Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Privatanställd tjänsteman

Jobbar du som tjänsteman inom den privata sektorn heter din tjänstepension troligtvis ITP1 eller ITP2.

Varje år sätter din arbetsgivare av pengar till din tjänstepension upp till du är 65 år om du tillhör  ITP2, eller till 66 år om du omfattas av ITP1. Hur mycket beror på din lön. Beroende på din ålder tillhör du normalt sett antingen avtalet ITP1 eller ITP2. Det kan också vara så att arbetsgivaren har valt att alla anställda ska tillhöra ITP1. 

I båda avtalen finns det valbara delar. Gör du inget val placeras dina tjänstepensionspengar hos Alecta i en traditionell försäkring med garanti och utan återbetalningsskydd. 

Prenumerera på nyhetsbrev

Pensionsmyndigheten och Avtalat ger ut ett nyhetsbrev med information och tips om vad du ska tänka på när det gäller din allmänna pension, din tjänstepension och de försäkringar du har via kollektivavtalet. Det är ett enkelt och smidigt sätt att få överblick över pensionen. Prenumerera på nyhetsbrev och få koll på pensionen

Du börjar tjäna in till din tjänstepension när du fyller 25 år och du fortsätter tjäna in den till dess du är 66 år.

Hur stor premie, pensionspengar, som din arbetsgivare betalar in till tjänstepensionen beror på hur hög lönen är. Arbetsgivaren sätter in motsvarande 4,5 procent av din lön varje år upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket är 47 625 kronor per månad (2024). Har du en lön över detta belopp betalar arbetsgivaren in 30 procent på lönedelar upp till maximal månadslön på 190 500 kr, det vill säga maximal årslön upp till 2 286 000 kr. 

Bestäm själv om du vill välja eller inte

Du kan själv välja vem som ska förvalta din tjänstepension bland några utvalda bolag. Väljer du inte alls placeras tjänstepensionen automatiskt hos Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd och som betalas ut så länge du lever. 

Hälften av pengarna måste placeras i en traditionell försäkring om du själv vill placera din tjänstepension. Andra hälften får du välja att placera antingen i traditionell försäkring eller fondförsäkring eller både och. Alecta

Traditionell försäkring - förvaltaren sköter dina pengar

En traditionell försäkring innebär att det är förvaltaren som sköter dina pengar. Har du detta sparande får du ett tryggt och säkert sparande. Du får också en garanterad lägsta tjänstepension. 

De bolag för traditionell försäkring som du kan välja bland är:

 • Alecta
 • AMF
 • Folksam
 • Nordea
 • SPP

Mer information finns på Avtalats webbplats.

Avtalat.se

Fondförsäkring - du själv kan vara med och påverka

Vill du vara aktiv och själv välja hur dina pengar placeras kan fondförsäkring vara ett bra alternativ. I fondförsäkringar förvaltas pengarna i värdepappersfonder. 

Med en fondförsäkring kan du välja risknivå genom att välja olika fonder. Du kan också låta pengarna ligga i förvaltarens entrélösning. Då tar förvaltaren hand om pengarna åt dig och drar bland annat ned risken automatiskt när du blir äldre och tjänstepensionen ska börja betalas ut.

Inom ITP kan du välja bland följande tjänstepensionsbolag för fondförsäkring:

 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar
 • Nordea
 • SPP
 • Swedbank

Mer information finns på Avtalats webbplats.

Avtalat.se

Skillnad på traditionell försäkring och fondförsäkring

Den största skillnaden är att traditionella försäkringar erbjuder någon form av garanti på dina pengar. Den garanterade pensionen är det du minst får utbetalt till dig varje månad när du blir pensionär. Är värdeutvecklingen bättre än vad som behöver uppfylla garantin finns ett överskott som ger dig en högre pension än det som garanterades från början. 

I fondförsäkringar finns ingen garanti som i traditionella försäkringar. Värdet av ditt sparande i fondförsäkringar styrs av hur dina fonder utvecklas - ditt sparande kan alltså både öka och minska i värde.

Så hur ska jag tänka när jag ska välja?

Vad som är viktigast för dig kan bara du själv avgöra. De två valen du kan göra är:

 • Traditionell försäkring innebär ett pensionssparande med en garanterad lägsta tjänstepension.
 • Fondförsäkring - som ger dig möjlighet att själv välja vilka fonder dina pengar ska placeras i.

Tänk på avgiften

Alla pensionsförvaltare tar ut avgifter för att sköta dina pensionspengar. Väljer du låga avgifter har du gjort mycket för att få en så bra pension som möjligt. En lägre avgift ger stora summor när det handlar om ett pensionssparande på 30-40 år.  

Utbetalning av tjänstepensionen

ITP 1 betalas automatiskt ut från och med att du blir 66 år och så länge du lever. Vill du ta ut din tjänstepension tidigare eller på kortare tid kontaktar du den försäkringsgivare som förvaltar dina pengar. Du kan som kortast ta ut din tjänstepension under fem år.

Du kan även gå ned i arbetstid och samtidigt ta ut delar av tjänstepensionen och fylla ut lönen. För att ta reda på hur det här fungerar, kontakta din försäkringsgivare. 

ITP 2 består av två delar, en förmånsbestämd och en premiebestämd pension. 

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad pension motsvarande en viss procent av din slutlön. Pensionens storlek beror på din lön och tjänstetid. Om du har arbetat i 360 månader (30 år) blir pensionens storlek enligt tabellen nedan. Tjänstetid räknas från 28 års ålder. För varje månad som saknas minskas pensionen med 1/360-del. 

Du kan inte själv välja eller påverka hur dina pengar placeras för denna del av tjänstepensionen - dina pengar förvaltas av Alecta. Den förmånsbestämda pensionen betalas ut så länge du lever. 

Pension i procent utifrån årslön

Årslön Pension i procent av lönedel
Upp till 571 500 kr 10 %
571 500 - 1 524 000 kr 65 %
1 524 000 - 2 286 000 kr  32,5%
Över 2 286 000 kr -

Premiebestämd pension - ITPK

Premiebestämd tjänstepension (ITPK) innebär att arbetsgivaren betalar in motsvarande 2 procent av din lön från och med 28 års ålder. Hur stor din pension blir bestäms av:

 • Hur mycket din arbetsgivare betalar in
 • Hur avkastningen blir
 • Hur stora avgifter som tas ut

Bestäm själv om du vill välja eller inte

Du kan själv välja vem som ska förvalta din tjänstepension bland några förutvalda bolag. Väljer du inte alls placeras tjänstepensionen automatiskt hos Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd och som betalas ut så länge du lever. Alecta

Vill du göra ett val kan du välja mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring. 

Traditionell försäkring - förvaltaren sköter dina pengar

En traditionell försäkring innebär att det är förvaltaren som sköter dina pengar. Har du detta sparande får du ett tryggt och säkert sparande. Du får också en garanterad lägsta tjänstepension. 

De bolag för traditionell försäkring som du kan välja är:

 • Alecta
 • AMF
 • Folksam 
 • Nordea
 • SPP

Mer information finns på Avtalats webbplats.Avtalat.se

 

Fondförsäkring - du själv kan vara med och påverka

Vill du vara aktiv och själv välja hur dina pengar placeras kan fondförsäkring vara ett bra alternativ. I fondförsäkringar förvaltas pengarna i värdepappersfonder. 

Med en fondförsäkring kan du välja risknivå genom att välja olika fonder. Du kan också låta pengarna ligga i förvaltarens entrélösning. Då tar förvaltaren hand om pengarna åt dig och drar bland annat ned risken automatiskt när du blir äldre och tjänstepensionen ska börja betalas ut.

Inom ITP kan du välja bland följande tjänstepensionsbolag för fondförsäkring:

 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar
 • Nordea
 • SPP
 • Swedbank

Mer information finns på Avtalats webbplats.Avtalat.se

Skillnad på traditionell försäkring och fondförsäkring

Den största skillnaden är att traditionella försäkringar erbjuder någon form av garanti på dina pengar. Den garanterade pensionen är det du minst får utbetalt till dig varje månad när du blir pensionär. Är värdeutvecklingen bättre än vad som behöver uppfylla garantin finns ett överskott som ger dig en högre pension än det som garanterades från början. 

I fondförsäkringar finns ingen garanti som i traditionella försäkringar. Du kan däremot ha chans till större avkastning eftersom du själv kan styra och ändra placeringarna så ofta du vill om du väljer fondförsäkring. Värdet av ditt sparande i fondförsäkringar styrs av hur dina fonder utvecklas - ditt sparande kan alltså både öka och minska i värde.

Så hur ska jag tänka när jag ska välja?

Vad som är viktigast för dig kan bara du själv avgöra. De två valen du kan göra är:

 • Traditionell försäkring innebär ett pensionssparande med en garanterad lägsta tjänstepension.
 • Fondförsäkring - som ger dig möjlighet att själv välja vilka fonder dina pengar ska placeras i.

Omval 

Vill du byta bolag för din premiebestämda tjänstepension kan du göra ett omval. Det innebär att de kommande pengar som arbetsgivaren betalar in, kommer att hamna i det nya bolaget du har valt. 

Den förmånsbestämda tjänstepensionen går inte att flytta eller göra omval på. 

Flytt av din tjänstepension

Flytt av din tjänstepension innebär att hela ditt pensionskapital som du sparat ihop flyttas från en pensionsförvaltare till en annan.

 • Pensionskapital som har en pågående pensionsutbetalning kan du inte flytta.
 • Har du flyttat pensionskapitalet till en traditionell försäkring får du inte flytta det igen förrän tidigast om 12 månader. 
 • Du kan endast flytta pengarna till ett bolag som är valbart inom ITP. 
 • Vänd dig till Avtalat om du vill genomföra en flytt. Avtalat.se

Flytt innebär att det blir omval

Flyttar du ditt pensionskapital blir det samtidigt ett omval. Det innebär att du även ändrar valet för framtida pensionsinbetalningar till den förvaltare som du nu valt att flytta till.

Har du återbetalningsskydd eller familjeskydd kopplat till din ITP följer de med när du flyttar pensionskapitalet. 

Det bolag du flyttar från tar ofta ut en avgift för att flytta ditt pensionskapital från en försäkring till en annan.

För dig som har ITP är Avtalat valcentral. Valcentralen hanterar val och flytt av din tjänstepension. De hanterar också val av återbetalningsskydd och familjeskydd. En gång om året skickar Avtalat ut ett pensionsbesked med information om hur värdet av din tjänstepension har utvecklats under det senaste året, var pengarna är placerade och hur mycket du betalat i avgift. 

Avtalat kan också svara på om du haft en tidigare arbetsgivare som betalat in tjänstepension till dig. Avtalat.se

 • Det är arbetsgivaren som bekostar din tjänstepension. Arbetsgivarens uppgift är dessutom att rapportera in vilken lön som din tjänstepension baseras på. 
 • Försäkringsgivaren kan se hur mycket dina pengar är värda just nu. Hos de flesta försäkringsgivare kan du logga in och se hur dina pengar utvecklas. Har du fondförsäkring vänder du dig till det bolag du valt för att välja/ byta fonder. Till försäkringsgivaren vänder du dig till om du har frågor gällande utbetalningen av tjänstepensionen.

Inom ITP finns återbetalningsskydd och familjeskydd att teckna om du skulle gå bort. 

Återbetalningsskydd 

Återbetalningsskyddet innebär att kapitalet i din tjänstepension betalas ut om du dör före pension. Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar som du själv annars skulle fått, som längst  tills pensionen betalats ut i 20 år. Har du inte återbetalningsskydd på tjänstepensionen går pengarna till övriga pensionssparare.

Det kostar inget att teckna skyddet, men det blir en indirekt kostnad eftersom du går miste om pengar som du skulle fått från arvsvinster om du inte hade skyddet.

Snabbt om återbetalningsskydd

 • Det kostar inget att teckna skyddet.
 • Väljer du skyddet blir din tjänstepension lägre eftersom du går miste om pengar som du skulle fått från andra pensionssparares arvsvinster om du inte hade skyddet.
 • Du måste själv aktivt välja att teckna skyddet - gör du inget val har du inget återbetalningsskydd.
 • Ändras din familjesituation kan du ändra ditt skydd. 
 • Teckna återbetalningsskydd genom att logga in hos Avtalat.

Familjeskydd

Vill du att din familj ska få en extra pension om du går bort före din 65 års dag kan du teckna ett familjeskydd. Det är ett bestämt belopp varje månad.

Den årliga kostnaden för familjeskyddet dras från din pensionspremie - de pengar som din arbetsgivare betalat in till din tjänstepension. Det innebär att din pension blir lägre om du väljer till ett familjeskydd. Vill du lägga till ett familjeskydd kontaktar du Avtalat.

Snabbt om familjeskydd

 • Det kostar att teckna skyddet. Den årliga kostnaden dras från de pengar som arbetsgivaren betalat in till din tjänstepension.
 • Väljer du skyddet blir din tjänstepension lägre.
 • Du kan välja mellan 1 - 4 prisbasbelopp som utbetalas under 5, 10, 15 eller 20 år till din familj. Ett prisbasbelopp är 57 300kronor (2024).  
 • Familjeskyddet upphör gälla 31 december det år du fyller 71 år. Tar du bort skyddet tidigare slutar det att gälla den 31 december det år du säger upp det.
 • Är du ensamstående utan barn bör du inte välja familjeskydd.
 • Andra regler gäller om du har tecknat familjeskydd före april 2008. Teckna familjeskydd hos Avtalat

Tjänstepensionen ITP 1 betalas ut automatiskt vid 66 års ålder och så länge du lever.

Tjänstepensionen ITP 2 betalas ut automatiskt vid 65 års ålder och så länge du lever. Vill du ta ut din tjänstepension på kortare tid kontaktar du den försäkringsgivare som förvaltar dina pengar. 

ITPK kan utbetalas som tidigast vid 55 års ålder och som kortast under 2 år.

På konsumenternas.se finns en pensionsguide där du kan jämföra avgifter och kostnader för de olika valbara bolagen. Konsumenternas.se