Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jobba på Pensionsmyndigheten

Vill du jobba i en miljö med stimulerande arbetsuppgifter? Pensionsmyndigheten är en bred verksamhet med många olika kompetenser. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka och samtidigt utvecklas i din yrkesroll.

Vi är 1 700 medarbetare fördelade på åtta kontor från söder till norr. Våra kontor finns i Halmstad, Växjö, Karlstad, Visby, Stockholm, Gävle, Söderhamn och Luleå. I Stockholm hittar du oss vid Hornstull.

Ett jobb som berör alla

Pensionsmyndigheten är en viktig del i samhället. Varje månad betalar vi ut pension till över två miljoner pensionärer och förvaltar den framtida pensionen för sex miljoner sparare. 

Vårt uppdrag är att administrera, betala ut och informera om den allmänna pensionen. Med individen i fokus ökar vi kunskapen om pensionssystemet. Vi förändrar uppfattningen om att pension är svårt och krångligt till att vara enkelt och förutsebart.

Vill du jobba med något som är viktigt för många? I filmen berättar våra medarbetare om hur det är att arbeta hos oss.

Fokus på utveckling 

Befolkningen lever allt längre. Det påverkar pensionssystemet och behovet av reformer, samtidigt som det utmanar vår organisation och driver vår utveckling. 

För att möta förändringsbehov behöver vi röra oss framåt och hitta smartare och effektivare lösningar. När vi fokuserar på utveckling får du många möjligheter att lära nytt och vara med och påverka.

Må bra

Vi vill göra det lättare att få ihop arbete och fritid. Medarbetare som mår bra gör också ett bra jobb. Därför har vi flexibla arbetstider och försöker lägga möten mellan 9-15. Vi ger möjlighet till distansarbete några dagar per vecka, där verksamheten tillåter och för de som önskar.

Du har även möjlighet att träna en timme per vecka på arbetstid. Vi arbetar på olika sätt för att vara en hälsosam arbetsplats, bland annat genom att satsa på att utveckla vårt medarbetarskap och ledarskap.

Som statligt anställd och med Pensionsmyndigheten som arbetsgivare har du tillgång till ett antal förmåner.

Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba statligt? Arbetsgivarverkets skrift ger information om den statliga värdegrunden och vilka villkor och förmåner som gäller för dig som jobbar statligt. Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor, Arbetsgivarverket

Semester

Varje år har du mellan 28-35 semesterdagar beroende på din ålder. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd, men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Flexibel arbetstid

Hos oss finns möjlighet till flexibla arbetstider för många medarbetare, men en del arbetsgrupper har schemalagd arbetstid. 

Hur du fördelar din tid mellan arbete på kontoret och på distans kommer du överens om tillsammans med din chef. Beslutet ska utgå från dina önskemål och verksamhetens behov.

Friskvårdsbidrag och motion på arbetstid

Medarbetare kan träna en timme i veckan på arbetstid och få 3000 kronor om året i ersättning för friskvård, till exempel till träningskort.

Läkarbesök och läkemedel

Du har möjlighet att göra läkarbesök och tandläkarbesök på arbetstid. Du kan också få viss ersättning för dina kostnader när du går till läkare och sjukgymnast samt få ersättning för vissa läkemedel.

Tjänstepension

Utöver din allmänna pension får du såklart också tjänstepension när du arbetar hos oss. Tjänstepensionsavtalen är antingen PA 03 eller PA 16, beroende på när du är född.

Försäkringar

Som anställd hos oss har du en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd för efterlevande make, registrerad partner, sambo eller barn. Du omfattas också av försäkringar vid personskador, arbetsskador och resor i tjänsten.

Förstärkt sjuk- och föräldrapenningtillägg

Vi kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan om du blir långvarigt sjuk eller ska vara föräldraledig, vilket kompenserar en del av inkomstbortfallet.

För att underlätta din föräldraledighet betalar vi en kompletterande ersättning, vilket motsvarar 90 procent av din lön under hela 360 dagar. Vi erbjuder också kompletterande ersättning för upp till 10 VAB-dagar per år för den som har en lön som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Du får också möjlighet att ansöka om att arbeta deltid till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Nyfikenhet och ständigt lärande är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Hos oss får du arbeta i en utvecklande miljö tillsammans med många andra kompetenta och engagerade människor.

Vi erbjuder bland annat intern kompetensutveckling för alla medarbetare och har ett bra utbud av interna utbildningar. Du kan delta i förbättrings- och utvecklingsarbete på olika nivåer parallellt med dina vanliga arbetsuppgifter. Du kan vara engagerad i något som rör din arbetsgrupp eller delta i uppdrag som rör hela Pensionsmyndigheten.

För dig som är chef finns olika typer av ledarutveckling och är du ny som chef erbjuder vi ett chefsutvecklingsprogram.