Vad är risk? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Vad är risk?

Värdet på en fond svänger upp och ned. Ju större svängningar desto svårare är det att förutsäga det framtida värdet. Det är det som kallas risk. 

Riskvärdet är ett mått på hur kraftigt värdet på en fond varierar under ett visst antal månader.

Hög och låg risk

En fond med hög risk svänger mycket upp och ned. Det blir svårare att förutsäga det framtida värdet. En fond med en låg risk har däremot en stabilare värdeutveckling och ger en säkrare bild av det framtida värdet.

Risknivåer i bilder och siffror

För varje fond anges ett tal (standardavvikelsen) som visar variationerna i värde för en viss period. Tal mellan  0 och 15 eller mer, används för att dela in fonderna i olika riskklasser.

Olika risknivåer för fonder som visar hur de ser ut med skalan mycket låg, låg, medel, hög och mycket hög.

Hur beräknar man risk?

Riskvärdet visar hur mycket en fond har varierat mot sin genomsnittliga värdeförändring. Detta kallas även för standardavvikelse.
Ett högt värde innebär stora variationer och därmed hög risk. Ett lågt värde är lika med låg risk.

Risk är kopplat till värdeförändring. Ju högre risk desto mer oviss är värdeförändringen eftersom värdet svänger mycket.

Tar du ingen risk har du inte heller möjlighet till en högre värdeförändring. Det har du däremot om du tar en högre risk. Men en högre risk innebär också att du kan förlora mer pengar än om du har låg risk.

Olika fondtyper har olika risknivåer

Olika fondkategorier har olika hög risk. Långa räntefonder och realräntefonder har till exempel en låg risk. Aktiefonder har en hög risk. Och globala aktiefonder har generellt en lägre risk än svenska aktiefonder.

Byt och återställ din fördelning

Även om du redan är nöjd med din fördelning mellan aktie- och räntefonder kan du trots det behöva se över din fördelning. Dina fonder utvecklas nämligen olika bra och de fonder som går bäst utgör efter ett tag en större del av ditt sparande. Om du till exempel har en del i en aktiefond med hög risk blir din premiepension med tiden allt mer beroende av just den fonden. Fonden kanske går bra för tillfället, men det är ingen garanti att den kommer fortsätta gå bra.  

För att undvika att den större delen av ditt sparande plötsligt kan sjunka i värde kan du återställa fördelningen mellan fonderna med jämna mellanrum. Det gör du enklast genom att använda funktionen Återställ till vald fördelning som finns under fliken Fondfördelning när du loggar in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Hur påverkar din ålder valet av risknivå?

Över längre perioder har sparande med högre eller hög risk gett en bättre värdeförändring än ett sparande med låg risk.

Du som är ung, och därmed har lång tid kvar till pensionen, kommer varje år som du har en inkomst att få nya inbetalningar till din premiepension. Du kommer alltså att spara i många år. Det innebär att du kan välja en högre risk i din premiepension.

Ojämn inkomst?

Att ha en högre andel aktiefonder i unga år gäller dock inte dig vars inkomst varierar mycket över åren till följd av hög andel rörlig lön eller återkommande perioder med arbetslöshet. Då bör du ha en försiktigare placeringsstrategi.

Välj en risknivå som passar ditt totala sparande

För att få möjlighet till en bra värdeförändring i premiepensionen, och därmed en högre pension, måste du ta en viss risk.

Du kan då välja en något högre eller en hög risk. Hög risk är dock inte en garanti för en hög premiepension i framtiden.
En hög risk ger visserligen möjlighet till bra värdeförändring, men innebär samtidigt att värdet på din framtida premiepension kan bli mycket lägre än vad du räknat med.

En låg risk ger en mer stabil värdeförändring. Samtidigt saknas möjlighet så hög premiepension om möjligt.

Hur ofta behöver du se över din risknivå?

Det är viktigt att du väljer rätt risknivå för din premiepension. Risknivån bör vara anpassad efter din ålder och hela ditt pensionssparande.

Med åren kommer din inställning till risk att förändras. Du kanske får högre inkomst eller någon annan förändring av din ekonomiska situation. Det kan få till följd att du vill ändra till lägre eller högre risk i ditt premiepensionssparande.  

En annan anledning till att du behöver se över ditt sparande i premiepensionen då och då, är att fördelningen mellan fonderna förändras efter en tid. Det beror på att fonderna utvecklas olika. Vissa fonder kan ha gått bättre än andra. De utgör därför en större del av din portfölj än de gjorde från början. Du kan därmed ha fått en annan risknivå än vad som passar dig.

Så här kan du förändra din risknivå

Risknivån förändras genom att du byter fonder eller fördelning mellan fonderna. Vill du ha hög risk kan du välja aktiefonder och om du vill ha låg risk passar räntefonder bättre. Du bör också se över fördelningen mellan dina fonder då och då.

Vill du ha högre risk är det bra att större delen av ditt innehav ligger i aktiefonder vilket ger stora möjligheter till bra värdeökning samtidigt som risken för stora nedgångar också ökar. Väljer du att göra tvärtom - placera större delen av ditt innehav i olika typer av räntefonder får du stabilare värdeutveckling och riskerar inga större nedgångar.