Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pension och a-kassa - frågor och svar

Frågor och svar om vad som gäller kring pension och a-kassa. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Om du har ersättning från arbetslöshetskassan, eller kommer att få det i framtiden påverkas din dagpenning om du tar ut pension.

Du måste alltid meddela a-kassan om du tar ut, eller har tagit ut, pension eftersom det påverkar din ersättning. Detta gäller även om du tar ut en liten del av din pension, till exempel bara 25 procent av din premiepension. Din ersättning kommer att minskas med det pensionsbelopp du blir beviljad.

A-kassan påverkas om du samtidigt tar ut någon del av din pension. En minskning av din ersättning från a-kassan görs med motsvarande pensionsbelopp.

Du räknas som pensionär och har en utbetalning varje månad av din pension oavsett om du har placerat pensionen i en kapitalförsäkring. Det innebär att det kommer att påverka din eventuella ersättning från a-kassan om du blir arbetslös.

Om du återkallar din pension och utbetalningen upphör, upphör också minskningen på din arbetslöshetsersättning. Du måste meddela din a-kassa om du förändrar ditt uttag av pension, både om du återkallar den eller väljer att du ut en större eller mindre andel.

När du har fyllt 66 år är du inte längre berättigad till a-kassa. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år. Även om du väljer att fortsätta arbeta räknas du i det fallet som pensionär.

Du måste alltid meddela a-kassan om du tar ut, eller har tagit ut, pension eftersom det påverkar din ersättning. Detta gäller oberoende vilken typ av pension du tar ut. Din arbetslöshetsersättning kommer att minskas  med motsvarande pensionsbelopp.