Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Swedbank Robur Östeuropafond A avregistreras från fondtorget

| fondnyheter

Fonden Swedbank Robur Östeuropafond A (825109) kommer att avregistreras från fondtorget.  Fonden är därför inte längre tillgänglig för köp eller sälj.

 

Swedbank Robur Östeuropafond A kommer att delas upp i två delar en del med Ryssland och en del med övrigt innehav.

Den del som inte består av Ryssland kommer att säljas av och innehavet kommer att placeras i AP7 Såfa.

Pensionsmyndigheten övertar innehavet i Ryssland. När den ryska börsen sedan öppnar för handel på nytt kommer Pensionsmyndigheten att sälja fondandelarna och ditt premiepensionskonto kommer då att tillföras det resterande värdet för de övertagna andelarna. Det är dock en process som kan ta flera år. Pensionsmyndighetens förhoppning är att förlusten då kan minskas.

Brev kommer att skickas till berörda pensionssparare vecka 19.

Ta del av brevet:

Förändring i ditt premiepensionssparande

Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i Swedbank Robur Östeuropafond A, fondnummer 825109, i ditt premiepensionssparande. Fonden kommer att avregistreras från fondtorget.

Varför sker förändringen?

På grund av kriget i Ukraina är de ryska börserna fortsatt stängda för utländska investerare. Eftersom det inte går att handla med fonden uppfyller den inte kraven i fondavtalet och avregistreras därför från fondtorget. Det innebär samtidigt att ditt premiepensionskonto på nytt kommer att bli tillgängligt för fondhandel.

Vad händer nu?

Swedbank Robur Östeuropafond A kommer att delas upp i två delar, en del med ryskt innehav och en del med övrigt innehav.

Den del som består av övrigt innehav kommer att säljas av och värdet av andelarna placeras i AP7 Såfa. Det är en åldersanpassad fondportfölj där risken sänks automatiskt ju äldre du blir. Du kan närsomhelst byta till en annan fond. För närvarande kan dock ett fondbyte ta längre tid än vanligt.

Delen med ryskt innehav tas över av Pensionsmyndigheten. När den ryska börsen åter öppnar för handel kommer Pensionsmyndigheten att sälja andelarna. Ditt premiepensionskonto kommer då att tillföras värdet för de övertagna andelarna. Det är en process som kan ta flera år. Pensionsmyndighetens förhoppning är att förlusten då kan minskas.

Behöver jag göra något?

Eftersom ditt konto varit låst under så lång tid rekommenderar vi att du loggar in och ser över dina fonder. Du kan även fått de årliga pensionsrätterna och arvsvinsterna placerade i AP7 Såfa. Därför är det bra om du ser över ditt fondval.

Rättslig grund för avregistreringen

Fondtorgsnämnden är en ny myndighet som har tagit över ansvaret från Pensionsmyndigheten när det gäller att teckna och avsluta avtal med premiepensionsfonder enligt 64 kap. 3 och 10 §§ socialförsäkringsbalken.

Det finns kompletterande bestämmelser kopplat till socialförsäkringsbalken som ger ytterligare stöd för detta.

Mer om premiepension

På vår webbplats pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om hanteringen av Östeuropafonder, premiepensionen och fondsparande.

Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten