Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionens traditionella försäkring hade en värdeutveckling på 7,37 procent under 2021

| fondnyheter

Värdeutvecklingen för den traditionella försäkringen var 7,37 procent under 2021 jämfört med en utveckling på 4,71 procent under föregående år.

Den traditionella försäkringens portfölj uppgick till 63,7 miljarder kronor per den 31 december 2021 fördelat på 37,2 miljarder kronor i räntebärande tillgångar, 24,7 miljarder kronor i globala aktier samt 1,8 miljarder kronor i fastigheter.

Återbäringsräntan för december var 4,5 procent.

Den traditionella försäkringens portfölj innehåller inte några bolag vars verksamhet utgörs av produktion eller distribution av fossila bränslen. Jämfört med ett globalt index innehållande fossila bolag gick den traditionella försäkringens aktieportfölj 0,70 procentenheter sämre under året.

Hållbarhet

Direkta placeringar får göras endast i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vidare får placeringar heller inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per den 31 december 2021 var 356 000.

Detta inlägg är taggat med: