Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sök i diariet och se de senaste handlingarna

I Pensionsmyndighetens diarium kan du hitta myndighetens handlingar. Dokumenten är normalt allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen.

Ett diarium är ett register där myndighetens handlingar registreras. På så sätt får myndigheten överblick över sina ärenden. I diariet registreras också de handlingar som varje ärende innehåller, till exempel brev, e-post, fax och anteckningar. Författningskraven om diarieföring syftar till att dokumentera allmänna handlingars existens och att i enlighet med offentlighetsprincipen ge allmänheten möjlighet till insyn i och överblick över handläggningen hos myndigheten.

Offentlighetsprincipen ger dig insyn

De ärenden som registreras i vårt diarium innehåller normalt allmänna handlingar som var och en har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen. Denna princip ger möjlighet till kontroll och insyn i myndigheternas verksamhet. Det innebär att medborgarna kan kontakta Pensionsmyndigheten och begära att ta del av handlingarna i valfritt ärende.

Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i varje enskilt fall pröva om de begärda uppgifterna kan lämnas ut.

Pensionsmyndighetens diarium

I vårt diarium, som uppdateras en gång per dygn, kan du se registrerade ärenden från och med myndighetens bildande den 1 januari 2010. I diariet visas inte myndighetens individuella pensionsärenden, inte heller ärenden som avslutades hos Premiepensionsmyndigheten (PPM) eller Försäkringskassan före den 1 januari 2010.  

Kontakta registratorn om du vill veta mer om ett ärende

Vill du veta mera om ett ärende eller ta del av de handlingar som ingår i ärendet kan du kontakta vår registrator eller kontakta oss per telefon.registrator@pensionsmyndigheten.se