Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) avregistrerar fonder hos Pensionsmyndigheten

| fondnyheter

Fonderna Länsförsäkringar Sparmål 2050, Länsförsäkringar Sparmål 2055 och Länsförsäkringar Sparmål 2060 är från 2019-05-20 inte lägre valbara på fondtorget.

Fonder som upphör

Fondnamn: Länsförsäkringar Sparmål 2050
Fondnummer: 140905

Fondnamn: Länsförsäkringar Sparmål 2055
Fondnummer: 105072

Fondnamn: Länsförsäkringar Sparmål 2060
Fondnummer: 969246

Mottagande fond

Fondnamn: Länsförsäkringar Sparmål 2045
Fondnummer: 832360
Fondbolag: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Fondtyp: Generationsfonder
Kategori: Pension om mer än 10 år
Fondavgift: 0,20 %

Sista datum att välja ur fond om man inte önskar få andelarna flyttade till mottagande fond: 2019-06-20

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 22