Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt utländska bankkonto. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton. En banköverföring inom Europa med korrekt IBAN och SWIFT tar omkring tre till fem bankdagar. Banköverföringar utanför Europa kan ta ytterligare några dagar.

En avgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto beroende på vilka regler din bank har. Vi betalar ut din pension i den valuta som är förvald för det land du bor i.

Om din pension ska betalas ut i en annan valuta kan du kontakta kundservice. Kontrollera med din bank att de kan ta emot den valuta du eventuellt vill ändra till. 

Uppgifter vi behöver om ditt utländska bankkonto

För att kunna skicka din ersättning till ett utländskt bankkonto behöver du anmäla vilket kontonummer du har.

Om du vill anmäla ett IBAN-kontonummer och har e-legitimation loggar du in på Mina sidor och anmäler ditt nya bankkontonummer via vår e-tjänst.
Anmäl bankkontonummer

Om du saknar e-legitimation och är bosatt i annat land behöver du fylla i blanketten Uppgift om kontonummer, PM8612 eller PM8616.
Kontakta oss på kundservice för att beställa blankett.
Kontakta kundservice

Kontakta kundservice om du saknar en utbetalning och det har gått mer än 10 arbetsdagar sedan utbetalningsdagen.