Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Privatanställd arbetare

Om du är privatanställd arbetare med kollektivavtal är din tjänstepension troligtvis Avtals­pension SAF-LO. 

Du börjar tjäna in till tjänstepensionen den månad du fyller 22 år och du fortsätter tjäna in tills du är 65 år. 

Din arbetsgivare sätter in motsvarande 4,5 procent av din lön varje år upp till 7,5 inkomstbasbelopp, vilket är 47 625 kronor per månad (2024). Har du en lön över detta belopp betalar arbetsgivaren in motsvarande 30 procent på lönedelar däröver. 

Om du inte väljer vem som ska förvalta din tjänstepension placeras dina pengar hos AMF i en traditionell försäkring med garanti och utan återbetalningsskydd.  

Du som har Avtalspension SAF-LO kan själv välja vem som ska förvalta din tjänstepension bland några utvalda bolag. Väljer du inte alls placeras dina pengar hos AMF i en traditionell försäkring med garanti och utan återbetalningsskydd, och som betalas ut så länge du lever. AMF

Traditionell försäkring - förvaltaren sköter dina pengar

Traditionell försäkring innebär att det är förvaltaren som sköter dina pengar. Har du detta sparande får du ett tryggt och säkert sparande. Du får också en garanterad lägsta tjänstepension. 

De bolag med traditionell försäkring som du kan välja för din tjänstepension är:

 • Alecta
 • AMF
 • Folksam Liv

Fondförsäkring - du själv kan vara med och påverka

Vill du vara aktiv och själv välja hur dina pengar placeras kan fondförsäkring vara ett bra alternativ. I fondförsäkringar förvaltas pengarna i värdepappersfonder. 

Med en fondförsäkring kan du välja risknivå genom att välja olika fonder. Du kan också låta pengarna ligga i förvaltarens entrélösning. Då tar förvaltaren hand om pengarna åt dig och drar bland annat ned risken automatiskt när du blir äldre och tjänstepensionen ska börja betalas ut. 

Inom avtalspensionen SAF-LO kan du välja bland följande tjänstepensionsbolag för fondförsäkring:

 • AMF
 • Danica
 • Folksam
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar
 • Movestic
 • Nordea
 • SEB
 • SPP
 • Swedbank

Skillnad på traditionell försäkring och fondförsäkring

Den största skillnaden är att traditionella försäkringar erbjuder någon form av garanti på dina pengar. Den garanterade pensionen är det du minst får utbetalt till dig varje månad när du blir pensionär. Är värdeutvecklingen bättre än vad som behöver uppfylla garantin finns ett överskott som ger dig en högre pension än det som garanterades från början. 

I fondförsäkringar finns ingen garanti som i traditionella försäkringar. Värdet av ditt sparande i fondförsäkringar styrs av hur dina fonder utvecklas - ditt sparande kan alltså både öka och minska i värde.

Så hur ska tänka när jag ska välja?

Vad som är viktigast för dig kan bara du själv avgöra. De två valen du kan göra är:

 • Traditionell försäkring innebär ett pensionssparande med en garanterad lägstanivå för din tjänstepension.
 • Fondförsäkring - som ger dig möjlighet att själv välja vilka fonder dina pengar ska placeras i.

Tänk på avgiften

Alla pensionsförvaltare tar ut avgifter för att sköta dina pensionspengar. Väljer du låga avgifter har du gjort mycket för att få en så bra pension som möjligt. En lägre avgift ger stora summor när det handlar om ett pensionssparande på 30-40 år.

Inom Avtalspension SAF-LO finns återbetalningsskydd och familjeskydd att teckna om du skulle gå bort.  

Återbetalningsskydd - ger din familj din intjänade tjänstepension

Återbetalningsskyddet innebär att kapitalet i din tjänstepension betalas ut om du dör före pension. Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar som du själv annars skulle ha fått, som längst tills pensionen betalats ut i 20 år. Har du inte återbetalningsskydd på tjänstepensionen går pengarna till övriga pensionssparare. 

Snabbt om återbetalningsskydd

 • Det kostar inget att teckna skyddet.
 • Väljer du skyddet blir din tjänstepension lägre eftersom du går miste om pengar som du skulle fått från arvsvinster om du inte hade skyddet.
 • Du måste själv aktivt välja att teckna skyddet - gör du inget val har du inget återbetalningsskydd.
 • Ändras din familjesituation kan du ändra ditt skydd.
 • Vill du teckna skyddet kontaktar du Fora. Teckna återbetalningsskydd genom att logga in hos Fora

Familjeskydd

Vill du att din familj ska få en extra pension om du går bort före din 65-års dag kan du teckna ett familjeskydd. Det är ett bestämt belopp varje månad. 

Den årliga kostnaden för familjeskyddet dras från din pensionspremie - de pengar som din arbetsgivare betalat in till din tjänstepension. Det betyder att din pension blir lägre om du väljer till ett familjeskydd. Vill du lägga till ett familjeskydd kontaktar du Fora

Snabbt om familjeskydd

 • Det kostar att teckna skyddet. Den årliga kostnaden dras från de pengar som arbetsgivaren betalat in till din tjänstepension.
 • Väljer du skyddet blir din tjänstepension lägre.
 • Du kan välja mellan 1 - 4 prisbasbelopp som utbetalas under 5, 10, 15 eller 20 år till din familj. Ett prisbasbelopp är 57 300 kronor (2024).  
 • Familjeskyddet upphör att gälla 31 december det år du fyller 65 år. Tar du bort skyddet tidigare slutar det att gälla 31 december det år du säger upp det.
 • Är du ensamstående utan barn bör du inte välja familjeskydd.
 • Vill du teckna skyddet kontaktar du Fora

Vill du byta bolag för din tjänstepension kan du göra ett omval. Det innebär att de kommande pengar som arbetsgivaren betalar in, kommer att hamna i det nya bolaget du har valt. De bolag du kan välja att byta till är de bolag som är valbara inom Avtalspension SAF-LO.

Flytt av din tjänstepension

En flytt av din tjänstepension innebär att hela ditt pensionskapital som du sparat ihop flyttas från en pensionsförvaltare till en annan.

 • Det går bra att flytta ditt pensionskapital från flera förvaltare till en förvaltare.
 • Du kan inte dela upp pensionskapitalet du flyttar på olika försäkringar eller förvaltare.
 • Pensionskapital som har en pågående pensionsutbetalning kan du inte flytta.
 • Har du flyttat pensionskapitalet till en traditionell försäkring får du inte flytta det igen förrän tidigast om 12 månader.
 • Du kan endast flytta pengarna till ett bolag som är valbart inom Avtalspension SAF-LO. 
 • Fora hjälper dig om du vill göra en flytt.

Flytt innebär att det blir omval

Flyttar du ditt pensionskapital innebär det samtidigt ett omval. Det innebär att du även ändrar valet för framtida pensionsinbetalningar till den förvaltare som du nu valt att flytta till.

Har du återbetalningsskydd eller familjeskydd kopplat till din Avtalspension SAF-LO följer de med när du flyttar pensionskapital. 

Försäkringsgivare tar ofta ut en avgift för att flytta ditt pensionskapital från en försäkring till en annan.

För dig som har Avtalspension SAF-LO är Fora valcentral. Fora hanterar val och flytt av din tjänstepension. De hanterar också val av återbetalningsskydd och familjeskydd. En gång om året skickar Fora ut ett pensionsbesked med information om hur värdet av din tjänstepension har utvecklats under det senaste året, var pengarna är placerade och hur mycket du betalat i avgift.

Fora kan också svara på om du haft en tidigare arbetsgivare som betalat in tjänstepension till dig. Fora

 

 • Det är arbetsgivaren som bekostar din tjänstepension. Arbetsgivarens uppgift är dessutom att rapportera in vilken lön som din tjänstepension baseras på.
 • Försäkringsgivaren kan se hur mycket dina pengar är värda just nu. Hos de flesta försäkringsgivare kan du logga in och se hur dina pengar utvecklas. Har du fondförsäkring vänder du dig till det bolag du valt för att välja/ byta fonder. Till försäkringsgivaren vänder du dig till om du har frågor gällande utbetalningen av tjänstepensionen.

Avtalspension SAF-LO betalas automatiskt ut från och med att du blir 65 år och så länge du lever. Vill du ta ut din tjänstepension på kortare tid kontaktar du den försäkringsgivare som förvaltar dina pengar. 

Du kan även gå ned i arbetstid och samtidigt ta ut delar av tjänstepensionen och fylla ut lönen. För att ta reda på hur det här fungerar, kontakta din försäkringsgivare.

Hos Konsumenterna finns en pensionsguide där du kan jämföra avgifter och kostnader för de olika valbara bolagen. Konsumenternas.se