Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

5,1 miljarder sätts in till pensionsspararna

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Från den 9 maj sätter Pensionsmyndigheten in 5,7 miljarder i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna, den högsta insättningen hittills. Samtidigt dras 586 miljoner i premiepensionsavgift. Slutsumman på pensionsspararnas konton blir alltså ett tillskott på nästan 5,1 miljarder kronor. Under utbetalningstiden blir övrig fondhandel fördröjd.

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen. Varje år får spararna tillbaka föregående års rabatter genom att fler fondandelar köps till premiepensionskontona.

– I år får landets 6,9 miljoner pensionssparare tillbaka 3,8 miljarder kronor i rabatter, vilket är en ökning med cirka 530 miljoner mot förra året. Den genomsnittliga fondavgiften var förra året 0,28 procent av förvaltat kapital. Utan rabatter hade den varit 0,87 procent, vilket säger en del om hur höga fondavgifterna på marknaden är, säger Mats Öberg, fondchef på Pensionsmyndigheten.

I år har Pensionsmyndigheten skärpt rabattmodellen med ett avgiftstak, vilket 2016 beräknas ge ytterligare 150 miljoner kronor i fondrabatt till pensionsspararna.

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionsspararna drygt 1,8 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar efter pensionssparare som avled förra året.

Höjd avgift

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Avgiften beslutas av regeringen och är 586 miljoner kronor 2014, jämfört med fjolårets 559 miljoner.

– Avgiftsuttaget ökar i kronor men sjunker i procent. Den ökade summan beror dels på ökad återbetalning av premiepensionens uppstartskostnader, vilka ska vara avbetalda 2018, och dels på ökad administration, säger Mats Öberg.

För den enskilde är avgiften satt till 0,13 procent (0,14 procent förra året) av kontovärdet, dock högst 120 kronor (samma som förra året). Detta motsvarar en snittavgift på 0,07 procent (0,09 procent förra året) eller 85 kronor per person.

Fördröjd handel

Handeln med de nya pengarna som ska placeras ut på kontona startar måndagen den 11 maj och avslutas för de allra flesta den 12 maj. Under placeringen i fonder blir övrig handel fördröjd.

Fondbyten som beställs efter 7 maj läggs på kö och genomförs efter att handeln med rabatter med mera avslutats.

Insättningen i korthet (fjolåret inom parentes)

  • Fondrabatt: 3 831 miljoner (3,3 miljarder)
  • Arvsvinst: 1 836 miljoner (1,4 miljarder)
  • Överföringsvinst: 6 miljoner (5,4 miljoner)
  • Total insättning: 5 673 miljoner (4,7 miljarder)
  • Avgift: –586 miljoner (559 miljoner)
  • Netto insättning: 5 087 miljoner (4,1 miljarder)
  • Antal konton: 6 882 916 (6,7 miljoner)

Orange rapport 2014