Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Medarbetare berättar

Jens, Hanna, Karoline, Miroslav och Jenny är alla medarbetare på Pensionsmyndigheten. De berättar om vilka arbetsuppgifter de har och vad som är roligast med jobbet.  

Jens, medarbetare

Jens, gruppchef och leveransansvarig

Jag ansvarar för utveckling av Pensionsmyndighetens ärendehanteringssystem där myndighetens pensionsärenden hanteras, exempelvis ansökan till ålderspension för blivande pensionärer. Vi arbetar med att systemet ska underlätta handläggningen av olika pensionsärenden.

För oss på IT-avdelningen är det viktigt att systemet vi levererar håller hög kvalitet. Vi måste kontinuerligt utvärdera och förädla vårt sätt att ställa krav, utveckla, testa och leverera vårt system.

Jag baserar mitt ledarskap på tillit, engagemang och en förmåga att se till helhet. Mycket handlar om att lita på de man arbetar med. Det jag tycker är allra roligast är att få jobba med alla kompetenta människor inom området som tar ansvar och driver oss framåt!

Hanna, medarbetare

Hanna, dataanalytiker, Stockholm

På analysavdelningen gör vi prognoser om framtida pensioner, tar fram beslutsunderlag till Regering och Riksdag, producerar löpande statistik samt svarar på statistikfrågor.

I min roll som dataanalytiker finns det mycket att göra, ofta plockar jag ut statistik till olika beställare externt och internt. En annan viktig arbetsuppgift är att tillgängligöra data för analys och statistikpresentation. Det är en av våra stora utmaningar att så många som möjligt så lätt som möjligt ska kunna få tag på de data de behöver. Mitt arbete går då ut på att testa, analysera och förädla data.

I mitt arbete upplever jag att det är viktigt med ett logiskt tänkande och ett intresse för dataanalys, dessutom behöver man kunna programmera i språk som SQL eller R. Jag lär mig nya saker och utvecklas hela tiden!

Karoline, handläggare, Visby

Jag handlägger utlandsärenden på vårt kontor i Visby. Det innebär att utreda och bevilja ålderspension till dem som är bosatta utanför Sverige.  Jag tar emot ansökningar om ålderspension, begär kompletteringar, kommunicerar och beslutar. Det bästa med mitt arbete är att jag har hela världen som arbetsfält, eftersom jag har kontakt med både kunder och myndigheter i hela världen.

Vi är ett positivt gäng med olika erfarenheter och kulturer. Pensionsmyndigheten är en arbetsplats med tydligt satta mål och där förslag till förbättringar blir verklighet.

Miroslav, testare, Stockholm

Som testare jobbar jag bland annat med testdesign, vilket innebär att jag ritar modeller och skriver testfall för system och flöden. Jag tar även fram testdata, utför tester och granskar kravspecifikationer.

Det är en häftig känsla när man får se alla pusselbitar falla på plats bit för bit och förvandlingen från en skiss av projektet till att det funkar i verkligheten.

För att trivas med jobbet bör man vara nyfiken. Man bör också vara strukturerad och kunna föra noggranna anteckningar – om jag hittar ett fel måste jag veta hur jag kommit fram till det.

Det bästa med jobbet är att det är utmanande och varierande. Tempot är högt, jag lär mig nya saker hela tiden och omges av väldigt duktiga arbetskompisar.

Jenny, kundvägledare, Luleå

Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande – hela Sverige är mitt arbetsfält! Jag bokar in fördjupande besök med pensionärer och pensionssparare och berättar hur pensionen fungerar. Jag hjälper dem med prognoser på hela pensionen och visar på olika varianter att ta ut pensionen.

Ibland pratar jag med kunden i telefon, ibland träffar jag han eller hon personligen. Men ofta handlar det om videomöten vilket funkar jättebra. Kunderna är nöjda med denna typ av ”gröna möten”.

Det bästa med jobbet är att det är så varierat. Jag får hjälpa människor med vad jag kan. De är så tacksamma över att få helhetsbilden, även om deras pensionsprognoser ibland visar på låga siffror.

För att trivas som kundvägledare bör man tycka om människor och ha ett serviceinriktat sinne.