Fondbyte – så lång tid tar det | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbyte – så lång tid tar det

Premiepensionssystemet fungerar som ett fondhandelstorg med fonder som placeras i hela världen. Väljer du att göra ett fondbyte tar det normalt två-tre helgfria vardagar innan bytet är klart.

Gör du ett fondbyte för fonder som handlar i andra tidzoner tar fondbytet ofta tre-fyra helgfria vardagar. Den fond i ditt fondbyte som tar flest vardagar att handla styr hur lång tid fondbytet tar.

Så fungerar fondhandel hos Pensionsmyndigheten

 • Om du beställer ett fondbyte på vår webbplats till exempel måndag kväll före klockan 24, kommer handeln i normalfallet att utföras till tisdagens kurs hos fondbolaget.
 • Under onsdagen (andra vardagen efter ditt byte) skickar fondbolaget avräkningsnota till Pensionsmyndigheten och fondbytet kan registreras på ditt konto.

En del fonder kan inte utföra fondaffären samma dag som Pensionsmyndigheten skickar handeln utan fördröjer handeln en dag. I exemplet ovan innebär det att du får onsdagens kurs istället och att fondbytet registreras på ditt konto på torsdagen (tredje vardagen efter ditt byte).

Därför kan ditt fondbyte dröja

Fördröjd kursrapportering

Fondhandeln kan ibland ta längre tid och pågå flera dagar. Fördröjningen kan bero på eventuella händelser som inträffar i samband med din fondhandel, till exempel om fonden är stängd för handel vid helgdagar eller om du redan har ett pågående fondbyte.

Helgdagar

Tiden det tar för att genomföra handeln påverkas av om det är helgdag i Sverige, i landet där fonden är registrerad eller på den marknad där fonden investerar.

Fondbolaget lämnar inte avräkningsnotor och kurser i tid

Om fondbolaget missar att skicka avräkningsnotor eller att rapportera kurs i tid till Pensionsmyndigheten, fördröjs handeln på ditt konto. Kursen för din handel påverkas dock inte, du får rätt dags kurs.

Fondbyten på kö

Har du lagt flera fondbyten hanteras de i turordning. Det senare fondbytet startar inte förrän det första är avslutat.

Pensionsutbetalning

Om du tar ut pension ur din fondförsäkring måste fondandelar säljas av från ditt konto inför varje utbetalning. Detta sker i början av varje månad och utbetalningen genomförs i mitten av månaden. Ditt konto är därför låst för handel under början av månaden.

Väljer du att göra ett fondbyte då, läggs det på kö tills försäljningen inför pensionsutbetalningen är klar.

Många fondbyten under samma dag

Om extremt många pensionssparare beställer fondbyten samma dag kan fondhandeln ta längre tid.

Fondbolagen betalar rabatt

Pensionsmyndigheten får rabatt på fondbolagens avgifter. Rabatten fördelas ut på pensionsspararnas konton i april eller maj och innebär att det genomförs handel på ditt konto.

Nya pensionsrätter

I december delas nya pensionsrätter ut. Insättningen av nya pensionsrätter innebär att det genomförs handel på ditt konto.

Sammanläggning av fonder

När fondbolag genomför sammanläggningar av fonder kan berörda fonder ha stängt under en längre period. Fonderna som ingår i sammanläggningen kan inte köpas eller säljas hos fondbolaget under sammanläggningsperioden, därför är ditt konto låst under denna period.

Även om kontot är låst kan du beställa fondbyte, men fondbytet kommer inte att genomföras förrän fondbolaget och Pensionsmyndigheten är klar med sammanslagningen.

Avslut av fonder

När en fond avslutas kan ditt konto vara stängt under en längre tid.

Rättelse av uppgifter på kontot

Om det av någon anledning har blivit fel på ditt konto kommer Pensionsmyndigheten att korrigera felet vilket kan leda till låst konto.

Yttre omständigheter

Fondbolag kan tvingas hålla stängt om marknaden där fondbolaget placerar håller stängt, till exempel på grund av oroligheter i landet.

Orderstopp

Om tekniska problem uppstår kan orderläggningen mot fondbolag stoppas en dag och då förskjuts starten av ditt fondbyte till nästkommande dag.

Om flera händelser som fördröjer fondhandeln inträffar direkt efter varandra ökas antalet dagar då kontot är stängt. 

Detaljerad information om fondhandeln

Nedan beskrivs olika scenarion för hur lång tid ett fondbyte kan ta. Processerna beskrivs med begrepp som normal handel eller förlängd handel där även kursrapporteringen för fonder kan vara fördröjd. Anledningen till det är främst att en del fonder handlar i andra tidszoner.

Normal handel

 • Dag 0
  Pensionsspararen beställer fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats.
 • Handelsdag 1
  Fondbolaget tar emot order och genomför affären. Pensionsspararen får denna dags kurs.
 • Handelsdag 2
  Fondbolaget skickar avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Fondhandeln avslutas under kvällen. 

Normal handel med fördröjd kursrapportering

 • Dag 0
  Pensionsspararen beställer fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats.
 • Handelsdag 1
  Fondbolaget tar emot order och bekräftar affären. Pensionsspararen får denna dags kurs.
 • Handelsdag 2
 • Handelsdag 3
  Fondbolaget skickar avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Fondhandeln avslutas under kvällen.

Förlängd handel

 • Dag 0
  Pensionsspararen beställer fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats.
 • Handelsdag 1
  Fondbolaget tar emot order.
 • Handelsdag 2
  Fondbolaget genomför affären. Pensionsspararen får denna dags kurs.
 • Handelsdag 3
  Fondbolaget skickar avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Fondhandeln avslutas under kvällen.

Förlängd handel med en dag och fördröjd kursrapportering 

 • Dag 0
  Pensionsspararen beställer fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats.
 • Handelsdag 1
  Fondbolaget tar emot order.
 • Handelsdag 2
  Fondbolaget genomför affären. Pensionsspararen får denna dags kurs.
 • Handelsdag 3
 • Handelsdag 4
  Fondbolaget skickar avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Fondhandeln avslutas under kvällen. 

Handelsfria dagar under 2020

Helgdagar som fondhandeln kan hållas stängd under:

Svenska helgdagar

 • Långfredagen 10 april
 • Annandag påsk 13 april
 • Första maj 1 maj
 • Kristi Himmelsfärdsdag 21 maj
 • Sveriges nationaldag 6 juni
 • Midsommarafton 19 juni
 • Julafton 24 december
 • Juldag 25 december
 • Nyårsafton 31 december

 

 • De helgdagar som infaller på lördag eller söndag är inte med i listan.
 • Fonder kan ha stängt även andra dagar på året på grund av helgdagar på de marknader där fonden investerar.
 • När en fond är stängd för handel tar fondbytet längre tid än normalt.
 • Ibland får Pensionsmyndigheten veta i god tid om och när fonden ska vara stängd, ibland får myndigheten informationen samma dag.
 • Kontakta fondbolaget vars fond du vill byta till eller ur om du vill vara säker på om fonden kommer att vara stängd för handel eller inte inom den närmaste tiden.

Har du frågor om premiepensionsfonder eller fondbyten?

Vanliga frågor om premiepensionsfonder och fondbyten