Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Överenskommelse med UBS Third Party Management Company S.A.

| nyheter

Pensionsmyndigheten har tillsammans med UBS Third Party Management Company S.A. (TP Manco), Luxemburg, kommit överens om att förlikas i en tvist mellan parterna. Tvisten är relaterad till en investering utförd av en tredje part som förvaltade fonder som fanns tillgängliga på Pensionsmyndighetens fondtorg. 

TP Manco var inte involverade i portföljförvaltningen. Parterna har dock, genom gemensamma ansträngningar, slutit ett avtal för att lösa den uppkomna situationen till fördel för de drabbade pensionsspararna.

Pensionsspararna som drabbades av den tredje partens agerande inom premiepensionen 2015 blir ersatta. Pengarna som Pensionsmyndigheten får in som en del av överenskommelsen fördelas till de sparare som har lidit skada och sätts in på spararnas premiepensionskonton. Pensionsmyndigheten agerar för pensionsspararnas räkning och den enskilde pensionsspararen behöver inte göra någonting för att pengarna ska komma dem till del.

– Detta är positivt för de berörda pensionsspararna som får kompensation, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

Bakgrund till tvisten och överenskommelsen

Den 2 juli 2021 stämde Pensionsmyndigheten TP Manco vid Stockholms tingsrätt. Stämningen avsåg affärer som utfördes 2015, då TP Manco hade ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten gällande fonder som förvaltades av tredje part. Målet handlar om värdepappersaffärer som genomfördes av portföljförvaltaren till ett pris som Pensionsmyndigheten ansåg var till skada för pensionsspararna.