Medarbetare berättar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Medarbetare berättar

Anne, Hanna, Annika,Tanja och Anders är alla medarbetare på Pensionsmyndigheten. De berättar om vilka arbetsuppgifter de har och vad som är roligast med jobbet.  

Anne, jurist

I Annes roll som jurist innebär att arbeta med rättslig styrning och stöd inom de flesta juridiska områden, utom arbetsrätt.

-Jag stödjer verksamheten i frågor som bland annat rör socialförsäkringsjuridik och hur man ska tolka och tillämpa regler om offentlighet- och sekretess och dataskydd. 

Hur ser en arbetsvecka ut för dig?

Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter. Ena stunden sitter jag på ett projektmöte och diskuterar juridiska lösningar för e-tjänster som myndigheten vill ta fram, för att sedan skriva ett yttrande till domstol i ett socialförsäkringsärende. Jag svarar också på diverse juridiska frågor från verksamheten och jobbar med regelförenklingar och tar då fram förslag på ny lagtext.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

Att jobba med andra yrkeskategorier som till exempel it-arkitekter och verksamhetsutvecklare och förstå deras ”språk”. Samtidigt är det kul och lärorikt att samarbeta med andra kompetenser för att hitta en samsyn.   

Varför skulle du rekommendera andra att söka sig till Pensionsmyndigheten?

Det är en offensiv och nytänkande myndighet där fokus ligger på att hitta lösningar som förenklar för pensionärer och pensionssparare. Myndigheten ligger i framkant när det gäller e-juridik. Som jurist får man jobba med vitt skilda rättsområden och det finns stora utvecklingsmöjligheter.

Hanna, medarbetare

Hanna, förvaltningsledare

I Hannas roll som förvaltningsledare jobbar hon med pensionsprodukter. Pensionsprodukterna är de bassystem som innehåller regelverken för de olika förmåns- och stödsystem som pensionssparare och pensionärer kan ha rätt till.

Hanna jobbar nära Försäkringskassan eftersom merparten av Pensionsmyndighetens förmånssystem underhålls och utvecklas av dem.

– Fokus ligger på att öka vår mognad inom förvaltningsorganisationen vilket innebär att arbeta mer med målstyrning och effekter snarare än aktiviteter.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– Mitt jobb innebär mycket möten med verksamhetsspecialister och IT-specialister från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Vi diskuterar IT-utveckling och funktionalitet som till exempel regelverket i pensionssystemet och fondhandel.

Vad är särskilt kul och utmanande med ditt jobb?

– Pension berör alla. Det finns ett tydligt budskap och vi jobbar med att förbättra och förenkla för pensionärer och pensionssparare. Det ska vara enkelt med pension. Att få möjlighet att jobba med så många människor med olika kompetenser och infallsvinklar är också givande.

Varför skulle du rekommendera andra att söka sig till Pensionsmyndigheten?

– Vi har en tydlig samhällsnytta för medborgarna och vi är en framåttänkande myndighet som gärna tar steg framåt. Vi driver gärna loket snarare än att sitta på tåget.

Annika, medarbetare

Annika, systemutvecklare

I Annikas roll som systemutvecklare i förvaltningsteamet hanterar hon och hennes kollegor ärenden som bland annat rör ansökan om pension eller byte av fonder.  

– Vårt jobb är att utveckla it-systemstöd till handläggarna för att förenkla i deras dagliga jobb. Upptäcker vi fel i något datasystem rättar vi dessa fel.

Annika tillhör IT-avdelningen och förvaltningsteamet hon jobbar i arbetar agilt och produktionssätter nya och förbättrade funktioner varje vecka.

– Vi formar själva vårt arbetssätt efter yttre förutsättningar, vilket gör att vi är öppna för att prova på nya sätt att arbeta samt andra förändringar.

Vad är särskilt kul och utmanande med ditt jobb?

– Det finns en ambition att sträva efter att vara i framkant både på teknik och i arbetsprocesser. Det finns tydliga mål med vart man vill komma och samtidigt ständigt förbättras, vilket känns inspirerande och kul.

Annika och hennes team består av utvecklare och testare. De jobbar nära kravställare och handläggare, och drar nytta av allas specifika kompetenser för att lyckas lösa utmaningar de står inför.

Varför skulle du rekommendera andra att söka sig till Pensionsmyndigheten?

– Det är en rolig arbetsplats med bra kollegor och prestigelös atmosfär. Myndigheten är förändringsbenägen vilket bidrar till man inte fastnar i utdaterade arbetssätt och tekniker. Det finns stor flexibilitet för att utforma fungerande arbetssätt för sin avdelning.

Tanja, kundservicehandläggare

Tanja, kundservicehandläggare

I Tanjas roll som kundservicehandläggare möter hon dagligen kunder med frågor gällande pension.

– När kunder ringer in eller mejlar sina pensionsfrågor till oss är det mig på kundservice de möter i telefonen.

Vad är särskilt kul och utmanande med ditt jobb?

– Att ta emot så många olika frågor – inget ärende är det andra likt. Frågor vi besvarar kan röra hur en beställning av en blankett går till, hur man gör en pensionsprognos, när orange kuvert skickas ut eller vilket datum kunden får sin pensionsutbetalning.

Varje dag besvarar Tanja frågor och samtal från ungefär 30-50 personer. Vid lite mer intensiva perioder som exempelvis när orange kuvert skickas ut kan uppemot 100 handläggare sitta samtidigt med samtal och besvara mejl.

– Första delen av året brukar vi få många frågor kring orange kuvert och pensionsprognoser. Under sommaren kommer funderingar från dem som ska sluta jobba och ansöka om allmän pension. I slutet av året handlar ärendena mycket om utbetalningar.

Anders, aktuarie

Anders, aktuarie

I Anders roll som aktuarie genomför han ekonomiska analyser både ur ett kund- och systemperspektiv. Uträkningarna kan handla om hur livslängderna och framtida avkastning påverkar pensionens storlek.

– Det vi tar fram bestämmer hur mycket pension som ska betalas ut varje månad så att pengarna  fördelas över pensionstiden på ett bra sätt. Ur ett systemperspektiv gör vi exempelvis analyser på risker för staten i den traditionella försäkringen som finns i premiepensionen.

Hur får ni fram de siffror ni behöver?

– Våra uträkningar bygger på matematiska modeller, ekonomi och statistik  från olika källor. Samtidigt som vi räknar rätt ska vi också kunna förklara det vi gör på ett begripligt sätt.

I vissa projekt har Anders ett nära samarbete med IT-avdelningen där han exempelvis kan hjälpa till att testa nya funktioner eller kontrollräkna resultat av olika datakörningar. Ibland får han även frågor från kunder som undrar varför deras premiepensionskonto ser ut som det gör.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med jobbet är att jag får chansen att lära mig mycket eftersom jag har många duktiga kollegor.