Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Återbetalning till tidigare sparare i Allra

| nyheter

Pensionsmyndigheten påbörjar nu inbetalning av 95 miljoner kronor till 86 400 sparare. Pengarna är en del av skadeståndet som tilldömdes Pensionsmyndigheten i Svea hovrätts dom mot Allra 2021. Fler utbetalningar kan komma i framtiden.

Nu går den första stora inbetalningen från Pensionsmyndigheten till konton som tillhör tidigare sparare som hade hela eller delar av sitt premiepensionskapital i fonder med kopplingar till Allra under 2012. Det handlar om drygt 95 miljoner kronor.

Pengarna har Pensionsmyndigheten fått in från det skadestånd som Svea hovrätt tilldömde Pensionsmyndigheten 2021. Beloppet som fördelas är lägre än skadeståndet vilket kan innebära ytterligare inbetalningar i framtiden.

Pengarna betalas in automatiskt till de drabbades premiepensionskonton och har du haft innehav i någon eller några av de berörda fonderna behöver inte göra något för att få pengarna.

Se din inbetalning på Mina sidor

Inbetalningen väntas nå berörda personers konton den 28 maj 2024. Inbetalningen syns som ”korrigering” om man loggar in på Mina sidor och klickar sig vidare till Mina tjänster och sedan Kontohändelser. Inbetalningarna påverkar inte din månatliga pensionsutbetalning i år, det sker först under nästa års pensionsutbetalningar.Kontohändelser på Mina sidor

Bakgrund

Den 16 mars 2017 sa Pensionsmyndigheten upp samarbetsavtalet med Allra eftersom bolaget hade brutit mot Pensionsmyndighetens fondavtal. I samband med uppsägningen polisanmälde Pensionsmyndigheten flera företrädare för Allra. Innan Allras fonder avregistrerades kom Allra och Ålandsbanken överens om att Ålandsbanken skulle ta över kapitalet i fonderna. Under sommaren 2017 flyttades därför spararna från Allras fonder till Ålandsbankens fonder.

Pensionsmyndigheten stämde Allra i juni 2018. Efter att Allra trätt i likvidation framgick att bolaget saknade medel att täcka Pensionsmyndighetens skadeståndskrav. Pensionsmyndigheten valde i december 2022 att ingå en överenskommelse med likvidatorn som innebär att Pensionsmyndigheten får huvuddelen av de medel som finns kvar i bolaget, dvs. mellan 4–4,9 miljoner euro. I samband med överenskommelsen avslutades målet i Stockholms tingsrätt.

Den 2 juli 2021 stämde Pensionsmyndigheten UBS Third Party Management Company SA (TP Manco) vid Stockholms tingsrätt. TP Manco är en del av den internationella investmentbanken UBS. Stämningen avsåg affärer som utfördes 2015 då TP Manco hade ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten gällande fonder som inte förvaltades av TP Manco, utan av en tredje part.

Den 22 december 2023 träffade Pensionsmyndigheten och TP Manco en överenskommelse rörande tvisten. Överenskommelsen innebar att ca 125 miljoner kronor kommer att kunna fördelas ut till de pensionssparare som drabbades.  

Fakta om inbetalningen för Allra

Totalt inbetalat belopp: 95 167 642 kronor

Avser fonderna Svensk Fondservice Balanserad, Svensk Fondservice Offensiv, Svensk Fondservice Maximal

Antal berörda sparare: 86 401 personer, beloppen fördelas enligt följande:

  • 36 251 personer får upp till 1 000 kronor
  • 43 592 personer får mellan 1 000 och 2 000 kronor
  • 6 414 personer får mellan 2 000 och 3 000 kronor
  • 144 personer får över 3 000 kronor