer  bosatta i Storbritannien.

Om du har arbetat eller bott i Storbritannien före den 30 mars 2019

Efter att Storbritannien lämnar EU kommer Pensionsmyndigheten inte längre att få information om dig direkt från Storbritanniens myndigheter. För att kunna få pension eller annan ersättning från Pensionsmyndigheten som baseras på att du tidigare arbetat eller bott i Storbritannien, behöver du därför själv skaffa intyg från brittiska myndigheter som visar att du har arbetat eller bott där. 

Om du är brittisk medborgare och bor i Sverige

Din uppehållsrätt i Sverige upphör när Storbritannien lämnar EU. Det finns dock förslag på lagstiftning som ger brittiska medborgare rätt att fortsätta vistas och arbeta i Sverige utan uppehålls- och arbetstillstånd under en övergångsperiod på ett år.

Det är Migrationsverket som har hand om beslut om uppehållsrätt och uppehålls- och arbetstillstånd. Du hittar mer information på Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förberedelse för brexit

På regeringens webbplats kan du läsa om det förberedande arbetet för Storbritanniens utträde ur EU. Där förklaras vad brexit betyder för de medborgare som särskilt berörs.