Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Den traditionella försäkring gick minus 13 procent under 2022

| fondnyheter

Värdeutvecklingen för Premiepensions traditionella försäkringen blev minus 13,19 procent under 2022 jämfört med en utveckling på plus 7,37 procent för föregående år.

Den traditionella försäkringens portfölj uppgick till 61,9 miljarder kronor per den 31 december 2022 fördelat på 35,2 miljarder kronor i räntebärande tillgångar, 24,1 miljarder kronor i globala aktier samt 2,6 miljarder kronor i fastigheter.

Den traditionella försäkringens portfölj innehåller inte några bolag vars verksamhet utgörs av produktion eller distribution av fossila bränslen. Jämfört med ett globalt index innehållande fossila bolag gick den traditionella försäkringens aktieportfölj 1,9 procent sämre under 2022. Men räknat sedan försäkringen blev fossilfri har den gått 0,95 procentenheter bättre än index som innehåller fossilfria bolag.

Återbäringsräntan för december var 0 procent. 

Hållbarhet

Direkta placeringar får göras endast i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vidare får placeringar heller inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkring och övergå till en så kallad traditionell försäkring. Då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per den 31 december 2022 var cirka 373 000.

Värdeutveckling sedan start av traditionell försäkring - nominellt 2001 - 2022
Detta inlägg är taggat med: