Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Statligt anställd

Arbetar du inom staten har du en tjänstepension som heter PA16.

Varje år sätter din arbetsgivare av pensionspengar till din tjänstepension. Hur mycket som sätts av bestäms av när du är född och hur hög lön du har. Beroende på din ålder tillhör du antingen PA 16, avd 1 eller PA 16, avd 2.

För vissa delar inom din tjänstepension kan du själv välja förvaltare. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner, Kåpan Valbar.

PA 16, avd 2 – statligt anställda födda 1987 eller tidigare

Din tjänstepension börjar du tjäna in till när du fyller 23 år och du fortsätter tjäna in den till dess du är 65 år.

Varje år sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din lön. Beroende på ditt födelseår, din lön och hur länge du varit anställd i staten kan du också ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension innebär att pensionen i förväg är bestämd till en procentsats på din lön. Du kan inte själv välja bolag för den förmånsbestämda pensionen.

Tjänstepensionen är uppdelad i tre delar

Det arbetsgivaren sätter av till din tjänstepension är uppdelat i tre olika delar:

 • Den valbara delen, 2,5 procent
 • Kåpan Tjänste, 2 procent
 • Förmånsbestämd ålderspension

Förmånsbestämd pension om du är född 1943-1972

Ju äldre du är desto mer förmånsbestämd pension består din tjänstepension av. 

Förmånsbestämd pension om du är född 1973 eller senare  

Du tjänar bara in förmånsbestämd ålderspension på de delar som överstiger 44 375 kronor, per månad (2022).

Hur mycket du får beror på hur många år du arbetat i staten

För att få full förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år (360 månader) inom staten. Har du arbetat mindre än 30 år minskas den förmånsbestämda ålderspensionen. Din förmånsbestämda ålderspension minskar med 1/360-del för varje månad som saknas. Har du till exempel 180 månader som du arbetat innebär det att du får hälften av den förmånsbestämda ålderspensionen.

Det här gäller från 1 oktober 2020

Från 1 oktober gäller nya regler för hur du kan ta ut den valbara delen. De nya reglerna gäller om du vill att pengarna börjar betalas ut 1 oktober eller senare.

 • Du behöver själv ansöka om att den valbara delen ska betalas ut. Det gör du hos den försäkringsgivare du valt. Om du inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när du fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.
 • Du kan ta ut den livet ut eller under en begränsad tid, som minst 10 år.

PA 16, avd I – statligt anställd född 1988 eller senare

Din tjänstepension börjar du tjäna in till när du börjar arbeta och du fortsätter tjäna in den tills du fyller 68 år, förutsatt att du arbetar fram till dess.

Arbetsgivaren sätter in motsvarande 6 procent på din månadslön varje månad upp till 44 375 kronor (2022). Har du en lön över detta belopp sätter arbetsgivaren av ytterligare 31,5 procent på delarna över. 

Tjänstepensionen är uppdelad i tre delar

De 6 procent som arbetsgivaren avsätter är uppdelade i tre delar:

 • Den valbara delen (2,5 procent)
 • Kåpan Tjänste (2 procent)
 • Kåpan Flex (1,5 procent)

Tjänar du över över 44 375 kronor i månaden (2022) avsätter arbetsgivaren ytterligare pengar på det som överstiger den summan:

 • Den valbara delen (20 procent)
 • Kåpan Tjänste (10 procent)
 • Kåpan Flex (1,5 procent ) 

Du bestämmer själv om du vill välja

Kåpan pensioner

Traditionell försäkring - förvaltaren sköter dina pengar

Gör du inget val placeras dina tjänstepensionspengar hos Kåpan i en traditionell försäkring med garanti och utan återbetalningsskydd. En traditionell försäkring innebär att det är förvaltaren som sköter dina pengar. Har du detta sparande får du ett tryggt och säkert sparande. Du får också en garanterad lägstapension. 

De bolag för traditionell försäkring som du kan välja är: 

 • Alecta
 • AMF
 • Kåpan pensioner

Fondförsäkring - du själv kan vara med och påverka

Vill du vara aktiv och själv välja hur dina pengar placeras kan fondförsäkring vara ett bra alternativ. I fondförsäkringar förvaltas pengarna i värdepappersfonder. 

Med en fondförsäkring kan du välja risknivå genom att välja olika fonder. Du kan också låta pengarna ligga i förvaltarens entrélösning. Då tar förvaltaren hand om pengarna åt dig och drar bland annat ned risken automatiskt när du blir äldre och tjänstepensionen ska börja betalas ut.

Inom PA16 kan du välja bland följande bolag för fondförsäkring:

 • AMF
 • Danica
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar
 • SEB
 • Swedbank

Skillnad på traditionell försäkring och fondförsäkring

Den största skillnaden är att traditionella försäkringar erbjuder någon form av garanti på dina pengar. Den garanterade pensionen är det du minst får utbetalt till dig varje månad när du blir pensionär. Är värdeutvecklingen bättre än vad som behöver uppfylla garantin finns ett överskott som ger dig en högre pension än det som garanterades från början. 

I fondförsäkringar finns ingen garanti som i traditionella försäkringar. Värdet av ditt sparande i fondförsäkringar styrs av hur dina fonder utvecklas - ditt sparande kan alltså både öka och minska i värde.

Så hur ska tänka när jag ska välja?

Vad som är viktigast för dig kan bara du själv avgöra. De två valen du kan göra är:

 • Traditionell försäkring innebär ett pensionssparande med en garanterad lägstanivå för din tjänstepension.
 • Fondförsäkring - som ger dig möjlighet att själv välja vilka fonder dina pengar ska placeras i.

Tänk på avgiften

Alla pensionsförvaltare tar ut avgifter för att sköta dina pensionspengar. Väljer du låga avgifter har du gjort mycket för att få en så bra pension som möjligt. En lägre avgift ger stora summor när det handlar om pensionssparande på 30-40 år.

Skydd på din tjänstepension om du skulle gå bort

Inom PA 16 finns återbetalningsskydd att teckna om du skulle gå bort.

Återbetalningsskydd - ger din familj din intjänade tjänstepension

Återbetalningsskyddet innebär att kapitalet i din tjänstepension betalas ut om du dör före pension. Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar du själv skulle ha fått, som längst tills pensionen betalats ut i 20 år. Har du inte återbetalningsskydd på tjänstepensionen går pengarna till övriga pensionssparare. 

Det kostar inget att teckna skyddet, men det blir en indirekt kostnad eftersom du går miste om pengar som du skulle fått från arvsvinster om du inte hade skyddet.

Snabbt om återbetalningsskydd

 • Det kostar inget att teckna skyddet.
 • Väljer du skyddet blir din tjänstepension lägre eftersom du går miste om pengar som du skulle fått från arvsvinster om du inte hade skyddet.
 • Du måste själv aktivt välja att teckna skyddet - gör du inget val har du inget återbetalningsskydd.
 • Ändras din familjesituation kan du ändra ditt skydd.
 • Vill du teckna skyddet kontaktar du ditt pensionsbolag. 

Omval och flytt - när du vill byta förvaltare av tjänstepensionen

Vill du byta bolag för den del som är valbar i PA16 kan du göra ett omval. Det innebär att de kommande pengar som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension, kommer att hamna i det nya bolaget du har valt. De bolag du kan välja att byta till är de bolag som är valbara inom PA 16.

Flytt av din tjänstepension

En flytt av din tjänstepension innebär att hela ditt pensionskapital som du sparat ihop flyttas från en pensionsförvaltare till en annan.

 • Det går bra att flytta ditt pensionskaptial från flera förvaltare till en förvaltare.
 • Du kan inte dela upp pensionskapitalet du flyttar på olika försäkringar eller förvaltare.
 • Pensionskapital som har en pågående pensionsutbetalning kan du inte flytta.
 • Har du flyttat pensionskapitalet till en traditionell försäkring får du inte inte flytta det igen inom ett år.
 • Du kan endast flytta pengarna till ett bolag som är valbart inom PA16. 
 • Vänd dig till SPV om du vill göra en flytt.

Flytt innebär att det blir omval

Flyttar du ditt pensionskapital innebär det samtidigt ett omval. Det betyder att du även ändrar valet för framtida pensionsinbetalningar till den förvaltare som du nu valt att flytta till.

Har du återbetalningsskydd kopplat till din PA16 följer det med när du flyttar pensionskapital. 

Försäkringsgivare som du flyttar från tar ofta ut en avgift för att flytta ditt pensionskapital från en försäkring till en annan.

SPV - valcentral som hanterar din tjänstepension

För dig som har PA16 är SPV valcentral. SPV hanterar val och flytt av din tjänstepension. En gång om året skickar SPV ut ett pensionsbesked med information om hur värdet av din tjänstepension har utvecklats under det senaste året, var pengarna är placerade och hur mycket du betalat i avgift. SPV kan också svara på om du tidigare haft en statlig arbetsgivare som betalat in tjänstepension till dig.

SPV

Vad har arbetsgivaren och försäkringsgivaren för roll?

Det är arbetsgivaren som bekostar din tjänstepension. Arbetsgivarens uppgift är dessutom att rapportera in vilken lön som din tjänstepension baseras på. Om arbetsgivaren medger att du löneväxlar placeras pengarna hos den försäkringsgivare som du valt för din valbara del.

Försäkringsgivaren kan se hur mycket dina pengar är värda just nu. Hos de flesta försäkringsgivare kan du logga in och se hur dina pengar utvecklas. Har du fondförsäkring vänder du dig till det bolag du valt för att välja/ byta fonder.

Har du frågor som gäller din utbetalning av den Valbara delen kontaktar du försäkringsgivaren. Vill du lägga till eller ta bort ett återbetalningsskydd vänder du dig till din försäkringsgivare för den Valbara delen och till SPV för Kåpan Tjänste. 

Utbetalning av tjänstepensionen

PA16 avd 2

Den valbara delen och din förmånsbestämda ålderspension betalas ut till dig så länge som du lever. Du kan tidigast ta ut din pension vid 61 års ålder. 

Kåpan Tjänste kan du tidigast ta ut vid 61 års ålder. Du kan ta ut den livet ut eller under en begränsad tid på 5 eller 20 år.

När du vill ta ut din pension behöver du ansöka om det. Om du inte hör av dig sker utbetalning automatiskt vid 71 års ålder under år 2022 och från 2023 vid 72 års ålder.

För den förmånsbestämda ålderspensionen ansöker du hos din arbetsgivare. 

PA16 avd 1

Du som tillhör PA 16 avd 1 behöver själv ansöka om du vill ta ut pensionen före du fyller 71 år. Du kan ta ut dina pengar från samma ålder som den allmänna pensionen. Idag är det 62 år och från 1 januari 2023 höjs den åldern till 63 år.

För att börja ta ut dina pengar kontaktar du försäkringsgivaren som förvaltar dina pengar. Om du inte hör av dig sker utbetalning automatiskt vid 71 års ålder under år 2022 och från 2023 vid 72 års ålder.

Pengarna kan betalas ut livet ut eller under en begränsad period. Vill du välja kortare utbetalningstid kan du välja följande alternativ:

 • Valbara delen, kortast tid 10 år
 • Kåpan Tjänste, kortast tid 5 år
 • Kåpan Flex, kortast tid 1 år

Kontakta SPV för fler frågor

Jämför avgifter och kostnader

På konsumenternas.se finns en pensionsguide där du kan jämföra avgifter och kostnader för de olika valbara bolagen. 

Konsumenternas.se