Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så blir pensionen 2017

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

2017 höjs den genomsnittliga pensionen med cirka 260 kronor per månad. Höjningen av den totala pensionen blir dock olika för olika grupper inom pensionsärskollektivet. Störst procentuell höjning av sin totala pension får pensionärer med medelhög eller hög inkomstpension. Det visar Pensionsmyndighetens beräkningar som presenteras idag.

Inkomstindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs nästa år med 2,8 procent. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och de flesta tjänstepensioner, höjs med 1,1 procent. Pensionsmyndigheten har utvecklat sin beskrivning av pensionernas förändring över årsskiftet till att bättre beakta hur förändringarna påverkar olika grupper.

– Sveriges 2,1 miljoner pensionärer är en nästan lika brokig grupp som övriga i samhället. Deras inkomstförändring i genomsnitt är därför inte särskilt träffsäker för varje pensionär. Av den anledningen har vi denna gång delat in pensionärskollektivet i flera grupper, och som påverkas på olika sätt av förändringarna nästa år, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

En sådan definierad grupp är ensamboende pensionärer med bostadstillägg. Det handlar om drygt 260 000 personer, varav de flesta kvinnor, som får en genomsnittlig höjning av sin totala pension nästa år med 1,4 procent. Det motsvarar i snitt 199 kronor per månad.

En annan grupp är pensionärer med viss del garantipension, men som inte erhåller bostadstillägg. Här är det cirka 435 000 pensionärer, varav 344  000 kvinnor, som får sin totala pension höjd med i genomsnitt 1,9 procent. Det motsvarar i sin tur 215 kronor per månad.

– Du som är ensamstående pensionär och har en låg pension bör ta reda på om du kan ha rätt till bostadstillägg. Det gör du hos oss på Pensionsmyndigheten, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. 

Regionala skillnader

Det finns även regionala skillnader mellan total medelpension; i topp återfinns Stockholms län med en medelpension på 21 609 kronor per månad. I Jämtlands län är motsvarande medelpension 16 944 kronor per månad.

På kommunnivå är skillnaden mellan topp och botten större: i topp återfinns Danderyds kommun med en genomsnittlig total pension på 29 635 kronor per månad. I Eda kommun är motsvarande siffra 14 504 kronor.

Så blir pensionen 2017, per grupp
Pensionärsgrupp
Antal kvinnor Antal män Förändring procent Förändring kronor
Ensamstående pensionär med bostadstillägg
209 065
53 627
1,4 199
Sammanboende pensionär med bostadstillägg
11 959 16 328 0,8 76
Pensionär med stor del garantipension (ej bostadstillägg)
33 703 6 295 1,1 86
Pensionär med viss del garantipension (ej bostadstillägg)
344 082 91 165 1,9 215
Pensionär med låg inkomstgrundad pension <13 000 kronor (ej garantipension eller bostadstillägg)
242 177 193 280 2,2 339
Pensionär med medel inkomstgrundad pension 13 000 - 15 700 kronor (ej garantipension eller bostadstillägg)
157 603 271 651 2,2 468
Pensionär med hög inkomstgrundad pension >15 700 kronor
103 660 325 415 2,1 621

Sammanfattning pensionen nästa år

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs 2,8 procent, i snitt 300 kronor före skatt.
  • Premiepensionen, omfattar 1,43 miljoner pensionärer:
    • Fondförsäkring ökar med i snitt 4,1 procent, vilket motsvarar cirka 21 kronor     mer i månaden.
    • Traditionell försäkring minskar med i snitt 12,5 procent, vilket motsvarar        cirka 56 kronor mindre i månaden i genomsnitt. 
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 1,1 procent
  • Totalt ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 260 kronor per månad.

Sammanfattning pensionsnivåer

Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för alla som tjänade in till sin pension 2016 är cirka 26 421 kronor i månaden .

Genomsnittlig total pension 2016 är cirka 17 900 kronor.

För vidare information

Ole Settergren, analyschef, 073-022 20 50
Monica Zettervall, pensionsexpert, 072-210 22 37
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87