Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

AP7 inför ny metod att reglera överskott

| fondnyheter

AP7 är förvalsalternativet inom premiepensionen för de som inte kan eller vill sätta ihop en egen fondportfölj på fondtorget, men går även att välja som andra fonder på fondtorget. AP7:s förvaltning ska över tiden inte generera något överskott. För att undvika överskott har förvalsalternativet AP7 Såfa därför vid flera tillfällen sänkt avgiften. Nu införs en ny regleringsfunktion för att återföra överskottet till spararna.

Sänkning av avgiften kan inte hantera framtida överskott

Sedan AP7 Såfa ersatte Premiesparfonden 2010 har förvaltningsavgifterna succesivt sänkts i takt med att det förvaltade kapitalet och intäkterna i fondbolaget ökat. Nu har en nivå nåtts där avgiftssänkning som metod för att hantera överskottet inte längre är en framkomlig väg. En ännu lägre avgiftsnivå försämrar möjligheterna att hålla en stabil och förutsägbar förvaltningsavgift för spararna.

Den nya metoden innebär återförda pengar till spararna

Eftersom intäkterna även i fortsättningen förväntas vara större än kostnaderna under längre tidsperioder, har AP7 i samarbete med Pensionsmyndigheten utarbetat en ny metod för att hantera överskotten. Samarbetet har resulterat i en regleringsfunktion som återför eventuella överskott till spararna en gång per år. Den första återföringen på 458 miljoner kronor sker i maj 2024.

Återföringen ger mindre belopp för de flesta sparare

För två tredjedelar av de drygt 4,5 miljoner sparare som berörs innebär återföringen en inbetalning på 1–100 kronor. För 1,5 miljoner sparare blir beloppet 100–600 kr kronor. För några hundra sparare innebär återföringen högre belopp. Pengarna sätts in på spararnas konton enligt aktuell fördelning.

Regleringsfunktionen i detalj

Regleringsfunktionen innebär att AP7 årligen beslutar om återföring av eventuellt överskott till spararna. Beloppet som återförs fördelas efter det år överskottet kan hänföras till samt fördelas efter allokeringen mellan AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Pensionsmyndigheten investerar därefter beloppet proportionerligt per andelsägare i spararens existerande fondval. Regleringsfunktionen ger på detta sätt en rättvis fördelning av överskottet mellan spararna.