Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Garantitillägget

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Regeringen har presenterat ett förslag om en ny förmån som kallas garantitillägg. Förmånen syftar till att ge pensionärer med låg inkomst mer i pension. Det finns inget beslut om förslaget, det väntas komma först i juni 2022. 

Regeringen har nu skickat ut förslaget om den nya förmånen på remiss. Garantitillägget är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tanken är att förmånen ska betalas ut från och med augusti 2022 och till de pensionärer som har lägst pension. Garantitillägget kan bli från 0 kronor upp till 1 000 kronor per månad och föreslås bli skattefritt.

Beslut om belopp klart tidigast i början av augusti

Beloppet kommer att variera från person till person beroende på inkomst, vilket gör att Pensionsmyndigheten inte kommer att kunna svara på vad just du får i garantitillägg i augusti 2022 förrän förslaget har beslutats och beräkningen kan göras. Det kommer att vara först i början av augusti.

Du kan få garantitillägg enligt förslaget om du uppfyller alla dessa villkor:

 • Är 65 år eller äldre
 • Tar ut allmän pension (inkomstpension och/eller tilläggspension) och har rätt till garantipension, kommer att prövas för garantitillägget 
 • Bor i Sverige om du är född 1938 eller senare
 • Bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz om du är född 1937 eller tidigare

Pensionsmyndigheten kommer att pröva garantitillägg med automatik till alla som har rätt till förmånen. Du som pensionär behöver alltså inte ansöka eller göra något.

Förslag på hur garantitillägget ska beräknas

För att bestämma storleken på garantitillägget kommer Pensionsmyndigheten att ta hänsyn till olika framräknade pensioner och din försäkringstid/bosättningstid i Sverige. Beloppen är alltid före skatt och oftast inte samma belopp som faktiskt utbetalas till dig i allmän pension.

För dig som är född 1938 eller senare

 • Beräknad allmän pension (inkomstpension och tilläggspension) beräknade som om du tagit ut pension vid 65 år, även om du tagit ut din pension tidigare eller senare, och utan hänsyn till premiepensionens utveckling. 
 • Pensioner från andra länder
 • Änkepension
 • Bosättningstid i Sverige där det kommer krävas 40 år för att få fullt garantitillägg

För dig som är född 1937 eller tidigare

 • Tilläggspension beräknad som om du tagit ut pension vid 65 år, även om du tagit ut din pension tidigare eller senare. 
 • Pensioner från andra länder
 • Änkepension
 • Försäkringstid, bosättning eller arbetstid, där det kommer att krävas 40 eller 30 år för att få fullt garantitillägg

Beräkningsunderlaget bestämmer ditt månadsbelopp

 • Om beräkningsunderlaget är under 11 846 kronor per månad får du fullt garantitillägg, det vill säga 1 000 kronor.
 • Om beräkningsunderlaget överstiger 11 846 kronor per månad men inte 14 346 kronor per månad, beräknas ett reducerat garantitillägg. Det innebär att 38 procent av det belopp som överstiger 11 846 kronor dras det bort från de ursprungliga 1 000 kronorna per månad.
 • Om beräkningsunderlaget överstiger 14 346 kronor per månad får du 0 kronor i garantitillägg.  

Det framräknade beloppet för garantitillägg beräknas sedan med hänsyn till din försäkringstid/bosättningstid där beloppet räknas ner om du har mindre än 40 år med bosättning i Sverige.

Skulle du bara ta ut en del av din allmänna pension (inkomstpension/tilläggspension) kommer också garantitillägget att betalas ut i samma omfattning.

Exempel på hur garantitillägg kan beräknas 

Vera, 82 år

Vera har jobbat deltid i 35 år och gick i pension vid 65 år. Hon har bott hela sitt liv i Sverige. Idag är hon 82 år. Hennes beräknade inkomstgrundade pension är 10 100 kronor per månad före skatt. Hon får 1000 kronor per månad skattefritt.

Sheila, 65 år

Shelia har pension från Pensionsmyndigheten. Shelia har aldrig arbetat i Sverige utan får endast garantipension, beräknad på 30 år med bosättningstid i Sverige. Shelia får garantitillägg med 750 kronor skattefritt per månad. Det kan inte bli fullt garantitillägg eftersom hon inte har full bosättningstid på 40 år som krävs.  

Anton, 70 år

Anton har jobbat och bott i Sverige i 20 år när han går i pension vid 67 års ålder. Idag är han 70 år. Han har en ålderspension från Tyskland och en beräknad svensk inkomstgrundad pension som tillsammans beräknats till 15 500 kronor per månad före skatt. Han får inget garantitillägg. 

Ahmed, 69 år

Ahmed har jobbat i 40 år i Sverige. Hans beräknade inkomstgrundade pension är 12 250 kronor per månad före skatt. Idag är han 69 år. Då han ligger över nivån för att få fullt tillägg görs en reducering och garantitillägget blir 846 kronor per månad skattefritt. Det överskjutande beloppet har det dragits av 38 procent på. 

Viktigt för dig att veta

Beslut om införande av garantitillägget är inte fattat av riksdagen ännu. Det beräknas göras i juni.  

Pensionsmyndigheten kan idag inte svara på hur det kommer att bli för just dig. 

Blir det ett beslut om att garantitillägget ska betalas ut så behöver ingen ansöka. Pensionsmyndigheten kommer att veta vilka som berörs och göra en uträkning.