Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nordea Rysslandsfond kommer att avregistreras från fondtorget.

| fondnyheter

Nordea Funds Ab har beslutat att likvidera Nordea Rysslnadsfond, fonden kommer därför att avregistreras från fondtorget.

Brev kommer att skickas till berörda pensionssparare vecka 26.

Ta del av brevet:

Förändring i ditt premiepensionssparande

Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i Nordea Rysslandsfond (fondnummer 433862) i ditt premiepensionssparande. Fonden kommer att avregistreras från fondtorget.

Varför sker förändringen?

På grund av den rådande situationen i Ukraina hålls ryska börserna stängda och det går för närvarande inte att handla i rysslandsfonder och vissa östeuropafonder. Detta har medfört att ditt konto har varit låst och det har inte varit möjligt att köpa eller sälja andelar i fonden.

Fonden kan därför inte uppfylla de krav som fondavtalet ställer.

Nordea kommer att inleda en process att likvidera fonden så snart marknaden tillåter detta.

Vad kommer att hända?

Nordea Rysslandsfond kommer avregistreras från ditt konto med start den 2022-06-17 till en kurs som är en halv procent av den senast handlade kursen.

Det innebär att värdet på din premiepension kan komma att minska betydligt. De pengar som Pensionsmyndigheten erhåller för dina fondandelar från likvidationen kommer att föras över till ditt premiepensionskonto. Det är en process som kan ta flera år.

Pensionsmyndigheten förhoppning är att den framtida försäljningen gör att delar av förlusten kan ersättas.

För pensionärer

För pensionärer kommer pensionsutbetalningen vara oförändrad i år. Till nästa år kommer utbetalningen omräknas utifrån det nya kontovärdet vilket för vissa pensionärer kan ge en betydligt lägre premiepension.

Om du har innehav i en östeuropafond
Vissa östeuropafonder kommer fortfarande att vara stängda för handel. Om du även har andelar i en östereuropafond kommer ditt konto fortfarande vara låst för handel även fast dina andelar i Nordea Rysslandsfond är avregistrerad.

Du behöver inte göra något

Du som kund behöver inte göra något nytt val, den initiala ersättningen för ditt ryska fondinnehav kommer placeras det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en åldersanpassad fondportfölj där risken sänks automatiskt ju äldre du blir. Framtida insättningar kommer placeras i enlighet med din fondvalsprofil.

Så här byter du fonder

Om du vill göra ett fondbyte loggar du in på pensionsmyndigheten.se med e-legitimation. Vill du byta på blankett så beställer du den genom att kontakta vår kundservice. Tänk dock på att det just nu kan pågå en rad köade transaktioner på ditt konto som gör att ett fondbyte kommer att ta längre tid.

Mer om premiepension

På vår webbplats pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om hanteringen av ryska fonder, premiepensionen och fondsparande.

Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten