Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Beslut taget för personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för det förhöjda grundavdraget

| nyheter

Den 29 maj tog riksdagen beslut om att personer födda 1957 ska kompenseras för utebliven skattesänkning. När det gäller födda 1959 senareläggs höjningen av åldersgränsen så att även den årskullen får det förhöjda grundavdraget, som sänker skatten på pension, från januari det år de ska fylla 67.

Personer födda 1957 har fått vänta ett år extra på det förhöjda grundavdraget, som sänker skatten på pension, efter höjningen av åldersgränserna i pensionssystemet. Med anledning av det har det nu fattats beslut om att kompensera de som är födda 1957 samt vänta med att höja åldern för när man får rätt till det förhöjda grundavdraget för personer födda 1959.

Skatteverket är handläggande myndighet

Skatteverket handlägger kompensationen. För de som har fått sitt slutliga skattebesked i april eller juni sker insättningen som tidigast första veckan i juli 2024. Du behöver inte göra något eftersom Skatteverket prövar vilka som har rätt till utbetalningen.

Kompensationen är skattefri och pengarna sätts in på ditt skattekonto. Du som kompenseras får ett beslut från Skatteverket digitalt eller med post. 

Läs mer på Skatteverkets webbplats.Beslut fattat om kompensation för de födda 1957

Bostadstillägg påverkas inte

Om du har bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd eller garantipension påverkas de inte även om du fått ekonomisk kompensation på ditt skattekonto. Du behöver inte anmäla denna förändring till Pensionsmyndigheten.

Regeländring för födda 1959

För att personer födda 1959 inte ska drabbas på samma sätt som årskullen 1957 har riksdagen även beslutat att personer födda 1959 ska ha rätt till förhöjt grundavdrag från januari det år de ska fylla 67, det vill säga från år 2026.