Sök och mer om vårt diarium | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Sök i e-diariet och se de senaste handlingarna

I Pensionsmyndighetens diarium kan du hitta myndighetens handlingar. Dokumenten är normalt allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen.

Ett diarium är ett register där myndighetens handlingar registreras. På så sätt får myndigheten överblick över sina ärenden. I diariet registreras också de handlingar som varje ärende innehåller, till exempel brev, e-post, fax och anteckningar. Författningskraven om diarieföring syftar till att dokumentera allmänna handlingars existens och att i enlighet med offentlighetsprincipen ge allmänheten möjlighet till insyn i och överblick över handläggningen hos myndigheten.

Sök i diariet

Senaste diarieförda handlingarna

Offentlighetsprincipen ger dig insyn

De ärenden som registreras i vårt diarium innehåller normalt allmänna handlingar som var och en har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen. Denna princip ger möjlighet till kontroll och insyn i myndigheternas verksamhet. Det innebär att medborgarna kan kontakta Pensionsmyndigheten och begära att ta del av handlingarna i valfritt ärende.

Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i varje enskilt fall pröva om de begärda uppgifterna kan lämnas ut.

Pensionsmyndighetens diarium

I vårt diarium, som uppdateras en gång per dygn, kan du se registrerade ärenden från och med myndighetens bildande den 1 januari 2010. I diariet visas inte myndighetens individuella pensionsärenden.

Kontakta registratorn om du vill veta mer om ett ärende

Vill du veta mera om ett ärende eller ta del av de handlingar som ingår i ärendet kan du kontakta vår registrator eller kontakta oss per telefon.

registrator@pensionsmyndigheten.se

Så söker du i diariet

  • Ange namn på ett ärende eller motpart. Du kan skriva in hela eller delar av namnet.
  • Du kan söka ärenden inom olika verksamhetsområden.
  • Du kan söka bland pågående ärenden, avslutade ärenden eller alla ärenden.
  • Ett ärende-ID består av ett prefix (till exempel VER), årtal och löpnummer och skrivs på följande sätt: VER 2010-2.
  • Via datumfälten anger du vilket datumintervall sökningen ska göras inom.
  • Sökresultatet sorteras efter datum som du själv kan sortera på.