Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsprognos - frågor och svar

Vi ger svar på vanliga frågor, bland annat hur du gör en pensionsprognos,
hur du tolkar prognossiffran och hur du kan påverka storleken på din pension. Om du inte hittar svaret på din fråga, kontakta vår kundservice.

Hur stor pension du får beror på din livsinkomst. Det innebär att ju längre tid du arbetar och ju högre lön du har, desto större blir pensionen. Det innebär också att alla avbrott i ditt arbetsliv gör att pensionen blir mindre som till exempel om du tar tjänstledigt, arbetar deltid eller arbetar utan att deklarera dina inkomster.

Om du fortsätter arbeta några år istället för att ta ut pension ökar du din framtida pension. För varje ytterligare år du arbetar beräknas den allmänna pensionen öka med 7-8 procent (gäller inte alltid för dem som har garantipension eller garantitillägg).

Du kan också se över ditt premiepensionssparande och se hur dina fonder utvecklats och se till att du valt fonder med låga avgifter.

Var medveten om att din pension även beror på faktorer du inte kan påverka, som Sveriges ekonomiska utveckling och den generella löneutvecklingen i samhället.

Prognosen innehåller information om hela din allmänna pension och de flesta tjänstepensioner. Tänk på att du kan få tjänstepension från flera olika håll, om du arbetat inom olika avtalsområden. Kontrollera att tjänstepension från alla dina tidigare arbetsgivare finns med i prognosunderlaget. Om någon tjänstepension saknas kan du själv lägga till uppgifter. Kontakta arbetsgivaren eller tjänstepensionsbolaget för att få den information du behöver.

Har du ett eget sparande kan det också vara med, men inte alltid. Ibland kan du behöva lägga till ditt egna sparande själv om du vill ha med det i din prognos.

När du har börjat ta ut pension från en försäkring får vi inte längre några uppgifter om den från pensionsbolaget och därför visas den heller inte i prognosen. Du kan fortfarande göra en prognos för din allmänna pension även när du har börjat ta ut pensionen. 

Du kan inte göra en pensionsprognos om du:

  • har skyddad identitet
  • saknar inkomstpensionsbehållning
  • har fört över pensionsrätter till annat land

Om detta inte gäller dig och du ändå inte kan göra en pensionsprognos, kontakta vår kundservice för hjälp. 

För de som har garantipension eller garantitillägg är det inte säkert att en senare pensionsålder ger en högre pension.

Garantitillägget reduceras med hela den ökade inkomstgrundade pensionen vid den alternativa pensionsåldern. Det innebär att den som har garantitillägg inte tjänar någonting på en senare pensionsålder förrän hela garantitillägget är borta.

Du kan kontakta vår kundservice för att få veta mer om vad som gäller i ditt fall.

Trots att yngre årskullar behöver arbeta längre för att få lika stor pension som andel av inkomsten som tidigare generationer, kommer de ändå att tillbringa längre tid som pensionärer. Vi behöver alltså inte arbeta hela livslängdsökningen utan bara cirka två tredjedelar.

Standarden är branschgemensam och framtagen av Svensk Försäkring i samarbete med Pensionsmyndigheten. Alla aktörer som står bakom standarden kommer att använda den.

Till exempel använder Minpension.se standarden för att beräkna prognoser för hela pensionen. Samma prognoser kan du även se via Alecta, AMF, Handelsbanken, KPA Pension, Länsförsäkringar, Pensionsmyndigheten, Skandiabanken, SPP, SPV och Swedbank.

Standarden för pensionsprognoser omfattar allmän pension, tjänstepension (både kollektivavtalad och individuell) och privat pension.

Har du börjat arbeta och betalar skatt eller får andra skattepliktiga ersättningar har du också börjat tjäna in till din allmänna pension. Vilket innebär att du kan göra en prognos.

Prognosen baseras på registrerade uppgifter som finns hos Minpension.se. Det är uppgifter om vad du hittills tjänat in till dina olika pensionsförmåner och antaganden om framtida intjänande.

Prognosen anges i dagens lön- och penningvärde, eftersom det ska vara lätt att förstå vad pensionen kan räcka till om du jämför med den lön du har i dag. Prognosen bortser därför från att både att penningvärdet kan försämras, och att inkomsterna ökar.

Nej. Prognosen är en beräkning, baserat på ett antal antagna förutsättningar. Den ger dig en uppfattning om hur stor din framtida pension kommer att bli, under förutsättning att du behåller ungefär det löneläge du har idag under resten av ditt arbetsliv.

Generellt kan man också säga att prognosen blir säkrare ju äldre du är, eftersom beräkningen då baseras mer på kända fakta om vad du har tjänat in och mindre på antaganden om framtida inkomster.

Livsvarig tjänstepension påverkas i princip på samma sätt som den allmänna pensionen, det vill säga pensionen blir högre vid ett senare uttag. Däremot tjänar man normalt inte in ny pensionsrätt efter 65 år, vilket gör att effekten blir lägre.

För tjänstepensioner som tas ut på fem år blir det i stort sett ingen påverkan.