Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Har du blivit kontaktad av Demoskop/Norstat för en undersökning?

| nyheter

Demoskop/Norstat har fått i uppdrag av Pensionsmyndigheten att genomföra undersökningar med personer som under de senaste månaderna ansökt om allmän pension, bostadstillägg eller fått efterlevandepension. Du som hör till någon av de grupperna kan bli uppringd och/eller få ett brev med en webblänk till undersökningen. Syftet med undersökningarna är att följa upp hur allt har fungerat för att vi på Pensionsmyndigheten ska kunna förbättra processen, bemötandet och servicen.   

Urvalet sker slumpmässigt. Du kan antingen bli uppringd av Demoskop/Norstat eller få ett brev med en webblänk till ett formulär som du själv kan knappa in i din webbläsare för att svara på frågorna. Det tar cirka 10–15 minuter att svara på frågorna. Observera att Demoskop/Norstat även ringer på kvällar och helger, för att säkerställa att de når dig.

Det är frivilligt att delta i undersökningarna, men vi uppskattar om du vill delta. Dina svar är mycket värdefulla för oss för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Du svarar helt anonymt och ingen utomstående kommer att kunna ta del av dina svar annat än i form av sammanslagen statistik

Har du frågor eller synpunkter på undersökningen kan du kontakta undersökningsföretaget Demoskop via respondent@demoskop.se.