Medarbetare berättar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Medarbetare berättar

Hur är det att jobba hos oss? Våra medarbetare på Pensionsmyndigheten berättar om vilka arbetsuppgifter de har och vad som är roligast med jobbet.  

Liselotte, medarbetare

Liselotte, testare

Liselotte jobbar som testare, nu i ett projekt som utvecklar ett stöd som ska automatisera handläggningen av bostadstillägg. 

– Idag handlägger vi dessa ärenden nästan helt manuellt och det är mycket tidskrävande. Framöver ska handläggaren bara behöva gå in i komplicerade fall när något inte stämmer, annars ska det vara automatiska flöden. 

Vad gör en testare?

Liselotte testar att flödena i systemet fungerar. Tillsammans med utvecklingsteamet går hon går igenom kraven och därefter görs en planering och en analys för de automatiserade testerna. Systemet har många integrationer mot andra myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan. 

– Jag brinner verkligen för testa, att få gräva ner mig kraven och jobba med flödena. När vi levererar känner jag wow, att teamet har kunnat leverera trots att det vi håller på med är rätt komplext.

På Pensionsmyndigheten jobbar testare och utvecklare tillsammans i utvecklingsteam. Det agila arbetssättet gör det möjligt att prova sig fram i nära samarbete med andra kompetenser. Om man märker att arbetssättet inte funkar, då förändrar man det.

Vad får dig att trivas här?

 – Jag får prova på nya saker och utvecklas. Det är väldigt öppet och förändringsbart, och känslan är att man vill ligga i teknisk framkant. Och det känns som jag gör nytta, att det är meningsfullt. Speciellt med bostadstillägget där många kunder får vänta länge på beslut idag.

Tanja, medarbetare

Tanja, kundservicehandläggare

Tanja är handläggare på kundservice och möter dagligen kunder som har frågor om pension.

– När kunder ringer in eller mejlar sina pensionsfrågor är det bland annat jag som svarar.

Vad är särskilt kul och utmanande med ditt jobb?

– Att ta emot så många olika frågor, inget ärende är det andra likt. Det kan handla om hur en beställning av en blankett går till, hur man gör en pensionsprognos, när orange kuvert skickas ut eller vilket datum kunden får sin pensionsutbetalning.

Nu testar handläggarna på kundservice att svara kunder i telefon en (större) del av dagen medan resten av tiden kan användas till annan typ av handläggning, som att handlägga bostadstillägg, behandlar fullmakter, svara på förfrågningar från andra länder och myndigheter med mera.

Tidigare kunde Tanja svara på telefon hela dagen. Det nya upplägget ger större variation i arbetet och är en nödvändig förändring – allt fler kunder gör sina ärenden på webben istället för att ringa. Då behöver också arbetssätten förändras, för att ge bra service. 

Vad är det kunderna oftast frågar om?

– Första delen av året brukar vi få många frågor kring orange kuvert och pensionsprognoser. Under sommaren kommer funderingar från dem som ska sluta jobba och ansöka om allmän pension. I slutet av året handlar ärendena mycket om utbetalningar.

Mikaela, javautvecklare och Malin, utvecklingsledare

Båda började jobba på Pensionsmyndigheten våren 2019. Malin hade jobbat agilt tidigare och tilltalades av att kunna jobba vidare så och göra samhällsnytta. Samtidigt fanns en fundering - hur agil kan en myndighet vara med tanke på lagkrav, rutiner och beroenden till andra myndigheter?

– Det har visat sig funka jättebra! Vi jobbar tvärfunktionellt i team som utvecklar digitala webbtjänster och jag känner verkligen att det finns ett stort utrymme att leverera värde till alla pensionssparare och pensionärer, och det är det jag brinner för, säger Malin.

Känslan att göra något viktigt för samhället och den moderna tekniken lockade Mikaela att söka jobbet. Hon kände också att Pensionsmyndigheten är en arbetsgivare som vill att personalen ska hålla i längden.

– Som att landa i bomull! Jag tänkte att det kanske kunde vara stelare på en myndighet men absolut inte, säger Mikaela.

Ahmad, medarbetare

Ahmad, frontendutvecklare

Ahmad jobbar med att utveckla gränssnittet på webbplatsen, det som kunden ser och interagerar med. I rollen har han stor användning av tidigare erfarenheter, att ha jobbat i olika typer av organisationer och med många olika webbplatser. Men drivkraften har alltid varit densamma.

– Jag har alltid velat leverera någonting som kommer till nytta. De tjänster vi utvecklar ska vara enkla att använda och förstå för alla.

Ahmad drivs av utmaningar, att sätta upp mål och hålla sig uppdaterad om ny teknik.

Vad är roligast med jobbet?

– Att jag kan göra livet enklare för människor, samtidigt som jag får lära mig nya saker!

Vad kännetecknar Pensionsmyndigheten?

– Friheten, att det finns stora möjligheter att göra vad man vill, eller du kan i vilket fall prova. Du kan också göra annat som inte direkt har med dina uppgifter att göra, som att jobba på en mässa eller följa med våra informatörer ut och träffa kunder.

Berätta, hur var det att svara på frågor om pensionen?

– Det var spännande, och värdefullt. Att få ut budskapet att tänka på pensionen nu, det är en jättesvår uppgift men viktig.

Anders, aktuarie

Anders, aktuarie

I Anders roll som aktuarie genomför han ekonomiska analyser både ur ett kund- och systemperspektiv. Uträkningarna kan handla om hur livslängderna och framtida avkastning påverkar pensionens storlek.

– Det vi tar fram bestämmer hur mycket pension som ska betalas ut varje månad så att pengarna  fördelas över pensionstiden på ett bra sätt. Ur ett systemperspektiv gör vi exempelvis analyser på risker för staten i den traditionella försäkringen som finns i premiepensionen.

Hur får ni fram de siffror ni behöver?

– Våra uträkningar bygger på matematiska modeller, ekonomi och statistik  från olika källor. Samtidigt som vi räknar rätt ska vi också kunna förklara det vi gör på ett begripligt sätt.

I vissa projekt har Anders ett nära samarbete med IT-avdelningen där han exempelvis kan hjälpa till att testa nya funktioner eller kontrollräkna resultat av olika datakörningar. Ibland får han även frågor från kunder som undrar varför deras premiepensionskonto ser ut som det gör.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med jobbet är att jag får chansen att lära mig mycket eftersom jag har många duktiga kollegor.