Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Frivillig pensionsförsäkring

Frivillig Pensionsförsäkring infördes år 1914 som ett komplement till den allmänna folkpensionen. Från och med 1981 upphörde möjligheten att teckna försäkringen.

Frivillig Pensionsförsäkring (tidigare Riksförsäkringsverkets Frivilliga Pensionsförsäkring, senare Kungliga Pensionsstyrelsens frivilliga försäkring) är en pensionsförsäkring som infördes 1914 som ett komplement till den allmänna folkpensionen.

Mellan 1914 och fram till 1980 var det möjligt att göra insättningar i försäkringen. Från och med 1981 upphörde möjligheten till inbetalningar och inga nya försäkringstagare har tillkommit sedan dess. Förmånen handläggs hos Pensionsmyndigheten.  

Inbetalningen till försäkringen gjordes i vissa fall av den försäkrade själv, men kanske än vanligare var att inbetalningen gjordes av arbetsgivare, släkting, lärare eller annan som på det sättet ville ge den försäkrade ett pensionssparande.

Under avveckling

Även om försäkringen stängdes för nya inbetalningar redan 1981 så är försäkringen levande. Idag har cirka 5 000 svenskar försäkringen, varav cirka 2 700 har en pågående utbetalning. Försäkringens administrativa kostnader bärs av försäkringstagarna genom att kostnader tas från behållningen. För närvarande uppgår kostnaden till cirka 0,13 procent per försäkrad och år.

Avkastningen

De inbetalda medlen förvaltas av Kammarkollegiet, under styrning av Pensionsmyndigheten, och ligger till fullo placerade i räntebärande värdepapper, såsom obligationer.

Historiskt har avkastningen i försäkringen varit god, men i och med rådande räntemiljö är avkastningen lägre. För 2020 var avkastningen cirka 3 procent.

Information och utbetalning

I samband med den försäkrades 55- och 67-årsdag informerar Pensionsmyndigheten den försäkrade om försäkringen och möjligheten till uttag. Försäkringstagare som under året fått pensionsutbetalningar från den frivilliga försäkringen som överstiger 100 kronor får varje år en kontrolluppgift från försäkringen.

Hur vet jag om jag är försäkrad?

Det finns idag ingen digital möjlighet att logga in och se om du är försäkrad, vi arbetar med att ta fram en lösning. Det finns dock några saker som kan hjälpa dig i syfte att ta reda på detta:

  1. Förmånen stängde för nya insättningar 1981, om du är född 1981 eller senare finns det därför ingen möjlighet att du kan vara försäkrad.
  2. I samband med att försäkringen tecknades upprättades en fysisk försäkringsbok som tillhör dig som försäkrad.
  3. Försäkrade som har inbetalade medel över 6 kronor får påminnelser i brevform från Pensionsmyndigheten.
  4. Om du har en aktiv pensionsutbetalning från förmånen och det årliga beloppet överstiger 100 kronor syns detta i din kontrolluppgift.

Olika möjligheter till uttag

Om du har en försäkringsbok eller på annat sätt vet att du är en av de försäkrade så kan du kontakta Pensionsmyndigheten kring möjligheterna för utbetalning. Det går i vissa fall även att göra ett samlat engångsuttag av försäkringen.

Kontakt om frivillig pensionsförsäkring

Postadress:

Frivillig Pension
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm