Om kakor och personuppgiftslagen (PuL) | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Om kakor och personuppgiftslagen (PuL)

Pensionsmyndigheten.se använder kakor (cookies).  Personuppgifter som du lämnar till oss databehandlas och används för att administrera det allmänna pensionssystemet.

En kaka är en liten textfil som lagras hos dig tillfälligt, eller permanent, för att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats och våra e-tjänster, som Mina sidor.

Pensionsmyndigheten använder både temporära och lagrade kakor. Den
temporära kakan försvinner när du avslutar besöket och ingen information
om dig sparas hos oss. Den lagrade kakan används främst för att mäta trafiken och för att förbättra webbplatsen. Vi använder statistikverktygen Google Analytics och Adobe Analytics för att mäta trafik på webbplatsen.

Ingen personlig information, som till exempel e-post eller namn, sparas om besökaren. Information om besökare kan inte spåras av Pensionsmyndigheten. För att webbplatsen ska fungera optimalt rekommenderar vi att du tillåter kakor.

Om kakor, Post- och telestyrelsen

Personuppgifter (PuL)

Syftet med personuppgiftslagen (PUL) är att skydda människor mot att
deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial eller lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Pensionsmyndigheten ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga eller handlägger ditt ärende.

Pensionsmyndigheten är en statlig myndighet och enligt offentlighetsprincipen innebär det att uppgifter som du lämnar till oss på vår webbplats blir allmänna handlingar. Vi skickar även vissa uppgifter till Försäkringskassan för statistikändamål. 

Hitta, stäng av och ta bort cookies

  • Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.
  • Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar.

    OBS! Tänk på att den inställningen kan göra så att du inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen. Du behöver därför aktivera kakor i din webbläsare för att kunna använda Mina sidor och våra andra tjänster.

Få information om dina personuppgifter hos oss

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära ut information från oss om de av dina personuppgifter som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig och ska göras på papper. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den.

Personuppgifter används på olika sätt hos oss

Personuppgifter används för att:

  1. Handlägga ärenden om pensionsförmåner som vi sköter enligt lag, förordning eller särskilt beslut av regeringen.
  2. Informera om pensionssystemet, till exempel skicka informationsmaterial som du beställer.
  3. Planera och genomföra resultatuppföljning, resultatredovisning, utvärdering och tillsyn av vår verksamhet.
  4. Ta fram statistik för handläggning av ärenden, planering, uppföljning, redovisning, utvärdering och tillsyn av vår verksamhet.
  5. Testa och vidareutveckla de datasystem som används inom det allmänna pensionssystemet.

Genom att använda och slutföra våra e-postformulär, e-tjänster eller vår fondbytesapp godkänner du att Pensionsmyndigheten lagrar dina uppgifter.

Syfte med personuppgiftslagen

Syftet med personuppgiftslagen (PUL) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.  

Pensionsmyndigheten behandlar personuppgifter med stöd av av 114 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration och personuppgiftslagen (1998:204). Där finns bestämmelser om rätt till information för den som uppgifterna avser.

Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in genom vår webbplats och dess tjänster.