Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Östeuropafonder avregistreras från Fondtorget

| fondnyheter

Baring Eastern Europe A,   BlackRock - Emerging Europe A2 och  East Capital Eastern Europe A SEK avregistreras från fondtorget.        

983593               Baring Eastern Europe A

987784               BlackRock - Emerging Europe A2

442483               East Capital Eastern Europe A SEK

Brev skickas till berörda pensionsspare vecka 16.

Ta del av brevet:

Förändring i ditt premiepensionssparande

Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i Fond X (någon av ovanstående fonder) i ditt premiepensionssparande.

Fonden kommer att avregistreras från fondtorget.

Varför sker förändringen?

På grund av kriget i Ukraina är de ryska börserna fortsatt stängda för utländska investerare. Eftersom du har en fond med ryska värdepapper är ditt premiepensionskonto i dagsläget låst för all fondhandel.

Eftersom fonden inte uppfylla kraven i fondavtalet kommer den nu att avregistreras från fondtorget. Det innebär att ditt premiepensionskonto på nytt kommer att bli tillgängligt för fondhandel.

Vad händer nu?

Fond X (någon av ovanstående fonder) avregistreras från ditt konto till en fondandelskurs som är 25 procent av den senast kända kursen.

Pensionsmyndigheten övertar därmed ditt innehav i fonden. När den ryska börsen sedan öppnar för handel på nytt kommer Pensionsmyndigheten att sälja fondandelarna och ditt premiepensionskonto kommer då att tillföras det resterande värdet för de övertagna andelarna. Det är dock en process som kan ta flera år. Pensionsmyndighetens förhoppning är att förlusten då kan minskas.

Du kan även ha fått de årliga pensionsrätterna och arvsvinsten placerade i AP7Såfa eftersom ditt konto har varit låst för all handel.

Behöver jag göra något?

Eftersom ditt konto varit låst under så lång tid rekommenderar vi att du loggar in och ser över dina fonder.

Värdet som nu köps loss placeras i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en åldersanpassad fondportfölj där risken sänks automatiskt ju äldre du blir. Du kan närsomhelst byta till en annan fond. För närvarande kan dock ett fondbyte ta längre tid än vanligt.

Rättslig grund för avregistreringen

Fondtorgsnämnden är en ny myndighet som har tagit över ansvaret från Pensionsmyndigheten när det gäller att teckna och avsluta avtal med premiepensionsfonder enligt 64 kap. 3 och 10 §§ socialförsäkringsbalken.

Det finns kompletterande bestämmelser kopplat till socialförsäkringsbalken som ger ytterligare stöd för detta.

Mer om premiepension

På vår webbplats pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om hanteringen av Östeuropafonder, premiepensionen och fondsparande.

Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten