Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Garantipension upphör för utlandsbosatta

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Onsdagen den 22 juni fattade riksdagen beslut om att rätten att ta med garantipension vid utvandring från Sverige upphör från och med oktober 2022. Om du redan bor utanför Sverige, upphör rätten till garantipension från och med januari 2023.

Right to a guarantee pension when residing outside Sweden

Beslutet gäller dig som idag och framöver bor utanför Sverige och har utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension.

Inkomstpension, premiepension, tilläggspension och inkomstgrundad efterlevandepension berörs inte, och kommer fortsättningsvis att betalas ut oavsett vart du bor. 

Inkomstpensionstillägg däremot betalas ut till dig som bor i Sverige eller i ett EU/EES-land eller Schweiz eller konventionsland (ett land Sverige har avtal med om social trygghet). Om du däremot bor i ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg. 

Det här gäller för dig som har garantipension och är bosatt i ett annat land än Sverige:

  • Du som har rätt till garantipension i september 2022 får fortsatt utbetalning fram till och med december 2022.
  • Bor du utanför Sverige och ansöker om garantipension kommer du inte att nybeviljas någon garantipension från och med den 1 oktober 2022.
  • Du som är född 1937 eller tidigare berörs inte av den nya lagen. Inte heller berörs garantipension till änkepension.

Det här gäller för dig som planerar att flytta till ett annat land:

  • Om du planerar att lämna Sverige och det påverkar pensionen från och med oktober, det vill säga, flyttar du 1 september 2022 eller senare, får du inte ta med garantipensionen oavsett till vilket land du väljer att flytta till. Flyttar du innan 1 september kan du få ta med garantipensionen och få den utbetald till och med december.

Vad händer nu?

Pensionsmyndigheten kommer att skicka ut ett brev i oktober till dig som berörs med mera information om den kommande indragningen av garantipension.  I december kommer vi att skicka ut ett beslut.

Bakgrund

EU-domstolen har i en dom från den 7 december 2017 klargjort att garantipensionen för födda 1938 eller senare och garantipension till omställningspension ska kategoriseras som en minimiförmån enligt EU-bestämmelserna. En miniförmån betalas endast ut till de som är bosatta inom det land som beviljar förmånen.

Den som har varit bosatt utanför Sverige efter domen har fått garantipension utbetald enligt en tillfällig nationell lag. Denna tillfälliga lag upphör nu från och med oktober 2022.