Skatt - frågor och svar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Skatt - frågor och svar

Här finns de vanligaste frågorna kring pension och skatt. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Får min arbetsgivare betala lägre avgifter om jag fortsätter att jobba efter att jag fyllt 65 år?

Ja, det är riktigt. Vid arbete från ditt 66:e levnadsår betalar din arbetsgivare endast ålderspensionsavgift på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 %, totalt 16,36 % i avgift. 

Hur påverkas skatten när jag tar ut allmän pension?

När du tar ut den allmänna pensionen betalar du skatt på den precis som på lönen.

På Skatteverkets webbplats kan du få mer information om skatter. Tänk också på att skatten på pensionen är högre än skatten på motsvarande arbetsinkomst.

Till Skatteverkets webbplats

Hur ser jag till att jag inte betalar för lite skatt det år jag börjar ta ut pension?

För att du ska få rätt skatt det år du tar ut din pension är det viktigt att begära jämkning hos Skatteverket. Skatteuttaget från den månad du tar ut pension kan annars bli alldeles för lågt i förhållande till din totala årsinkomst.

Din tidigare arbetsgivare drog nämligen skatt, som om du skulle haft din lön under hela året och Pensionsmyndigheten kommer, om du inte begär jämkning, att dra skatt som om du haft din pension under hela året.

Även under din tid som pensionär kan det vara viktigt att begära jämkning, speciellt om du har inkomster från flera håll.

Jag gick i pension förra året och mitt deklarationsbesked som jag fått i år står det att jag betalat in alldeles för lite skatt. Hur kan det ha blivit så?

När du får pension så får du den från flera håll, dels från staten men också från dina gamla arbetsgivare. När den preliminära skatten dras på din pension görs det skatteavdraget hos var och en av dem som betalar ut pengar till dig.  Pensionsmyndigheten drar skatt enligt den skattetabell som gäller i den kommun där du bor och det grundavdrag som gäller för dig ingår i tabellen. Tjänstepensionsföretagen drar normalt 30 procent i skatt. I din deklaration finns en skatteuträkning där all preliminärt inbetald skatt lagts samman och avräknas mot den slutliga skatten.

Mer om statlig inkomstskatt på Skatteverkets webbplats

Vad kan göra för att slippa det här?

I årets deklaration kan du inte göra något. Men om du vill slippa kvarskatt nästa år bör du se till att det dras en högre preliminär skatt på dina pensionsinkomster i fortsättningen. Det bästa är att du begär att det dras en högre skatt på den pensionsinkomst som är högst.

Vill du att högre skatt dras på tjänstepensionen eller på din privata pensionsförsäkring får du vända dit till det bolag som betalar ut den pensionen. Du kan också ansöka om jämkning av skatten hos Skatteverket. Dit kan du också vända dig om du vill ha mer information i denna fråga. Vill du att Pensionsmyndigheten drar högre skatt kan du anmäla det via vårt formulär.

Ändra skatteavdrag

Jag har begärt jämkning av min skatt, men nu dras det för lite skatt ändå.

Då får du be om en ny jämkning. Det gör du hos Skatteverket. Om du har en e-legitimation kan du ansöka elektroniskt på Skatteverkets webbplats. Där finns även blanketter att fylla i och skriva ut för den som saknar en e-legitimation. Blanketter hittar du även på Skatteverkets servicekontor.

Skatteverkets webbplats

Kommer skatten på min pension att bli lägre om jag väntar med att ta ut den?

Skatten på din pension blir lägre om du fortsätter att jobba under eller efter det år som du fyller 66 år. Fortsätter du att jobba blir skatten på din lön också lägre än den skatt du skulle behövt betala om du tog ut lika stor pension som din lön.

Exempel:

Två personer har båda en pension på 180 000 kronor per år. En av dem tar ut sin pension vid 62 års ålder medan den andra väntar med sitt uttag till 66 års ålder. Skillnaden i nettopension mellan de två pensionärerna blir då cirka 1350 kronor per månad.

Orsaken är det förhöjda grundavdraget för den äldre pensionären.

Om jag tar ut pension vid 61 års ålder och ändå fortsätter att arbeta, får jag jobbskatteavdrag på både lön och pension?

Nej, du får bara jobbskatteavdrag på din lön, inte på pensionen.