Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ny rapport om Sveriges pensioner

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

En ny rapport från Pensionsmyndigheten visar att de samlade beloppen för pensionerna i Sverige fortsätter att växa.

Rapporten ger en övergripande beskrivning av hur de samlade pensionsbeloppen har utvecklats i Sverige under perioden 2006–2020. Den visar förvaltat pensionskapital, inbetalningar och utbetalningar samt värdet på alla idag utlovade pensioner i Sverige.

Förvaltat pensionskapital

Summan av det förvaltade pensionskapitalet inom den allmänna inkomstgrundade pensionen, tjänstepensionen och den avdragsgilla privata pensionen uppgick till 7 400 miljarder kronor den 31 december 2020. Det kan jämföras med Sveriges BNP samma år som uppgick till 4 977 miljarder konor. 

Jämförelse mellan Sveriges BNP, framtida pensioner och pensionskapitalet 2020. Se bildtext.

Bilden visar en jämförelse av värdet mellan Sveriges BNP (4 977 miljarder kronor), framtida pensioner (16 325 miljarder kronor) och pensionskapitalet 2020 (7 385 miljarder kronor). 

Inbetalningar till pensionerna

De totala inbetalningarna, det vill säga de allmänna pensionsavgifterna, tjänstepensionspremierna och sparandet i de privata avdragsgilla pensionssparformerna, har ökat realt under perioden 2012–2020 från 400 miljarder kronor till 570 miljarder kronor. De samlade pensionsavsättningarna motsvarade drygt 11 procent av 2020 års BNP.

Pensionsutbetalningar

De samlade pensionsutbetalningarna har ökat från 314 miljarder kronor 2006 till 511 miljarder 2020 och utgjorde drygt 10 procent av 2020 års BNP. Tjänstepensionsutbetalningarnas andel av det totala pensionsutbetalningarna har varit stabilt kring 28 procent under hela tidsperioden.

Värdet på alla idag utlovade pensioner i Sverige

Den samlade pensionsskulden, det vill säga värdet på alla idag utlovade pensioner i Sverige, uppgick till 16 300 miljarder kronor 2020, det vill säga drygt tre gånger samma års BNP.

– Att det samlade pensionskapitalet och de samlade in- och utbetalningarna av pensioner har ökat över tid beror på den växande befolkningen och på den växande ekonomin. Tjänstepensionens andel av de samlade pensionsinbetalningarna har ökat över tid vilket indikerar att tjänstepensionens betydelse i pensionssystemet och i samhället sannolikt kommer blir större framöver, säger Inger Johannisson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Rapport: Sveriges pensioner 2006-2020 (pdf)