Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten stämmer SEB

| nyheter

Pensionsmyndigheten har lämnat in en stämning mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) om cirka 470 miljoner kronor utifrån bolagets egenskap av förvaringsinstitut för Allras fonder.

Pensionsmyndigheten har den 14 september 2023 lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot SEB. Stämningsansökan innehåller krav på cirka 470 miljoner samt ränta.

– Vi stämmer SEB då vi anser att bolaget inte har fullgjort sina skyldigheter som förvaringsinstitut för Allras fonder. Vi har valt att gå vidare i den här delen för att ge drabbade pensionssparare och pensionärer ersättning för den skada de har orsakats, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

Bakgrund till stämningsansökan

SEB var under 2012 förvaringsinstitut åt Allras fonder (då Svensk Fondservice). Pensionsmyndighetens krav har koppling till det så kallade Allra-brottmålet och de transaktioner som skedde under 2012. Pensionsmyndigheten anser att SEB brustit i sitt ansvar som förvaringsinstitut. På grund av SEB:s underlåtenhet att agera och därmed uppfylla sina lagstadgade kontrollskyldigheter, skadades pensionsspararna. Omfattningen av skadan uppgår till totalt ca 471 miljoner kr samt ränta.