Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten stämmer EY

| nyheter

Pensionsmyndigheten har lämnat in en stämning mot EY AB om cirka 7,2 miljoner euro, 25,4 miljoner US dollar och 33 miljoner kronor för skada och utebliven värdeutveckling.

Pensionsmyndigheten har idag lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot EY. Kravet uppgår till cirka 7,2 miljoner euro, 25,4 miljoner US dollar och 33 miljoner kronor för skada och utebliven värdeutveckling. Till beloppen kommer ränta. Kravet riktas utifrån EY:s roll som revisor för Allras fonder under 2012 och 2013.

– EY har enligt Pensionsmyndigheten inte fullgjort sina skyldigheter som revisor för Allras fonder. Därför stämmer vi EY så att drabbade pensionssparare och pensionärer kan få ersättning för de skador som de drabbats av, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

Bakgrund till stämningsansökan

EY var 2012 och 2013 revisor åt Allra-fondernas (då Svensk Fondservice) fondbolag. Pensionsmyndighetens krav har koppling till det så kallade Allra-brottmålet och de transaktioner som skedde under 2012. Revisionen var bristfällig/oaktsam och uppfyllde bland annat inte kraven på god revisionssed. Vid sin revision av räkenskapsåret 2012 borde man ha upptäckt att det förekommit brottsliga transaktioner i fonderna 2012. Omfattningen av skadan för de drabbade pensionsspararna uppgår till cirka 7,2 miljoner euro, 25,4 miljoner US dollar och 33 miljoner kronor för skada och utebliven värdeutveckling. Till beloppen kommer ränta.