Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten avslutar Rysslandsfonderna på fondtorget

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den 28 februari 2022 stängde fyra Rysslandsfonder och sex östeuropafonder för handel. Det var en konsekvens av att Moskvabörsen stängde på grund av Ukrainakriget.

Samma dag stängde Pensionsmyndigheten fonderna för handel i premiepensionssystemet. Det fick till följd att den som hade valt en rysslandsfond varken kunde köpa eller sälja fondandelar i fonderna och kontona låstes. Det har sedan dess inte varit möjligt att byta fonder.

Sjunkande värde och fondbyten

Rysslandsfonderna kommer att avregistreras från fondtorget till en kurs som är en halv procent av den senast handlade kursen. Värdet blir alltså en halv procent av vad innehavet i fonden tidigare var värt. Kontona kommer i och med detta att låsas upp och det kommer åter vara möjligt för dig som sparare att byta fonder igen.

Långvarig process

När fonderna avregistrerats från fondtorget tar Pensionsmyndigheten över de återstående fondandelarna. Vi kommer succesivt sälja av det återstående innehavet från och med den dag fonderna öppnar för handel igen. De eventuella pengar som erhålls kommer att föras över till berörda spararnas premiepensionskonto.

Den första ersättningen placeras i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Framtida insättningar kommer att placeras i enlighet med spararens valda fonder.
Avvecklingen kan komma att ta flera år. Hur den slutgiltiga ersättningen blir beror på hur handeln i Ryssland kommer att fungera i framtiden.

Påverkan för sparare och pensionärer

Avregistreringen kommer alltså innebära att värdet på berörda pensionssparares premiepension minskar kraftigt till en början.  Tanken är att den framtida försäljningen gör att delar av förlusten kan ersättas.

För dig som pensionär

Storleken på pensionsutbetalningen kommer att  vara oförändrad under året för de allra flesta. Vid årsskiftet kommer utbetalningen räknas om utifrån det nya kontovärdet. För en mindre grupp kan dock omräkningen av kontovärdet ske redan under hösten. Det kan ge en markant skillnad för vissa pensionärer.

Om du har innehav i en Östeuropafond

Vissa Östeuropafonder kommer fortfarande att vara stängda för handel. Om du utöver en rysslandsfond även har andelar i en östereuropafond kommer ditt konto fortfarande vara låst för handel. Pensionsmyndigheten arbetar för att lösa problemet.

Lån till pensionsutbetalning

För pensionärer sker försäljning av fonder i början av respektive månad för att täcka utbetalning av pension från spararens likvidkonto. De pensionärer som har innehav i rysslandsfonderna kommer inte få försäljningen genomförd och därmed inga pengar till sitt likvidkonto.

Det innebär att likvidkontot utbetalar på kredit och att ett lån läggs upp för spararen. Lånet löper med noll procent ränta till dess det återbetalas, eller till dess spararen avlider. Vid dödsfall kommer lånet avskrivas.

Möjligheten till denna kredit innebär således att pensionären kan fortsätta få sin utbetalning opåverkad i enlighet med senaste årsomräkning. Först vid nästa årsomräkning i december kommer pensionsbeloppet justeras utefter spararens nya kontovärde. För en mindre grupp kan omräkningen ske redan under hösten.