Medarbetare berättar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Medarbetare berättar

Hur är det att jobba hos oss? Våra medarbetare på Pensionsmyndigheten berättar om vilka arbetsuppgifter de har och vad som är roligast med jobbet.  

Tanja, medarbetare

Tanja, kundservicehandläggare

Tanja är handläggare på kundservice och möter dagligen kunder som har frågor om pension.

– När kunder ringer in eller mejlar sina pensionsfrågor är det bland annat jag som svarar.

Vad är särskilt kul och utmanande med ditt jobb?

– Att ta emot så många olika frågor, inget ärende är det andra likt. Det kan handla om hur en beställning av en blankett går till, hur man gör en pensionsprognos, när orange kuvert skickas ut eller vilket datum kunden får sin pensionsutbetalning.

Nu testar handläggarna på kundservice att svara kunder i telefon en (större) del av dagen medan resten av tiden kan användas till annan typ av handläggning, som att handlägga bostadstillägg, behandlar fullmakter, svara på förfrågningar från andra länder och myndigheter med mera.

Tidigare kunde Tanja svara på telefon hela dagen. Det nya upplägget ger större variation i arbetet och är en nödvändig förändring – allt fler kunder gör sina ärenden på webben istället för att ringa. Då behöver också arbetssätten förändras, för att ge bra service. 

Vad är det kunderna oftast frågar om?

– Första delen av året brukar vi få många frågor kring orange kuvert och pensionsprognoser. Under sommaren kommer funderingar från dem som ska sluta jobba och ansöka om allmän pension. I slutet av året handlar ärendena mycket om utbetalningar.

Ahmad, medarbetare

Ahmad, frontendutvecklare

Ahmad jobbar med att utveckla gränssnittet på webbplatsen, det som kunden ser och interagerar med. I rollen har han stor användning av tidigare erfarenheter, att ha jobbat i olika typer av organisationer och med många olika webbplatser. Men drivkraften har alltid varit densamma.

– Jag har alltid velat leverera någonting som kommer till nytta. De tjänster vi utvecklar ska vara enkla att använda och förstå för alla.

Ahmad drivs av utmaningar, att sätta upp mål och hålla sig uppdaterad om ny teknik.

Vad är roligast med jobbet?

– Att jag kan göra livet enklare för människor, samtidigt som jag får lära mig nya saker!

Vad kännetecknar Pensionsmyndigheten?

– Friheten, att man göra vad man vill, eller du kan i vilket fall prova. Det finns också möjlighet att göra annat som inte direkt har med dina uppgifter att göra, som att jobba på en mässa eller följa med våra informatörer ut och träffa kunder.

Berätta, hur var det att svara på frågor om pensionen?

– Det var spännande, och värdefullt. Att få ut budskapet att tänka på pensionen nu, det är en jättesvår uppgift men viktig.

Sara, handläggare

Sara, handläggare

Sara handlägger ärenden inom efterlevandepension. Hon gör också utredningar av beslut som kan innebära återkrav och det ställer höga krav på utredningens kvalitet. 

– En del ärenden kan vara tunga, det handlar om människor och tuffa beslut. Men vi är en grupp och kan bolla med varandra. Arbetet passar mig, jag gillar att utreda, att gräva och lyfta på alla stenar. 

Sara har tidigare jobbat som lärare och började på myndigheten 2010. Från skola till myndighet kan låta som ett stort steg.

Vad lockade dig till Pensionsmyndigheten?

– Jag tyckte det lät spännande att vara med redan från start, när kontoret i Luleå skulle byggas upp. Jag fick en bra känsla och en tydlig bild av vad arbetet skulle innebära och vad som förväntades av mig. 

Vad får dig att trivas?

– Jag gillar utveckling. Här finns en vilja till förändring och ett framåttänkt. Jag trivs med att kunna jobba med olika saker och att jag behöver hålla mig uppdaterad inom området. Det finns alltid mycket nytt att lära sig! Det känns också att myndigheten vill att medarbetarna ska må bra och satsar på det. Själv har jag precis fått möjlighet att gå en utbildning som hälsoinspiratör.

Anders, aktuarie

Anders, aktuarie

I Anders roll som aktuarie genomför han ekonomiska analyser både ur ett kund- och systemperspektiv. Uträkningarna kan handla om hur livslängderna och framtida avkastning påverkar pensionens storlek.

– Det vi tar fram bestämmer hur mycket pension som ska betalas ut varje månad så att pengarna  fördelas över pensionstiden på ett bra sätt. Ur ett systemperspektiv gör vi exempelvis analyser på risker för staten i den traditionella försäkringen som finns i premiepensionen.

Hur får ni fram de siffror ni behöver?

– Våra uträkningar bygger på matematiska modeller, ekonomi och statistik  från olika källor. Samtidigt som vi räknar rätt ska vi också kunna förklara det vi gör på ett begripligt sätt.

I vissa projekt har Anders ett nära samarbete med IT-avdelningen där han exempelvis kan hjälpa till att testa nya funktioner eller kontrollräkna resultat av olika datakörningar. Ibland får han även frågor från kunder som undrar varför deras premiepensionskonto ser ut som det gör.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med jobbet är att jag får chansen att lära mig mycket eftersom jag har många duktiga kollegor.

Liselotte, medarbetare

Liselotte, testare

Liselotte jobbar som testare, nu i ett projekt som utvecklar ett stöd som ska automatisera handläggningen av bostadstillägg. 

– Idag handlägger vi dessa ärenden nästan helt manuellt och det är mycket tidskrävande. Framöver ska handläggaren bara behöva gå in i komplicerade fall när något inte stämmer, annars ska det vara automatiska flöden. 

Vad gör en testare?

Liselotte testar att flödena i systemet fungerar. Tillsammans med utvecklingsteamet går hon går igenom kraven och därefter görs en planering och en analys för de automatiserade testerna. Systemet har många integrationer mot andra myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan. 

– Jag brinner verkligen för testa, att få gräva ner mig kraven och jobba med flödena. När vi levererar känner jag wow, att teamet har kunnat leverera trots att det vi håller på med är rätt komplext.

På Pensionsmyndigheten jobbar testare och utvecklare tillsammans i utvecklingsteam. Det agila arbetssättet gör det möjligt att prova sig fram i nära samarbete med andra kompetenser. Om man märker att arbetssättet inte funkar, då förändrar man det.

Vad får dig att trivas här?

 – Jag får prova på nya saker och utvecklas. Det är väldigt öppet och förändringsbart, och känslan är att man vill ligga i teknisk framkant. Och det känns som jag gör nytta, att det är meningsfullt. Speciellt med bostadstillägget där många kunder får vänta länge på beslut idag.