Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Har du änkepension och är född 1958 eller 1959?

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Enligt tidigare regler har Änkepensionen räknats om från och med den månad änkan fyller 65 år. Med anledning av höjda åldersgränser i pensionssystemet kommer din änkepension istället att räknas om från och med den månad du fyller 66 år, om du är född 1958 eller 1959. 

Nya regler för änkepension medför att änkepensionen räknas om från 66 år istället för 65. Men om du tar ut din allmänna pension före den månad du fyller 66 år kommer omräkningen istället att göras från och med den månad du tar ut pensionen. Vid omräkningen kan din änkepension minska eller upphöra helt. Din allmänna pension blir också lägre ju tidigare du tar ut den.

Du som berörs kommer att få ett informationsbrev om omräkningen cirka två månader innan du fyller 65 år.