Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Anställd inom kommun och region

Arbetar du inom kommun, region eller i ett kommunalt bolag heter din tjänstepension troligtvis AKAP-KR eller KAP-KL.

Varje år sätter din arbetsgivare av pensionspengar till din tjänstepension. Hur mycket bestäms bland annat av hur hög lön du har. Gör du inget val av förvaltare placeras dina tjänstepensionspengar hos KPA i en så kallad traditionell försäkring med garanti och med ett återbetalningsskydd. Läs mer om förvalet hos KPA

Nytt pensionsavtal från januari 2023

Nya bestämmelser från januari 2023 gör att du tidigare kan ha tillhört ett annat avtal.

Det nya pensionsavtalet heter AKAP-KR och ersätter de nuvarande AKAP-KL, KAP-KL och PA-KFS och omfattar i princip samtliga anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. Det finns undantag för vissa grupper som fortsätter tillhöra KAP-KL. Mer om de nya bestämmelserna på Offentliganställdas förhandlingsråds webbplats

AKAP-KR – så fungerar det

Du börjar tjäna in till din tjänstepension från den dag du börjar jobba tills du går i pension.

Upp till 47 625 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp 2024) betalar din arbetsgivare 6 procent till din tjänstepension AKAP-KR. Om du har en månadslön som överstiger 47 625 kronor per månad betalar arbetsgivaren in motsvarande 31,5 procent på överstigande lön.

Om du jobbar efter att du har fyllt 69 år (LAS-åldern 2023, kan ändras över tid) sätter arbetsgivaren in motsvarande 6 procent till din tjänstepension AKAP-KR oavsett storleken på din månadslön. Du får då inte de 31,5 procenten på lön som överstiger 47 625 kronor som tidigare

Utbetalning av pension AKAP-KR

Du kan tidigast ta ut AKAP-KR från 60 års ålder och du kan ta ut den som kortast under 10 år. Den betalas dock ut livsvarigt om du inte meddelar din försäkringsgivare något annat.  

KAP-KL – Så fungerar det

Inom KAP-KL börjar du tjäna in till tjänstepensionen den månad du fyller 21 år fram tills du är 67 år.

Varje år, från du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in en summa motsvarande 4,5 procent av din lön till din premiebestämda tjänstepension. Det gäller för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp, det vill säga vid max en månadslön på 190 500 kr per år 2024. Har du en månadslön över 47 625 kronor (7,5 inkomstbasbelopp 2024) betalar din arbetsgivare även en förmånsbestämd pension.

Förmånsbestämd pension är alltså den andel av lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Andelen beräknas utifrån anställningstid och lön under en beräkningsperiod. Eftersom du får en andel av lönen är det arbetsgivaren som betalar din pension månatligen livet ut.

Utbetalning av pension KAP-KL

Du kan tidigast ta ut den premiebestämda delen i KAP-KL från 60 års ålder och du kan ta ut den som kortast under 10 år. Den betalas dock ut livsvarigt om du inte meddelar din försäkringsgivare något annat.

Den förmånsbestämda delen i KAP-KL kan tidigast tas ut från och med 61-årsmånaden och senast från och med månaden efter 67-årsmånaden. Om du ska fortsätta arbeta efter 67-årsmånaden kan utbetalningen flyttas fram ytterligare. 

Du kan själv välja vem som ska förvalta din tjänstepension. Väljer du inte alls placeras dina pengar hos KPA i en traditionell försäkring med garanti och återbetalningsskydd. KPA för privatpersoner

Du kan anpassa sparandet så att det passar just dig beroende på hur din familjesituation ser ut, hur engagerad du vill vara i sparandet och hur mycket du vill betala i avgift.

Traditionell försäkring - förvaltaren sköter dina pengar

En traditionell försäkring innebär att det är förvaltaren som sköter dina pengar. Har du detta sparande får du ett tryggt och säkert sparande. Du får också en garanterad lägsta tjänstepension. 

De tjänstepensionsbolag för traditionell försäkring som du kan välja bland är:

 • Alecta
 • AMF
 • KPA  

Fondförsäkring - du själv kan vara med och påverka

Vill du vara aktiv och själv välja hur dina pengar placeras kan fondförsäkring vara ett bra alternativ. I fondförsäkringar förvaltas pengarna i värdepappersfonder. 

Med en fondförsäkring kan du välja risknivå genom att välja olika fonder. Du kan också låta pengarna ligga i förvaltarens entrélösning. Då tar förvaltaren hand om pengarna åt dig och drar bland annat ned risken automatiskt när du blir äldre och tjänstepensionen ska börja betalas ut.

Inom KAP-KL och AKAP-KL kan du välja bland följande tjänstepensionsbolag för fondförsäkring:

 • AMF 
 • Danica
 • Folksam LO
 • Handelsbanken
 • KPA
 • Lärarfonder (försäkringsgivare Folksam) 
 • Nordea 
 • SEB 
 • Swedbank
 • Länsförsäkringar Fondliv

Skillnad på traditionell försäkring och fondförsäkring

Den största skillnaden är att traditionella försäkringar erbjuder någon form av garanti på dina pengar. Den garanterade pensionen är det du minst får utbetalt till dig varje månad när du blir pensionär. Är värdeutvecklingen bättre än vad som behövs för att uppfylla garantin finns ett överskott som ger dig en högre pension än det som garanterades från början. 

I fondförsäkringar finns ingen garanti som i traditionella försäkringar. Värdet av ditt sparande i fondförsäkringar styrs av hur dina fonder utvecklas - ditt sparande kan alltså både öka och minska i värde.

Så hur ska tänka när jag ska välja?

Vad som är viktigast för dig kan bara du själv avgöra. De två valen du kan göra är:

 • Traditionell försäkring innebär ett pensionssparande med en garanterad lägsta tjänstepension.
 • Fondförsäkring - som ger dig möjlighet att själv välja vilka fonder dina pengar ska placeras i.

Tänk på avgiften

Alla pensionsförvaltare tar ut avgifter för att sköta dina pensionspengar. Väljer du låga avgifter har du gjort mycket för att få en så bra pension som möjligt. En lägre avgift ger stora summor när det handlar om ett pensionssparande på 30-40 år. 

Inom tjänstepensionen finns skydd att teckna för din familjs räkning. Det innebär att dina närmast anhöriga får de pengar du hittills tjänat in när du dör. Det finns också en obligatorisk pension till efterlevande för dig som arbetar inom kommun och region eller kommunalt företag.

Återbetalningsskydd 

Återbetalningsskyddet innebär att kapitalet i din tjänstepension betalas ut om du dör före pension. Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar som du själv annars skulle fått, som längst tills pensionen betalats ut i 20 år. Har du inte återbetalningsskydd på tjänstepensionen går pengarna till övriga pensionssparare.

Det kostar inget att teckna skyddet, men det blir en indirekt kostnad eftersom du går miste om pengar som du skulle fått från arvsvinster om du inte hade skyddet.

Snabbt om återbetalningsskydd

 • Gör du inget val för tjänstepensionen får du automatiskt återbetalningsskydd.
 • Du tar bort och tecknar skyddet genom att kontakta din försäkringsgivare. 
 • Du kan ta bort eller lägga till skyddet.
 • Det kostar inget att teckna skyddet.
 • Väljer du skyddet blir din tjänstepension lägre eftersom du går miste om pengar som du skulle fått från arvsvinster om du inte hade skyddet.
 • Vill du ändra skyddet vänder du dig till ditt pensionsbolag.

Vill du byta bolag för din tjänstepension kan du göra ett omval. Det innebär att de kommande pengar som arbetsgivaren betalar in, kommer att hamna i det nya bolaget du har valt. De bolag du kan välja att byta till är de bolag som är valbara inom kollektivavtalsområdet.

Flytt av din tjänstepension

En flytt av din tjänstepension innebär att hela ditt pensionskapital som du sparat ihop flyttas från en pensionsförvaltare till en annan.

 • Det går bra att flytta ditt pensionskapital från flera förvaltare till en förvaltare.
 • Du kan inte dela upp pensionskapitalet du flyttar på olika försäkringar eller förvaltare.
 • Pensionskapital som har en pågående pensionsutbetalning kan du inte flytta.
 • Har du flyttat pensionskapitalet till en traditionell försäkring får du inte flytta det igen inom ett år.
 • Du kan endast flytta pengarna till ett bolag som är valbart inom kollektivavtalsområdet. 
 • Vänd dig till någon av valcentralerna Pensionsvalet eller Valcentralen om du vill göra en flytt 

Pensionsvalet

Valcentralen

Flytt innebär att det blir omval

Flyttar du ditt pensionskapital innebär det samtidigt ett omval. Det innebär att du även ändrar valet för framtida pensionsinbetalningar till den förvaltare som du nu valt att flytta till.

Har du återbetalningsskydd kopplat till din tjänstepension följer det med när du flyttar ditt pensionskapital. 

Försäkringsgivaren du flyttar från tar ofta ut en avgift för att flytta ditt pensionskapital från en försäkring till en annan.

För dig som är anställd inom kommun och region eller kommunalt företag (AKAP-KR/KAP-KL) är Valcentralen eller Pensionsvalet din valcentral. Din arbetsgivare kan svara på vilken valcentral du tillhör eller också loggar du in på någon av dessa sidor. Valcentralerna hanterar val och flytt av din tjänstepension. De kan också svara på om du haft en tidigare arbetsgivare inom kommun eller region som betalat in tjänstepension till dig. Valcentralen

Pensionsvalet

Det är arbetsgivaren som bekostar din tjänstepension. Arbetsgivarens uppgift är dessutom att rapportera in vilken lön som din tjänstepension baseras på.

Försäkringsgivaren kan se hur mycket dina pengar är värda just nu. Hos de flesta försäkringsgivare kan du logga in och se hur dina pengar utvecklas. Har du fondförsäkring vänder du dig till det bolag du valt för att välja/ byta fonder. Till försäkringsgivaren vänder du dig till om du har frågor gällande utbetalningen av tjänstepensionen.

Om du vill ta ut din tjänstepension före 67 års ålder måste du ansöka om det hos din försäkringsgivare. Om du inte hör av dig kommer du automatiskt att få ett brev några månader innan du fyller 67 år där du får information om att du måste ansöka om din pension. Vill du ta ut din tjänstepension på kortare tid än livet ut så kontaktar du den försäkringsgivare som förvaltar dina pengar. 

På konsumenternas.se finns en pensionsguide där du kan jämföra avgifter och kostnader för de olika valbara bolagen. Konsumenternas.se