Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Storbritannien har lämnat EU – så påverkas din pension

Storbritannien är sedan februari 2020 inte längre medlem i EU. Storbritannien och EU har kommit överens om avtal som ändå kan ge dig rätt till pensioner och andra förmåner i framtiden.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Fram till och med december 2020 löpte en övergångsperiod. Under övergångsperioden fungerade socialförsäkringen och de regler som gäller pensioner som tidigare.

EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal, och senare även ett handels- och samarbetsavtal, som reglerar bland annat samordningen av socialförsäkringen. Med utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien tryggas rätten till pensioner och andra förmåner också efter utträdet. Från och med januari 2021 ger utträdesavtalet dig som numera bor i Sverige men tidigare har bott och/eller arbetat i Storbritannien rätt att få svensk pension som tar hänsyn till arbets- och bosättningsperioder i Sverige, Storbritannien eller andra EU/EES-länder samt Schweiz. I huvudsak gäller detsamma för dig som ansöker om pension från Storbritannien.

Handels- och samarbetsavtalet tillämpas i situationer då en person har påbörjat en gränsöverskridande situation, tjänat in försäkringsperioder eller rättigheter, mellan EU/EES/Schweiz och Storbritannien efter att avtalet trädde i kraft den 1 januari 2021. Mer om din rätt till pension från Storbritannien kan du läsa på www.gov.uk

Vad innebär utträdesavtalet?

Svenska medborgare som vid övergångsperiodens slut, den 31 december 2020, bodde och/eller arbetade i Storbritannien och som utan uppehåll fortsätter att göra det, kommer att omfattas av samma regler som gällde innan Storbritannien lämnade EU. Det gäller även för medborgare i Storbritannien som bor och/eller arbetar i Sverige den 31 december 2020 och fortsätter att göra det utan uppehåll.

Vad innebär Handels- och samarbetsavtalet?

Handels- och samarbetsavtalet reglerar situationer som inträffar från och med den 1 januari 2021. Eftersom även utträdesavtalet fortfarande är gällande, i vissa situationer, medför det att det kommer att finnas olika regelverk som reglerar socialförsäkringen när en svensk medborgare rör sig mellan Sverige och Storbritannien för bosättning, arbete eller studier. Vilket regelverk som ska användas är beroende av den tidpunkt då förflyttningen mellan länderna har skett. Kontakta gärna Pensionsmyndigheten för att ta reda på vad som gäller för dig. 

Påverkas min utbetalning från Pensionsmyndigheten av brexit?

Utbetalningar från Pensionsmyndigheten vid övergångsperiodens slut den 31 december 2020, påverkas inte på grund av brexit, men kan precis som tidigare påverkas av andra skäl. Din inkomstgrundade pension, den pension som du tjänat in genom arbete, påverkas inte av brexit.

Tillfälliga bestämmelser som ger rätt till utbetalning av garantipension till personer som bor i annat EU/EES-land, Schweiz och Storbritannien upphörde i september 2022.

För dig som ansöker om pension för första gången efter den 1 februari 2020, kommer garantipension enbart att betalas ut om du bor i Sverige eller i annat EU/EES-land/Schweiz (fram till och med september 2022), det vill säga inte om du bor i Storbritannien. 

Påverkas min tjänstepension av brexit?

Utbetalning av din tjänstepension påverkas inte av brexit.

Viktigt att ansöka om uppehållsstatus

Även efter övergångsperioden ska medborgare i Storbritannien, och deras familjemedlemmar, kunna behålla rätten att bo, arbeta och studera i Sverige – det gäller dem som har uppehållsrätt i Sverige före den 31 december 2020.

Enligt utträdesavtalet ska varje medlemsstat utforma ett förfarande som gör detta möjligt. För att du som är medborgare i Storbritannien lagligen ska kunna bo kvar i Sverige efter övergångsperioden ska du ansöka om uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut den 30 september 2021. På Migrationsverkets webbplats kan du ansöka om uppehållsstatus

Om du inte ansöker om, och beviljas uppehållsstatus, så kan det påverka din rätt till bosättningsbaserade förmåner. Det gäller till exempel garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Sveriges arbete med brexit

Regeringen och Regeringskansliet ansvarade för Sveriges del i brexitprocessen och förhandlade fram avtalen som reglerar den nya relationen mellan EU och Storbritannien. Mer om Sveriges arbete med Storbritanniens utträde ur EU på regering.se