Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Avregistrering av ryssslandsfonder

| fondnyheter

Tre Rysslandsfonder avregisteras från fondtorget.

Fondbolag

Fondnummer

Fondnamn

East Capital Asset Management S.A.

834788

East Capital Ryssland

Swedbank Robur Fonder AB

752204

Swedbank Robur Rysslandsfond A

Carnegie Fonder AB

249995

Carnegie Rysslandsfond A

Tre olika brev med någon av ovanstående fonder skickas till beröda pensionssparare vecka 25-26.

Ta del av brevet:

Förändring i ditt premiepensionssparande

Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar X (fondnummer xxxxxx) i ditt premiepensionssparande. Fonden kommer att avregistreras från fondtorget.

Varför sker förändringen?

På grund av den rådande situationen i Ukraina hålls ryska börserna stängda och det går för närvarande inte att handla i rysslandsfonder och vissa östeuropafonder. Detta har medfört att ditt konto har varit låst och det har inte varit möjligt att köpa eller sälja i fonden.

Fonden kan därför inte uppfylla de krav som fondavtalet ställer.

Vad kommer att hända?

X kommer avregistreras från ditt konto med start den 2022-06-17 till en kurs som är en halv procent av den senast handlade kursen.

Det innebär att värdet på din premiepension kan komma att minska betydligt. Pensionsmyndigheten kommer att sälja fondinnehavet den dag fonden återöppnar och de pengar som då erhålls kommer att föras över till ditt premiepensionskonto.  Det är en process som kan ta flera år.  Pensionsmyndighetens förhoppning är att den framtida försäljningen gör att delar av förlusten kan minskas.

För pensionärer

För pensionärer kommer pensionsutbetalningen vara oförändrad i år. Till nästa år kommer utbetalningen omräknas utifrån det nya kontovärdet vilket för vissa pensionärer kan ge en betydligt lägre premiepension.

Om du har innehav i en Östeuropafond

Vissa östeuropafonder kommer fortfarande att vara stängda för handel. Om du även har andelar i en östereuropafond kommer ditt konto fortfarande vara låst för handel även fast dina andelar i X är avregistrerad.

Du behöver inte göra något

Du som kund behöver inte göra något nytt val, den initiala ersättningen för ditt ryska fondinnehav kommer placeras i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en åldersanpassad fondportfölj där risken sänks automatiskt ju äldre du blir.

Så här byter du fonder

Om du vill göra ett fondbyte loggar du in på pensionsmyndigheten.se med e-legitimation. Vill du byta på blankett så beställer du den genom att kontakta vår kundservice. Tänk dock på att det just nu kan pågå en rad köade transaktioner på ditt konto som gör att ett fondbyte kommer att ta längre tid än vanligt. Framtida insättningar kommer placeras i enlighet med din fondvalsprofil.

Mer om premiepension

På vår webbplats pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om hanteringen av ryska fonder, premiepensionen och fondsparande.

Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten