Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionens traditionella försäkring hade en negativ värdeutveckling på -13,94 procent under första halvåret 2022

| fondnyheter

Värdeutvecklingen för den traditionella försäkringen var -13,94 procent för första halvåret 2022 jämfört med 3,08 procent för samma period föregående år. Portföljens förvaltade kapital uppgick till knappt 58,0 miljarder kronor fördelat på 23,2 miljarder kronor i globala aktier, 1,9 miljarder kronor i svenska fastigheter och 32,9 miljarder kronor i svenska räntor. Återbäringsräntan för juni var 0,0 procent.

Hållbarhet

Direkta placeringar får göras endast i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vidare får placeringar heller inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per den 30 juni 2022 var 364 637.

Detta inlägg är taggat med: