Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Förslag om kompensation till personer födda 1957

| nyheter

Den information som hittills har gått ut från regeringen är att personer födda 1957 ska kompenseras för utebliven skattesänkning. Först ska dock förslaget beskrivas i höstens budgetproposition och sedan ska riksdagen rösta om budgeten.

I nuläget kan Pensionsmyndigheten inte lämna mycket mer information om förslagen än vad som framgår i regeringens debattartikel den 26 augusti 2023. Regeringens debattartikel

”Förslagen, som aviseras i budgetpropositionen som presenteras inom kort, innebär att:

  • Personer födda 1957 kompenseras genom utbetalning på skattekontot från 1 juli 2024. Inget ansökningsförfarande krävs. Satsningen kommer totalt sett att motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget. Den exakta utformningen kommer vi att återkomma till. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta ca 110 000 personer.
  • För att inte samma situation ska uppkomma för personer födda 1959 aviserar regeringen att ikraftträdandet av en höjd åldersgräns till 67 år, för rätt till det förhöjda grundavdraget, senareläggs med ett år till den 1 januari 2027. Detta bedöms innebära minskade skatteintäkter med 3,4 miljarder kronor 2026."