Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Tillgänglighetsredogörelse för pensionsmyndigheten.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen och hur du kontaktar oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt. 

Pensionsmyndigheten ansvarar för webbplatsen och vårt mål är att så många besökare som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur pensionsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från pensionsmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning här, kan du meddela oss.

Rapportera brister till oss

Vi arbetar löpande med att göra webbplatsen bättre. På den här sidan listar vi de tillgänglighetsproblem och brister som vi känner till. 

Meddela gärna oss om du hittar fler problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Det underlättar för oss i vårt arbete framåt att rätta brister och tillgänglighetsanpassa.

Kontakta oss via formulär

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmälan om bristande tillgänglighet, DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs här är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt och tabbordningen är felaktigt utförda i webbplatsens enkäter. Det kommer åtgärdas tillsammans med leverantör av webbenkäter.
 • Ett fåtal sidor med formulär där du fyller i uppgifter är inte korrekt utförda. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Det kommer att åtgärdas löpande.
 • En del av våra tjänster kan ha en ologisk rubrikstruktur som kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Det kommer att åtgärdas löpande.
 • Vi presenterar data på webbplatsen i form av diagram. Dessa är inte tillgängliga, därför arbetar vi efter att ge alternativ till dessa, exempelvis genom tabeller och sammanfattningar i text.
 • Sidor som innehåller inslag av förändrat språk saknar angivelse om det i koden. Det kommer att åtgärdas löpande.
 • Vissa pdf-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan finnas äldre pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig samt att bild och annan grafik kan sakna texalternativ.
  Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Vissa videoklipp saknar text och syntolkning. Vi förbättrar det löpande.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt och tabbordningen är felaktigt utförda i webbplatsens enkäter. Det kommer åtgärdas tillsammans med leverantör av webbenkäter.
 • Det finns viss upprepning av information när du loggar in som kan vara onödigt belastande.Det kommer att åtgärdas på längre sikt. 

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt och tabbordningen är felaktigt utförda i webbplatsens enkäter. Det kommer åtgärdas tillsammans med leverantör av webbenkäter.

Oskäligt betungande anpassning

Pensionsmyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Dokumenten Orange kuvert i pdf-format är inte fullt tillgänglighetsanpassade. Skapandet av dokumenten är en komplex process med externa aktörer inblandade.

Det kommer krävas mycket arbete för att helt tillgänglighetsanpassa Orange kuvert, men vi avser att ha dokumenten tillgänglighetsanpassade senast inför utskick 2023.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt § 2 förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Vissa pdf-dokument som är publicerade före 23 september 2018.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Vi gör kontinuerligt självskattning med interna testningar av pensionsmyndigheten.se.  

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.