Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sänkta skatter 2021

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

År 2021 sänks skatten för pensionärer och för de som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder.

Skattesänkningen beror på att det förhöjda grundavdraget höjs för de som under året fyller 66 år. En skattereduktion för förvärvsinkomster införs också år 2021.

Att inkomstskatten på lön är lägre från det år en person fyller 66 år beror på att en äldre inkomsttagare har både ett förhöjt grundavdrag och ett förstärkt jobbskatteavdrag, vilket inte en yngre inkomsttagare har. Att skatten på pension är lägre för en person som under året fyller 66 år beror på att en äldre pensionär har ett förhöjt grundavdrag, vilket inte en yngre pensionär har.

För pensionärer bosatta utomlands och som beskattas genom särskild inkomstskatt (SINK) gäller andra regler som inte är åldersrelaterade.

Så påverkas de vanligaste yrkena bland kvinnor och män

Illustration med exempel för det vanligaste yrket bland kvinnor och män:

Exempel på vilken effekt det får att jobba längre. Exemplet visar kvinnor och män med olika inkomster.

– Det är få som känner till hur mycket mer man får i plånboken av att arbeta längre upp i åldrarna. Att skatten är lägre både på pension och arbetsinkomst från det år man ska fylla 66 år ger relativt stora effekter för individen. Vi tycker därför att det är viktigt att illustrera det i kronor och efter skatt, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten.