Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Om du ska betala tillbaka pension eller annan ersättning

Om du fått för mycket pension eller annan ersättning från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka. Här får du veta vad som gäller för återbetalning och avbetalningsplan, hur du överklagar ett beslut och vad som händer om du inte betalar tillbaka pengarna.

Om du har fått för mycket i pension eller annan ersättning

Om du upptäcker att du har fått för mycket i pension eller annan ersättning ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten.

Om du har fått för mycket pengar från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Det gäller oavsett om det är vi eller du själv som orsakat den felaktiga utbetalningen. När vi eller du upptäcker att pension eller annan ersättning har betalats ut felaktigt utreder vi om du är skyldig att betala tillbaka pengarna.

Nya regler vid återbetalning

Från och med 1 januari 2019 ändrades reglerna om redovisning till Skatteverket. Pensionsmyndigheten ska redovisa hur mycket pension eller annan ersättning som utbetalats och hur stort skatteavdrag som gjorts för varje person varje månad. Skatteavdraget är en del av utbetalningen och när skatteavdrag betalats in till Skatteverket kan Pensionsmyndigheten inte längre reglera skatteavdraget. De nya reglerna innebär att den som får ett återkrav ska betala tillbaka hela den felaktiga utbetalningen, bruttobeloppet, det vill säga den felaktiga utbetalningen plus den skatt som betalats in till Skatteverket.

Syftet med de ändrade skattereglerna är bland annat att du alltid ska kunna se vad Pensionsmyndigheten har redovisat till Skatteverket gällande utbetald pension eller ersättning och avdragen skatt. Det kan du se genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets webbplats.

Du får tillbaka skattepengarna om det finns ett överskott på ditt skattekonto när Skatteverket har beslutat om din slutliga skatt för det här året. Det görs nästa år. Om du inte kan vänta till nästa år och har ytterligare funderingar kring ditt skatteavdrag kan du kontakta Skatteverket. Regler för skatteåterbetalning på skatteverket.se

Du får lämna synpunkter innan vi tar beslut

Om vi anser att du behöver betala tillbaka pengar ges du möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas.

Ifall vi sedan ändå beslutar om återbetalning står det i beslutet när du senast ska betala tillbaka och till vilket konto pengarna ska betalas tillbaka till. Om du inte har betalat senast på förfallodagen så får du betala dröjsmålsränta.

Dela upp återbetalningen med en avbetalningsplan

När beslut om återbetalning har fattats går ärendet vidare till Försäkringskassan som sköter återbetalningar för Pensionsmyndigheten.

Om du inte kan betala hela beloppet på en gång kan du du ansöka om en avbetalningsplan hos Försäkringskassan på högst 12 månader. Så länge avbetalningsplanen gäller så betalar du lägre ränta än den dröjsmålsränta som du annars får betala.

Du ansöker om en avbetalningsplan på Försäkringskassans Mina sidor. Om du ansöker om en avbetalningsplan före förfallodagen slipper du betala uppläggningsavgift för avbetalningsplanen.

Du kan inte ansöka om en avbetalningsplan förrän du har fått ditt beslut där det står hur mycket du ska betala tillbaka och när förfallodatumet är.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771‑524 524 eller ansöka på blankett hos Försäkringskassan. 

  1. Om du inte betalar tillbaka pengarna senast på förfallodagen eller hör av dig, skickar Försäkringskassan ut en påminnelse. Dröjsmålsränta tillkommer efter förfallodagen.
  2. Om du inte betalar efter att du har fått en påminnelse skickas fordran vidare till Kronofogden. Det tillkommer då en avgift.

Från och med 1 september 2022 finns det en skyldighet enligt lag att lämna ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. När ärendet hamnar hos Kronofogdemyndigheten behöver du betala fler avgifter.

Kronofogdens avgifter och kostnader

Om du är missnöjd med vårt beslut om återbetalning kan du begära att Pensionsmyndigheten omprövar beslutet. Även om du vill begära omprövning av beslutet ska du betala skulden senast på förfallodagen för att slippa dröjsmålsränta. Skulle sedan beslutet ändras efter omprövningen så får du tillbaka de pengar du betalat in.

Vill du att beslutet ska omprövas, skriv till Pensionsmyndigheten och ange vilket beslut som ska omprövas, hur du vill att det ändras och varför.

Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Adress och e-postadress till omprövning

Om du anlitar ett ombud ska du meddela oss ombudets namn, adress och telefonnummer. Pensionsmyndigheten tar då ställning till om en skriftlig fullmakt behövs och om den måste visas upp i original. Om du redan har lämnat in en fullmakt i ärendet så behöver du inte skicka in den igen.

Vi måste få brevet senast två månader från den dag du fick beslutet.

Om du är missnöjd också med det nya beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten.