Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Årets handel med nya premiepensionsrätter startar den 8 december

| nyheter

Fredag den 8 december är det dags för den årliga insättningen av nya pensionsrätter till premiepensionen. Insättningen gäller pensionsavsättningen för inkomståret 2022.

Fondbyten på kö

Handeln sker enligt det fondval som du har gjort eller i förvalet AP7 Såfa. Du kan när som helst ändra ditt fondval på vår webbplats. Fondbyten och ändringar av fördelning mellan fonder som beställs efter den 7 december klockan 23.59 läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast onsdagen den 13 december.

Hur mycket premiepensionsrätter som sätts in på ditt konto beror på vilken inkomst du har haft under 2022. Som mest sätts drygt 13 600 kronor in. Från den 9 december kan du logga in och se hur mycket som har satts på ditt premiepensionskonto.