Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Traditionell försäkring hade en värdeutveckling på 5,19 procent under första kvartalet 2024

| fondnyheter

Värdeutvecklingen för den traditionella försäkringen blev 5,19 procent under första kvartalet 2024 jämfört med en utveckling på 4,00 procent under motsvarande period föregående år.

För första kvartalet 2024 var värdeutvecklingen för traditionell försäkrings totala portfölj 5,19 procent. Räntor avkastade negativt med 1,65 procent medan globala aktier och onoterade fastighetsaktier avkastade positivt med 14,43 procent respektive 0,15 procent.

Den traditionella försäkringens portfölj uppgick till 76,9 miljarder kronor per den 31 mars 2024 fördelat på 39,4 miljarder kronor i räntebärande tillgångar, 35,2 miljarder kronor i globala aktier samt 2,3 miljarder kronor i fastigheter. Tilldelad genomsnittlig avkastning var 5,3 procent för första kvartalet jämfört med 0 procent under motsvarande period föregående år.

Den traditionella försäkringens aktieportfölj är fossilfri, se mer nedan under hållbarhet, och gick 0,37 procentenheter sämre under första kvartalet jämfört med ett globalt aktieindex som innehåller fossila bolag. Från den tidpunkt då portföljen blev fossilfri den 30 november 2019 har portföljen gått 0,40 procentenheter bättre än indexet med fossila bolag.  

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkring och övergå till en så kallad traditionell försäkring. Då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Den traditionella försäkringens tilläggsbelopp kan både öka och minska beroende på hur kapitalets värde utvecklas. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per den 31 mars 2024 var cirka 382 000.

Hållbarhet

Enligt placeringspolicyn för traditionell försäkring får Pensionsmyndigheten endast investera i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vidare får placeringar heller inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Detta inlägg är taggat med: